Podívejte se: To jsou Češi, které vyznamenal prezident

Domácí Domácí
28. 10. 2008 21:05
Nejvyšší státní vyznamenání Klaus propůjčil 28 osobnostem
Mons. Jan Graubner řád T.G.Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva
Mons. Jan Graubner řád T.G.Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva | Foto: Ludvík Hradilek

Praha - Obklopen historickými prapory a zástavami z dob předválečného Československa vyznamenal prezident Václav Klaus v den výročí republiky 28. října osmadvacet osobností.

Slavnosti ve Vladislavském sále Pražského hradu předcházel už tradičně projev hlavy státu. Tento rok, kdy si Češi připomínají 90 let od vzniku republiky, v něm Václav Klaus akcentoval právě bouřlivou minulost a úsilí o vybudování státu.

A varoval, ať se národ let dřiny nevzdává. Hrozbu pojmenoval jasně: Odevzdávání "našeho" do rukou Bruselu.

"Jsou tomu čtyři roky, co jsme se většinovou demokratickou volbou občanů stali členy Evropské unie a dobrovolně jí předali značnou část své suverenity. Rozhodování o věcech veřejných se nám tím opětovně vzdaluje," řekl prezident. A dodal: "Jsme v situaci, kterou poměrně důvěrně známe: v přesvědčení, že činíme to nejlepší pro náš stát, jeho významných charakteristik se vzdáváme."

Po projevu propůjčil osobnostem vědeckého, uměleckého, sportovního i duchovního života nejvyšší státní řády a medaile.

Přinášíme vám galerii laureátů, kteří z rukou prezidenta získali státní vyznamenání. Zde se pak můžete podívat, kdo byl oceněn v loňském roce.

Foto: Aktuálně.cz

Plukovník Jiří Zenáhlík
za zásluhy o obranu a bezpečnost státu a vynikající bojovou činnost
Laureát řádu bílého lva Jiří Zenáhlík.
Laureát řádu bílého lva Jiří Zenáhlík. | Foto: Ludvík Hradilek
Plukovník Jiří Zenáhlík (*20.5.1921) patří k hrdinům boje za svobodu proti nacistické i komunistické totalitě.
Za druhé světové války se po útěku do Británie účastnil v řadách americké armády invaze do Normandie, bojů na západní frontě a osvobozování Československa.
Po únoru 1948 byl donucen opustit z československé armády a v roce 1952 za účast v protikomunistické odbojové organizaci odsouzen na doživotí. Vězněn byl na Pankráci, Leopoldově a v uranových dolech Bytíz.
I po propuštění v roce 1964 byl komunistickým režimem trvale perzekvován.

 

