Z Bruselu přijde první euro. Po třech letech snah

Petr Holub
6. 11. 2009 12:55
Do Bruselu odešla žádost o proplacení 1,5 miliardy korun za dokončené evropské projekty
Tři roky a peníze snad půjdou. Je co slavit?
Tři roky a peníze snad půjdou. Je co slavit? | Foto: Aktuálně.cz

Praha - Do Bruselu odešla žádost o proplacení 1,5 miliardy korun za dokončené evropské projekty.

Znamená to průlom, protože Česko může dostat vůbec první dotaci z rozpočtového období 2007-2013. Celkem je na největší investiční program v dějinách země určeno 776 miliard.

"Určitě není co slavit. Nepořádáme party. Na druhé straně máme dobrý pocit, že jsme dostali čerpání fondů zpátky na trať," popsal úlevu z této zprávy ministr pro místní rozvoj Rostislav Vondruška.

Jeho resort má za úkol čerpání dotací koordinovat, po nástupu do funkce se ale musel Vondruška potýkat se zdržením, ke kterému došlo za jeho předchůdců.

"Když jsme v květnu nastoupili na pět měsíců jako úřednická vláda, ani u jednoho ze sedmnácti operačních programů nebyly schváleny řídící mechanismy. Proto nemohlo být proplaceno nic z evropských fondů a k dispozici byly jen zálohy. Z prostředků Evropské komise nebylo proplaceno ani euro. Dnes má schváleno řídící mechanismy patnáct programů," bilancuje ministr.

Foto: Czech Turism
Jak Česko získá peníze z Bruselo, zejména 90 miliard určených pro rok 2007, vysvětluje ministr detailně v rozhovoru ZDE

Dva jsou pozadu

Systém řízení nemá dosud od Evropské komise schválen Integrovaný operační program a program Výzkum, vývoj a inovace.

"Integrovaný operační program má sice jeden řídící orgán, což je naše ministerstvo pro místní rozvoj, ale má zároveň zprostředkující subjekty, což jsou ministerstva vnitra, práce, kultury, zdravotnictví. Evropské komisi je ten složitý systém podezřelý a chce, abychom ve všech čtyřech resortech sjednotili administrativu. To chvíli trvá," říká ministr Vondruška.

Program Výzkum a vývoj pro inovace, který řídí ministerstvo školství má podle něho problémy jiného druhu. Souvisejí podle ministra s jinými podezřeními Evropské komise. "Ale neznám je úplně přesně," říká Rostislav Vondruška.

Důvod k opatrnému optimismu

K šestému říjnu předložili žadatelé celkem 28 760 žádostí o podporu, skoro o 605 miliard korun. To je podle ministra čtvrtletní nárůst o 17 procent.

"Předloženým projektům nepřikládáme úplně velkou důležitost. Mohou mít různou kvalitu a nemusí se všechny povést. Větším důvodem k optimismu je údaj, že objem schválených projektů vzrostl oproti červnu o 53 procent," říká ministr Vondruška.

Nejdůležitější jsou podle něho proplacené prostředky. "Bylo proplaceno 42,2 miliardy korun konečným příjemcům. Tohle číslo narostlo meziměsíčně o 48 procent," říká ministr.

Připouští, že i pro další měsíce je spíše optimistou. "Nechci se pouštět do předpovědí, ale máme důvod si myslet, že bude pokračovat dosavadní růst."

Jak se žádá o eurodotace - krok po kroku
1.
Česko má pro rozpočtové období 2007-2013 k dispozici 776 miliard korun. Plán, jak je použít, stanoví Národní strategický rámec. Konkrétní cíle jsou rozepsány do 17 operačních programů, z toho je devět regionálních. Každý operační program má svůj řídící orgán, kterým je buď ministerstvo, nebo sdružení krajů. Každý program se dále dělí na několik prioritních os, které popisují konkrétní zadání pro zájemce o dotaci.
2.
Žadatel předkládá projekt řídícímu orgánu, který ho schválí. Zatím řídící orgány schválily projekty za 210 miliard. To je víc, než 90 miliard, které se musí utratit do konce příštího roku.
3.
Po dokončení projektu žádá jeho autor o proplacení nákladů, proplácí řídící orgán. Platí ze svého rozpočtu a ze záloh, které Brusel posílá přes ministerstvo financí. Zatím bylo proplaceno 42 miliard.
4.
Dokončený a proplacený projekt posílá řídící orgán k certifikaci (kontrole) ministerstvu financí. K certifikaci byly odeslány projekty za 23 miliard.
5.
Certifikované projekty odesílá ministerstvo financí do Bruselu, který po kontrole pošle dotaci. Zatím byly do Bruselu odeslány projekty za 1,6 miliardy korun.
 

Právě se děje

Další zprávy