Zpackaná obnova i "toxická" komunikace. Vědci kritizují Lesy ČR, vláda slibuje změny

Tomáš Klézl Tomáš Klézl
23. 2. 2024 15:04
Klidnou krajinou jihomoravských Chřibů a Ždánického lesa otřásá spor. Ekologové vyčítají státnímu podniku Lesy ČR, že z místa odváží přes sto let staré buky. Nyní se za ně postavili vědci z Akademie věd a dalších výzkumných institucí. Těm vadí i způsob, jakým podnik komunikuje s ekology. Lesy ČR si za svým postupem stojí. Hospodaření změníme, slibuje naopak vláda.

Procházka po Ždánickém lese a nedalekých Chřibech stojí za to. Málokteré lesy v Česku jsou tak přírodě blízké. Převládají zde listnáče, unikátní jsou zejména porosty starších buků. Jejich tlející dřevo pak poskytuje útočiště pro chráněné druhy rostlin i živočichů. Žije zde výr velký nebo bobr evropský, objevila se tu i kudlanka nábožná. I proto patří k nejrozsáhlejším a také nejhodnotnějším přírodním úkazům na jihovýchodní Moravě.

Oblastem ale chybí širší ochrana, je zde jen pár maloplošných území. Platí tak za běžné hospodářské lesy, které spravuje státní podnik Lesy ČR. Jeho zástupci opakovaně uvedli, že provádějí obnovu tak, aby po těžbě vznikl pestrý a odolný les.

Jenže to se zatím nevede a oblast o svou pověstnou biodiverzitu postupně přichází, tvrdí ekologické organizace Greenpeace a Živý les pro živý region. V posledním roce upozorňují na to, že způsob obnovy cenných lesů je příliš rychlý a nešetrný. Nyní jejich postoj podpořili i vědci z několika významných institucí. 

"Jsme přesvědčeni, že správa veřejných lesů státním podnikem může probíhat mnohem citlivějším způsobem," uvedli ve svém stanovisku odborníci z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, který spadá pod ministerstvo zemědělství. Iniciativu podpořili také vědci z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd, České botanické společnosti nebo České společnosti ornitologické. 

"Pro přírodu je to jednoznačně špatně"

"Lesníci argumentují tím, že podnikají přirozenou obnovu bukového lesa, což je pravda. Je to posun oproti minulosti, že se les nevytěží naholo. Ale dělá se to příliš paušálně," popisuje výhrady odborníků Jan Běťák z odboru ekologie lesa výzkumného ústavu.

Lesům například vytýká, že plošně zvolili takzvaný podrostní způsob obnovy, místo toho, aby nakombinovali více různých přístupů - včetně těch, kterými se ve starých lesích hospodařilo v minulých stoletích. Na místě také podle vědců lesníci nezanechávají prakticky žádné tlející dřevo, které je přitom klíčové pro udržení biodiverzity.

"Vznikají velké plochy bukového zmlazení, které jsou pro přírodu jednoznačně špatně. Dochází k velkému úbytku biodiverzity. Tlející stromy jsou důležité pro dutinové ptáky, pro mech, lišejníky a houby. Nepochopitelně těží i nejstarší, 160 let staré stromy, které mají minimální ekonomickou hodnotu," uvádí Běťák.

Lesy ČR kritiku vědců i ekologických organizací odmítají. Tvrdí, že používají promyšlený postup, osvědčený mimo jiné v Bavorských státních lesích. Odmítají však požadavek ekologů na vytváření větších bezzásahových území.

"Při obnově, se kterou jsme začali, nevznikají holoseče, v porostech záměrně ponecháváme biotopové stromy k trvalému zetlení. Upřednostňujeme přirozenou obnovu lesa ze semen a plodů stojících stromů, abychom zachovali původní dřeviny, které doplňujeme kvůli druhové rozmanitosti dalšími. V oblasti jsme vytipovali několik ploch, ve kterých ponecháme les svému přirozenému vývoji. Vytvoříme tak lesní mozaiku obhospodařovaných a bezzásahových území," uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. 

Staré buky v papírnách i nelegální těžba v Krušnohoří

Vědci vyčítají Lesům ČR i způsob komunikace s ekology. Podnik i další úřady k nim podle nich přistupují s předsudky a jejich názoru nedávají dostatečnou váhu. "Způsob vedení dialogu mezi státem a nevládními organizacemi je dlouhodobě až toxický," míní Běťák.

Odborníci proto vyzvali ke společnému jednání o situaci v Chřibech a Ždánickém lese. Lesy ČR i příslušná ministerstva to přijaly. Na své straně mají odborníci i ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL).

"Záměr upravit hospodaření ve Ždánickém lese jsem již deklaroval. Nyní je třeba s ohledem na přírodní hodnoty, jak ostatně upozorňují i vědci, nastavit konkrétní postup. Platí to i o chřibských lesích, o kterých se chystáme jednat," uvedl Hladík pro Aktuálně.cz. Návrh změn pro hospodaření ve Ždánickém lese i dalších územích chce představit v průběhu letošního roku.

"Vítáme každou příležitost ke konstruktivní a věcné diskusi, a v tomto smyslu i tuto nabídku směřující k oblasti Ždánického lesa. Lesy ČR, jako správce tamních státních lesů, intenzivně připravují takové lesnické postupy, které budou co nejlépe zajišťovat plnohodnotné naplňování trvale udržitelného lesnického hospodaření s respektem ke konkrétním podmínkám Ždánického lesa," doplnil mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Spor ekologů a Lesů ČR v oblasti trvá už několik měsíců. V říjnu například organizace Greenpeace pomocí geolokátorů zjistila, že dřevo ze starých buků, které má podle neziskové organizace spadat pod ochranu zákonem, míří do papíren ve slovenském Ružomberku. Lesy na zjištění reagovaly prohlášením, že v těchto závodech končí jen méně kvalitní dřevo, které podle nich v Česku nejde zpracovat.

Greenpeace také loni společně s městem Horní Jiřetín podala na Lesy ČR trestní oznámení poté, co státní podnik o rok dříve bez povolení pokácel několik hektarů lesa v evropsky významné lokalitě Východní Krušnohoří. Kvůli tomuto případu také organizace tuto středu podala stížnost k Evropské komisi kvůli nedostatečné ochraně vzácných lesů v evropsky významných lokalitách.

 

Právě se děje

Další zprávy