Foto: Aktuálně.cz

Jakub Blacký
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
Jakub Blacký za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva
Jakub Blacký za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lidská práva | Foto: Ludvík Hradilek
Jakub Blacký (*10.9.1915) se aktivně účastnil odboje proti nacistické okupaci i proti komunistickému režimu.
Po únoru 1948 byl několikrát zatčen a posléze odsouzen za pomoc rodinám obětí komunistické perzekuce.
V téže době založil ilegální Křesťanskou demokratickou stranu. V roce 1954 byl za údajnou velezradu odsouzen na 18 let žaláře a deset let vězněn.
Přes svůj vysoký věk se stále angažuje v řadě veřejně prospěšných organizací, kterým poskytuje i finanční podporu. Celým svým životem je příkladem nezištné občanské aktivity a lásky k naší zemi i rodnému kraji.
Ing. Bohuslav Bubník
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva
Bohuslav Bubník řád T.G.Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva
Bohuslav Bubník řád T.G.Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva | Foto: Ludvík Hradilek
Ing. Bohuslav Bubník (*22.4.1918) se aktivně zapojil do protinacistického odboje v rámci sokolských odbojových skupin.
Poskytoval pomoc parašutistům ze skupiny Anthropoid, kteří v roce 1942 spáchali atentát na Reinharda Heydricha. V souvislosti s ním byl zatčen, ale gestapu se jej nepodařilo zlomit. V odboji působil až do konce války.
Zúčastnil se obnovy Sokola v roce 1945, v roce 1968 i po listopadu 1989. Letos se dožil 90 let.
Mons. Jan Graubner
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva
Mons. Jan Graubner řád T.G.Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva
Mons. Jan Graubner řád T.G.Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva | Foto: Ludvík Hradilek
Mons. Jan Graubner (*29.8.1948) patří k čelným představitelům římskokatolické církve naší země. Jako arcibiskup olomoucký a primas moravský se zasloužil o obnovu církevního života v naší zemi. Ve funkci předsedy České biskupské konference se aktivně angažuje ve veřejném životě, důraz klade především na dialog nad současnými problémy společnosti. Stál u zrodu mnoha vzdělávacích a charitativních organizací a institucí. 
V letošním roce oslavil arcibiskup Graubner 60. narozeniny.
Jaroslav Grosman
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva
Jaroslav Grosman řád T.G.Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva
Jaroslav Grosman řád T.G.Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva | Foto: Ludvík Hradilek
Jaroslav Grosman (*13.8.1924) aktivně bojoval proti oběma totalitním režimům.
Za druhé světové války uprchl do Sovětského svazu a jako příslušník československé zahraniční armády se účastnil bojů o Kyjev a na Dukle, kde byl zraněn. Po únoru 1948 odešel na Západ, odkud se vracel a organizoval útěky dalších odpůrců režimu za hranice.
Při přípravě útěku bývalého ministra Dr. Drtiny byl zatčen a odsouzen za velezradu na 20 let nejtěžšího žaláře. Propuštěn byl až v roce 1963 a i poté byl stále sledován státní bezpečností.
Ing. Josef Lesák
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva
Josef Lesák řád T.G.Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva
Josef Lesák řád T.G.Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva | Foto: Ludvík Hradilek
Ing. Josef Lesák (*21.10.1920) bojoval na barikádách v květnovém povstání v roce 1945.
Po volbách v roce 1946 se stal nejmladším poslancem nově zvoleného parlamentu. Jako člen Československé strany národně socialistické aktivně vystupoval proti nástupu komunistické totality.
23. února 1948 byl organizátorem protikomunistické demonstrace a pochodu na Hrad s cílem vyzvat prezidenta Beneše, aby nevzdával zápas o naší demokracii. I proto se stal prvním poslancem, kterého komunistický režim uvrhl do vězení. Nucené práce si odpykal v uhelných dolech na Kladně.
Dodnes aktivně působí v klubu Milady Horákové.
František Wiendl
za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva
František Wiendl řád T.G.Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva
František Wiendl řád T.G.Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj demokracie a lidská práva | Foto: Aktuálně.cz, Ludvík Hradilek
František Wiendl (*31.12.1923) byl aktivním účastníkem domácího protinacistického odboje za druhé světové války.
Po únoru 1948 založil na Klatovsku protikomunistickou odbojovou skupinu a pomohl uprchnout za hranice více než třem desítkám osob pronásledovaných režimem. V roce 1949 byl zatčen a odsouzen na 18 let. Amnestie se dočkal až v roce 1960.
Je stále aktivně činný v rámci Konfederace politických vězňů a Sokola.

 

