Nová zbraň soudů: Neplatili alimenty, vzali jim řidičák

Domácí Domácí
24. 4. 2013 15:38
Soudní exekutoři vydali první příkazy k pozastavení řidičského oprávnění
Foto: Aktuálně.cz

Praha - Soudní exekutoři vydali první exekuční příkazy k pozastavení řidičského oprávnění neplatičům výživného. Od Nového roku, kdy vešla v účinnost novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, se tak stalo již v padesáti řízeních.

"Zpětná vazba je nebývale dobrá. Případy, u nichž předchozí způsoby provádění  - tedy například srážky ze mzdy nebo obstavení bankovního účtu - nebyly úspěšné, se rázem pohnuly," říká prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.

Soudní exekutor může vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění pouze v určitých typech případů. Postižitelní jsou jen ti dlužníci, kteří svému nezletilému dítěti nezaplatili výživné. Nový způsob exekučního postihu nemá sloužit k přímému zpeněžení majetku neplatiče.

Co byste měli vědět

  1. Exekuční příkaz pozastavením řidičského oprávnění je možné zrušit, pakliže dlužník prokáže, že řidičák nezbytně potřebuje k uspokojování základních životních potřeb, nebo pakliže zaplatí dlužné výživné. V praxi však tento obranný prostředek v žádném z 50 případů dosud uplatněn nebyl.

  2. Exekuce pozastavením řidičského oprávnění  slouží jen k vymáhání dlužného výživného na nezletilé dítě, nikoliv běžného výživného.

  3. Exekuce pozastavením řidičského oprávnění  je zákonem preferovaný způsob provedení exekuce, to znamená,  že soudní exekutor k němu přistoupí dříve než např. k soupisu movitých věcí.

  4. Zkušenosti s odebíráním řidičáků už mají exekutoři v Polsku a na Slovensku. Na Slovensku však nejsou omezeni výživným, které je vymáháno pro nezletilé dítě. Může jít i o výživné pro rodiče a další osoby.

  5. Podrobnosti o odevzdání řidičského průkazu upravuje vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Záměrem zákonodárců bylo motivovat dlužníka k zaplacení nedoplatků na alimentech. Rodiče, u nichž byl řidičský průkaz pozastaven, dluží na výživném průměrně 78 000 korun.

Nejvíce neplatičů (16) reagovalo na zaslaný exekuční příkaz tak, že kontaktovali příslušný exekutorský úřad a snažili se o aktivní přístup, například o sjednání splátkového kalendáře. Čtrnáct dlužníků se dostavilo přímo na úřad, aby částku uhradili v hotovosti, a exekuce tak skončila. U prvních poznatcích z fungování nového zákona v praxi informoval v pondělí deník MF Dnes.

Žil si nad poměry, k placení ho dohnal až řidičák

"Mimo jiné tu máme případ, který vypadal téměř beznadějně. Dlužník oficiálně neměl žádný dohledatelný majetek, úhradám se pořád vyhýbal, přitom široké okolí vidělo, že si žije nad poměry. Teď jsme mu postihli řidičský průkaz a během několika dnů přišel složit dluh. Matka dítěte byla doslova nadšená," dodává Jiří Prošek.

"Už jsem ani nedoufala, že mi exekutor pomůže. Byla jsem odhodlaná najít si druhou práci, protože bývalý manžel mi nic neposílal. Teď se mi strašně ulevilo," nechala se slyšet paní K. S. z Domažlic, které vydání exekučního příkazu na řidičský průkaz neplatícího partnera pomohlo.

Ze statistik dále vyplývá, že jedenáct lidí z výše zmíněných 50 označilo jiný postižitelný majetek, tudíž řízení je nyní vedeno tímto směrem. Pozitivní také je, že ve dvou případech se soudní exekutoři díky náhlé aktivitě dlužníka dozvěděli, že má skrytý příjem, a zaměstnavatel tak může provádět srážky ze mzdy.

"Ve zbylých několika kauzách evidujeme dosud nedoručený exekuční příkaz nebo doručení fikcí. Ti řidiči, kteří v exekuci dluží na výživném na nezletilé dítě a příkazu se vyhýbají, pak mohou být zastaveni hlídkou policie a řidičák jim může být odebrán i s tím rizikem, že jejich jednání bude posouzeno jako trestný čin," uvádí tisková mluvčí Exekutorské komory ČR  Petra Báčová.

Problém: Dlužný otec zletilých dětí

A jak vypadá zastavování řidičáků v praxi? Pokud soudní exekutor zjistí, že dlužník disponuje řidičským průkazem, vydá exekuční příkaz, který doručí nejen dlužníkovi a věřiteli, ale i příslušnému obecnímu úřadu, který vede registr řidičů.

Oprávnění řídit motorové vozidlo se pozastavuje ke dni, k němuž byl příkaz doručen dlužníkovi, a to do vlastních rukou. Dlužník na základě tohoto rozhodnutí nesmí řídit auto a musí odevzdat průkaz. Poté, co dotyčný dlužné výživné doplatí, exekuční příkaz se zruší.

Jeden problém však praxe přeci jen vyjevila. Při vydání příkazu k pozastavení řidičského oprávnění jsou exekutoři omezeni věkem dítěte. Pokud mu totiž už bylo 18 let, nemohou podle zákona takto neplatiče sankcionovat.
 
"Máme spoustu případů, kde by bylo záhodno tohoto instrumentu také využít, ale nejde to. Matky, které takto živí třeba potomka studujícího vysokou školu, jsou zoufalé a také volají po tom, abychom jejich exmanželovi zastavili řidičák. Těžko se jim vysvětluje, že to udělat nelze," dodává prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.

 

Právě se děje

před 41 minutami

Praha najímá manažery Krupauera a Grosse pro přípravu koncertního sálu

Pražský magistrát uzavře manažerskou smlouvu se dvěma externími členy komise pro stavbu koncertního sálu na Vltavské, architektem Martinem Krupauerem a Martinem Grossem, který vlastní produkční společnost a zároveň je spoluzakladatelem Spolku pro výstavbu nového koncertního sálu v Praze. Do 30. června 2021 budou připravovat projekt, pro nějž nyní vzniká studie proveditelnosti. Manažeři mají pobírat odměnu 1600 korun za hodinu, součástí jejich práce budou studijní cesty kvůli sběru informací o obdobných stavbách. Celková cena za služby obou manažerů nepřesáhne dva miliony korun.

Praha chce na podobu nové filharmonie vypsat architektonickou soutěž, konkrétní rozhodnutí o stavbě padne na základě výsledků studie proveditelnosti. Zastupitelé nedávno schválili pořízení změny územního plánu. Stavba koncertního domu se sálem pro zhruba 2000 posluchačů by podle dřívějších odhadů měla stát přibližně čtyři miliardy korun, přesnější odhad vzejde ze studie. Budova filharmonie by mohla stát v roce 2032.

Zdroj: ČTK
Další zprávy