Foto: Aktuálně.cz

Praporčík Petr Králík
za hrdinství v boji a za záchranu lidských životů
Praporčík Petr Králík medaile Za hrdinství, za hrdinství v boji a za záchranu lidských životů
Praporčík Petr Králík medaile Za hrdinství, za hrdinství v boji a za záchranu lidských životů | Foto: Ludvík Hradilek
Praporčík Petr Králík (*5.3.1979), účastník sedmi zahraničních vojenských misí, prokázal jako příslušník 1. kontingentu Armády ČR v Afghánistánu v srpnu 2007 bojové hrdinství.
Po útoku afghánských ozbrojenců zachránil s nasazením vlastního života dva těžce zraněné vojáky britské armády, kteří by bez rychlé zdravotnické pomoci, kterou jim poskytl, přišli o život.
Nadporučík Ing. Tomáš Krampla
za hrdinství v boji a za záchranu lidských životů
Nadporučík Ing. Tomáš Krampla medaile Za hrdinství. Za hrdinství v boji a za záchranu lidských životů
Nadporučík Ing. Tomáš Krampla medaile Za hrdinství. Za hrdinství v boji a za záchranu lidských životů | Foto: Aktuálně.cz, Ludvík Hradilek
Nadporučík Tomáš Krampla (*21.3.1980) velel v Afghánistánu dne 4. října 2006 vojenské jednotce, která při bojové operaci padla do nepřátelské léčky.
Přes vážné zranění dál vedl palbu proti nepříteli, dokázal jednotku přeskupit a přejít do protiútoku.
Svým hrdinským činem, rychlým a rozhodným jednáním zabránil ztrátám na životech a zasloužil se o bojový úspěch.
Praporčík Zdeněk Lhota
za hrdinství v boji a za záchranu lidských životů
Praporčík Zdeněk Lhota. Medaile Za hrdinství. Za hrdinství v boji a za záchranu lidských životů
Praporčík Zdeněk Lhota. Medaile Za hrdinství. Za hrdinství v boji a za záchranu lidských životů | Foto: Ludvík Hradilek
Praporčík Zdeněk Lhota (*13.1.1978) prokázal jako příslušník 1. kontingentu Armády České republiky v Afghánistánu dne 30. dubna 2008 bojové hrdinství.
Poté, co při plnění operačního úkolu najelo vozidlo naší jednotky na nastraženou minu, s nasazením vlastního života se zasloužil o záchranu životů jeho osádky.

 

Foto: Aktuálně.cz

Profesor Ludvík Armbruster
za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství
Profesor Ludvík Armbruster, medaile Za zásluhy, za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství
Profesor Ludvík Armbruster, medaile Za zásluhy, za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství | Foto: Ludvík Hradilek
Profesor Ludvík Armbruster  (*16.5.1928) je významný vědec a pedagog, který se výrazně zasloužil o znovuobnovení a rozvoj vysokoškolského studia teologie u nás. 
Krátce po svém vstupu do jezuitského řádu byl roku 1950 zatčen a poté  vyhoštěn z republiky jako nežádoucí osoba. Po studiích v západní Evropě působil dlouhá desetiletí jako profesor filosofie na jezuitské universitě v Tokiu.
Po roce 1989 se aktivně zapojil do obnovy řeholní provincie v České republice. Řadu let stojí v čele  Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Letos se dožil 80 let.
Gabriela Beňačková
za zásluhy o stát v oblasti umění
Gabriela Beňačková medaile Za zásluhy, za zásluhy o stát v oblasti umění
Gabriela Beňačková medaile Za zásluhy, za zásluhy o stát v oblasti umění | Foto: Ludvík Hradilek
Gabriela Beňačková (*25.3.1947) je vynikající sopranistka širokého repertoáru, která v Národním divadle i na nejprestižnějších světových operních scénách vytvořila řadu skvělých rolí, které jí a české kultuře přinesly věhlas a uznání doma i v zahraničí.
Ocenění zasluhuje i její koncertní tvorba.
Adolf Karel Branald, in memoriam
za zásluhy o stát v oblasti kultury
Foto: Aktuálně.cz
Adolf Branald (*4.10.1910 - + 28.9.2008) byl významný český prozaik a dramatik, autor historických děl, literatury faktu i dětské literatury. Vydal přes tři desítky knih, spolupracoval s rozhlasem a televizí a některá jeho díla se stala předlohou úspěšných filmů.
Za nacistické okupace se aktivně zapojil do odbojové činnosti, po roce 1968 v období normalizace mu bylo zakázáno publikovat.
Adolf Branald zemřel před měsícem krátce před svými 98. narozeninami.
Pavel Brázda
za zásluhy o stát v oblasti umění
Pavel Brázda medaile Za zásluhy, za zásluhy o stát v oblasti umění
Pavel Brázda medaile Za zásluhy, za zásluhy o stát v oblasti umění | Foto: Ludvík Hradilek
Pavel Brázda (*21.8.1926) je významný český malíř a výtvarník originálního a nekonvenčního uměleckého projevu i životních postojů, s jehož rozsáhlým celoživotním dílem má veřejnost možnost se seznámit až od 90. let minulého století.
Ve své tvorbě nedělal ústupky ani tlakům doby ani módním trendům a pro své postoje nemohl až do roku 1989 oficiálně vystavovat. Dnes se jeho práce setkávají s širokým ohlasem u nás i v zahraničí.
Profesor Ivo Hána
za zásluhy o stát v oblasti vědy
Profesor Ivo Hána převzal medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy.
Profesor Ivo Hána převzal medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy. | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz
Profesor Ivo Hána (*11.3.1928) je přední český imunolog, významný a uznávaný vědec, jeden ze zakladatelů imunologie jako vědního oboru u nás.
Je autorem rozsáhlého vědeckého díla, zasloužilým pedagogem a organizátorem vědeckého života.
Jako expert Světové zdravotnické organizace působil v řadě rozvojových zemí. Je držitelem mnoha našich i zahraničních vědeckých ocenění.
Profesor Hána se letos dožil 80. let.
Karel Havelka
za zásluhy o stát v oblasti sportu
Karel Havelka obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti sportu.
Karel Havelka obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti sportu. | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz
Karel Havelka (*13.5.1918) patří mezi legendy českého dostihového sportu. 
Za svoji životní kariéru startoval v 1500 dostizích, z nichž dosáhl 39 vítězství na mezinárodní scéně, 453 vítězství v rovinných a 99 vítězství v překážkových dostizích. Třikrát triumfoval ve Velké ceně národů a jako jediný u nás je nositelem titulu Mezinárodní mistr jezdec.
Přestože letos oslavil 90. narozeniny, stále předává své bohaté zkušenosti mladé sportovní generaci.
Profesor Oldřich Jirsák
za zásluhy o stát v oblasti vědy
Profesor Oldřich Jirsák obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy.
Profesor Oldřich Jirsák obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy. | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz
Profesor Oldřich Jirsák (*22.7.1947) je vynikající osobnost našich technických věd, profesor Vysoké školy strojní a textilní v Liberci.
Jeho oborem je výzkum vláken a netkaných textilií, v němž dosáhl světové proslulosti. Jeho týmu se podařilo vyvinout unikátní technický postup výroby nanovláken, který průlomovým způsobem otevírá nové možnosti využití těchto materiálů v řadě průmyslových a medicínských oborů.
Kromě toho je autorem několika desítek dalších patentovaných vynálezů.
Profesor Karel Kaplan
za zásluhy o stát v oblasti vědy
Profesor Karel Kaplan obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy.
Profesor Karel Kaplan obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy. | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz
Profesor Karel Kaplan (*28.8.1928) je přední český historik, který se zabývá dějinami komunistického Československa.
Od 60. let se věnoval tématu politických procesů a represí páchaných komunistickým režimem. Za aktivní veřejnou účast v Pražském jaru byl v období normalizace zatčen a perzekvován.
V roce 1976 odešel do emigrace, kde svou vědeckou aktivitou i spoluprací se Svobodnou Evropou, BBC, Hlasem Ameriky a dalšími institucemi pomáhal odhalovat podstatu komunismu.
Je autorem desítek knih a studií, které významně přispěly k poznání mechanismu totalitní moci a jejích zločinů. Letos oslavil 80. narozeniny.
Marta Kottová
za zásluhy o stát v oblasti výchovy
Marta Kottová obdržela medaili Za zásluhy o stát v oblasti výchovy.
Marta Kottová obdržela medaili Za zásluhy o stát v oblasti výchovy. | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz
Marta Kottová (*22.2.1929) patří k obětem nacistické genocidy židů. Přežila věznění v koncentračních táborech Terezín i Osvětim, kam byla jako dítě transportována nacisty k likvidaci.
Tuto svou tragickou zkušenost se dlouhodobě snaží předávat současným generacím, především mládeži. Je místopředsedkyní historické skupiny Osvětim. Navštěvuje školy, vzpomínkové akce a všestranně se angažuje pro to, aby memento holocaustu nikdy nevymizelo z naší paměti.
Profesor Václav Pačes
za zásluhy o stát v oblasti vědy
Profesor Václav Pačes obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy.
Profesor Václav Pačes obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy. | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz
Profesor Václav Pačes (*2.2.1942) je významným představitelem české vědy a organizátorem vědeckého života u nás.
Jeho oborem je molekulární genetika a genové inženýrství, kde patří mezi světově uznávané osobnosti. Jeho rozsáhlé vědecké dílo si získalo ohlas a ocenění u nás i v zahraničí, kde působil na řadě prestižních vědeckých pracovišť.
Od roku 2005 stojí v čele české Akademie věd, k jejímuž rozvoji a transformaci výrazně přispěl.
Antonín Panenka
za zásluhy o stát v oblasti sportu
Antonín Panenka obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti sportu.
Antonín Panenka obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti sportu. | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz
Antonín Panenka (*2.12.1948) patří k legendám naší kopané. 
Patřil k nejlepším hráčům naší ligy, reprezentace i Evropy. Je nezapomenutelnou osobností mistrovství Evropy v Bělehradě v roce 1976,  kde naše mužstvo zvítězilo. Jeho rozhodující penalta ve finálovém utkání s Německem vstoupila do dějin kopané.
V prosinci letošního roku oslaví Antonín Panenka 60. narozeniny.
Jindřiška Pavlicová
za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství
Jindřiška Pavlicová obdržela medaili Za za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství.
Jindřiška Pavlicová obdržela medaili Za za zásluhy o stát v oblasti výchovy a školství. | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz
Jindřiška Pavlicová (*30.9.1943) celý svůj profesní život pracovala jako zdravotní sestra. Řadu let působila ve vedení sesterské profesní organizace, v letech 1991-2001 zastávala funkci Hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví.
Významně se zasloužila o rozvoj profesního vzdělávání středního zdravotnického personálu, je autorkou učebnic a koncepcí rozvoje v tomto oboru.
Profesor Josef Petráň
za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství
Profesor Josef Petráň obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství.
Profesor Josef Petráň obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy, výchovy a školství. | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz
Profesor Josef Petráň (*23.8.1930)  je jedním z nejvýznamnějších českých historiků. Jeho rozsáhlé vědecké dílo, soustřeďující se především na české dějiny 17. a 18. století, je oceňováno u nás i v zahraničí.
Jako vysokoškolský pedagog vychoval několik generací českých historiků.
Jeho celoživotní profesní dráha je spojena s Karlovou univerzitou, jejímž byl v letech 1990-94 prorektorem.
Ing. Jan Petrof
za zásluhy o stát v oblasti hospodářské
Ing. Jan Petrof obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.
Ing. Jan Petrof obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské. | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz
Ing. Jan Petrof (*10.5.1940) je český podnikatel, pokračovatel díla svých předků, kteří se u nás i ve světě v minulosti proslavili výrobou klavírů stejnojmenné značky.
Podařilo se mu v privatizaci v roce 1997 získat zpět minulým režimem znárodněnou rodinnou firmu a postupně ji vrátit na pozici největšího evropského výrobce klavírů.
Jeho úspěšná snaha obnovit slávu tradiční české výroby a značky si zasluhuje ocenění.
Ing. Josef Podzimek
za zásluhy o stát v oblasti hospodářské
Ing. Josef Podzimek obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské.
Ing. Josef Podzimek obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské. | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz
Ing. Josef Podzimek (*28.5.1937) je úspěšný český stavař a podnikatel. Celý svůj profesní život zasvětil stavební výrobě.
V roce 1994 převzal v restituci rodinnou stavební firmu v Třešti, která je nejstarší existující stavební firmou v naší zemi. Jeho firma dnes úspěšně působí v oblasti stavebnictví, strojírenství, dřevovýroby a obchodu.
Josef Podzimek je příkladem moderního podnikatele, jehož aktivity vyrůstají z hluboké české průmyslové tradice a úspěšně ji rozvíjejí v oblasti podnikání i ve veřejně prospěšných aktivitách.
Profesor Břetislav Pojar
za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
Profesor Břetislav Pojar obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.
Profesor Břetislav Pojar obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz
Profesor Břetislav Pojar (*7.10.1923) je slavný český scenárista, režisér a výtvarník animovaného filmu.
Jako animátor stál v roce 1946 u zrodu proslulého studia Bratři v triku a čtyřicet let působil jako animátor a režisér Studia Jiřího Trnky.
Jeho rozsáhlé filmové dílo si získalo srdce generací dětských i dospělých diváků a dosáhlo nejprestižnějších mezinárodních uměleckých ocenění. Jako pedagog profesor Pojar dodnes předává své zkušenosti nastupující generaci filmových umělců. 
Akademický malíř Jaroslav Šerých
za zásluhy o stát v oblasti umění
Akademický malíř Jaroslav Šerých obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti umění.
Akademický malíř Jaroslav Šerých obdržel medaili Za zásluhy o stát v oblasti umění. | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz
Jaroslav Šerých (*27.2.1928) je výraznou osobností české malby a grafiky. Je autorem rozsáhlého všestranného výtvarného díla. Vyniká v oboru užité grafiky, především knižní ilustrace.
Vystavoval u nás i v zahraničí na několika desítkách samostatných a více než dvou stech kolektivních výstav. Jeho práce získaly řadu uměleckých ocenění a jsou zastoupeny v předních galeriích v České republice i ve světě.
Letos oslavil 80. narozeniny.
Profesorka Alena Šrámková
za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění
Profesorka Alena Šrámková obdržela medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění.
Profesorka Alena Šrámková obdržela medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury a umění. | Foto: Tomáš Adamec, Aktuálně.cz
Profesorka Alena Šrámková (*20.6.1929)  je uznávanou českou architektkou.
Od 60. let zpracovala desítky studií a realizovala řadu významných projektů, které získaly ocenění v architektonických soutěžích a výrazně ovlivnily formování názorů na moderní architekturu u několika generací. Za svou tvorbu získala naše nejprestižnější umělecká ocenění ve svém oboru.
Od 90. let působí jako profesorka na Fakultě architektury ČVUT.
 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 1 hodinou

Vítěz z Alpe d'Huez si dojel pro titul mistra Evropy v cross country

Pro titul mistra Evropy v cross country na horských kolech si v Mnichově suverénně dojel olympijský vítěz Thomas Pidcock z Británie. Nejlepší z kvarteta českých bikerů Ondřej Cink skončil sedmnáctý.

Třiadvacetiletý Pidcock potvrdil dnešním prvenstvím pověst jednoho z nejlepších světových cyklistických univerzálů. Olympijský vítěz na horských kolech z Tokia se letos v lednu stal mistrem světa v cyklokrosu a následné úspěšné působení na silnici korunoval vítězstvím v horské etapě Tour de France s cílem na Alpe d'Huez. Předtím si stihl "odskočit" k bikům a v květnu vyhrál závody Světového poháru v Albstadtu a Novém Městě na Moravě, což byly dosud jeho jediné letošní starty na horských kolech.

Cink se držel v čelní skupině pouze v úvodních fázích závodu a poté už tempu nejlepších nestačil. Postupně klesal až na sedmnácté místo, které obsadil s odstupem 2:13 za Pidcockem. Šestinásobný mistr republiky absolvoval první závod po třech týdnech od Světového poháru v USA, kde jel pouze short track, protože se nakazil koronavirem. Mistrovství Evropy zařadil do svého programu až následně i kvůli blížícímu se mistrovství světa v Les Gets, které se pojede příští týden.

Zbývající tři čeští bikeři dojeli ve čtvrté desítce. Jan Škarnitzl byl 34., Lukáš Kobes 36. a Marek Rauchfuss 40.

V sobotu pojedou v Mnichově cross country ženy včetně čtyř Češek.

Mistrovství Evropy v cross country na horských kolech v Mnichově - muži:

1. Pidcock (Brit.) 1:18:09, 2. Carstensen (Dán.) -11, 3. Colombo (Švýc.) -12, 4. Koretzky (Fr.) -18, 5. Litscher (Švýc.) -21, 6. Schuermans (Belg.) -25, …17. Cink -2:13, 34. Škarnitzl -3:36, 36. Kobes -3:59, 40. Rauchfuss (všichni ČR) -4:45.

před 1 hodinou

Kvůli bouřkám a silnému větru zemřelo ve čtvrtek v Evropě 13 lidí

Evropa se v pátek vzpamatovává z tragicky bouřlivého čtvrtka, kdy kvůli bouřím a silnému větru zemřelo nejméně 13 lidí. Některé země rozmary počasí stále trápí. Varování před bouřemi platí i v pátek na jihu Německa, naopak na Korsice, kde ve čtvrtek zahynulo pět lidí, už bylo zrušeno. Na mnoha evropských řekách, včetně veletoků jako Rýn a Dunaj, kvůli suchu naopak komplikuje lodní dopravu stále extrémně nízká hladina vody.

Pro jih Bavorska a části jihozápadní spolkové země Bádensko-Württembersko vydala německá meteorologická služba varování před následky extrémního trvalého deště. V podhůří Alp platí do sobotního rána varování před extrémně vydatným vytrvalým deštěm až se 140 litry srážek na metr čtvereční. V Rakousku, kde bouřky ve čtvrtek ve velkém vyvracely stromy a zabily tak pět lidí, byla i dnes na jihu země přerušena některá železniční spojení. Ve čtvrtek byla železniční doprava v oblasti zcela ochromena kvůli přerušení dodávek proudu.

Na severu Itálie a v částech střední Itálie utrpělo kvůli bouřkám s větrem o rychlosti přes 100 kilometrů za hodinu několik lidí zranění. "Bohužel to ještě není za námi," řekl deníku La Stampa šéf italské civilní ochrany Luigi D'Angelo. Důvodem prudkých průtrží mračen je studený vzduch ze severní Evropy, který se ve Středomoří střetává s teplým vzduchem, vysvětlil v deníku Corriere della Sera klimatolog Antonio Navarra.

Zdroj: ČTK
před 1 hodinou

Dodávky plynu plynovodem Nord Stream 1 do Evropské unie se kvůli údržbě opět zastaví

Dodávky ruského plynu hlavním plynovodem Nord Stream 1 do Německa se kvůli údržbě opět zastaví, a to od 31. srpna do 2. září. V pátek to oznámila ruská plynárenská společnost Gazprom, nad kterou má kontrolu Kreml. Po dokončení prací, pokud nenastanou žádné technické problémy, bude přeprava plynu obnovena na současnou sníženou úroveň 33 milionů metrů krychlových denně, dodal podle agentury Reuters Gazprom.

Ruský podnik sdělil, že s ním na údržbě kompresorové stanice Portovaja, která je součástí plynovodu Nord Stream 1 a nachází se poblíž finských hranic, bude spolupracovat německá firma Siemens Energy.

Nord Stream 1 přepravuje plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře a je hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do Evropské unie. Situace kolem dodávek ruského plynu se zkomplikovala, když Rusko v únoru zahájilo útok na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí.

Zdroj: ČTK
Další zprávy