Klaus vs klimatologové: Jde tu o svobodu

20. 3. 2007 19:19
Praha/Washington - Prezident Václav Klaus odpověděl na pět otázek Kongresu USA. Varoval před skupinami, které se označují za ochránce životního prostředí.

Kongresmani se na českého prezidenta obrátili s pěti otázkami, které se týkaly klimatických změn a toho, jak by na ně měli politici reagovat. Jeho odpovědi hodlají využít při slyšení v podvýboru pro energetiku a kvalitu ovzduší, na které byli pozváni bývalý americký viceprezident Albert Gore a dánský profesor Bjorn Lomborg z kodaňské ekonomické fakulty.

Foto: Aktuálně.cz
Zkuste být chvilku prezidentem, ZDE
Odpovězte na otázky kongresmanů místo Václava Klause

Klaus v odpovědích, které získala ČTK od Sněmovny reprezentantů, uvedl, že je znepokojen, jak jsou ekologická témata zneužívána některými politickými nátlakovými skupinami k útoku na základní principy svobodné společnosti.

"Při diskusi o podnebí nejsme svědky střetu názorů na životní prostředí, ale střetu názorů na lidskou svobodu," napsal Klaus.

Horší než komunismus?

Otázky pro Klause

  • Pokud jde o to, zda a jak člověk přispívá ke klimatickým změnám a s vědomím povinností vůči našim občanům: co by podle Vašeho názoru měli zákonodárci brát v úvahu, když se zabývají klimatickými změnami?
  • Jak by vládní politika měla řešit výskyt a následky klimatických změn a do jaké míry by se měla soustředit na regulaci emisí skleníkových plynů?
  • Jaký budou mít různé scénáře politického řešení této otázky, se kterými jste se setkal, vliv na národní ekonomiky, na spotřebitele, na vytváření pracovních míst a budoucí inovace?
  • Jaký dopad a účinnost budou mít politiky založené na principu "omez a obchoduj" (tzv. "cap-and-trade policies") na zmírnění hrozeb spojených s klimatickými změnami a naši schopnost čelit těmto hrozbám v budoucnu?
  • Jaká je morální zodpovědnost vyspělých zemí vůči zemím rozvojového světa? Měly by se vyspělé země pustit do programů, které významně omezí emise, zatímco rozvojové země mohou pokračovat v navyšování emisí v nezmenšené míře?

Největší hrozbou svobodě, demokracii, tržní ekonomice a prosperitě na začátku 21. století není komunismus nebo řada jeho měkčích podob, varuje český prezident kongresmany. "Komunismus byl nahrazen hrozbou ctižádostivého environmentalismu," napsal.

Tato ideologie podle něho chce nahradit "svobodný a spontánní vývoj lidstva něčím jako centrálním (nyní globálním) plánováním celého světa".  Její zastánci považují své ideje a argumenty za "nespornou pravdu" a v úsilí o dosažení svých cílů používají rafinované metody manipulace k tlaku na politiky, tvrdí Klaus.

Jejich argumentace je založena na šíření obav a paniky; v této atmosféře naléhají na politiky, aby přijímali netolerantní opatření, svévolné limity, regulace, zákazy a omezení každodenních lidských aktivit a činili lidi předmětem byrokratického rozhodování.

Nehledí přitom na skutečnost, že příroda i společnost se soustavně vyvíjejí, a ignorují budoucí hospodářský i technologický pokrok.

Média řídí hysterii

Politici jsou podle českého prezidenta tlačeni následovat "médii řízenou hysterii založenou na spekulativních a důkazy postrádajících teoriích" a přijímat nesmírně nákladné programy plýtvající vzácnými zdroji, aby zastavili pravděpodobně nezastavitelné klimatické změny způsobené nikoli lidským chováním, ale různými vnějšími a vnitřními přírodními procesy.

Politici by měli za všech okolností trvat na principech svobodné společnosti, nepředávat rozhodovací práva skupinám, které tvrdí, že vědí lépe než ostatní lidé, co je pro ně správné, a chránit peníze daňových poplatníků před pochybnými projekty, doporučil Klaus.

Proudy nezastavíme

Za plýtvání označil snahy bojovat s rostoucí solární aktivitou nebo pohybem oceánských proudů. "Žádný vládní čin nemůže zastavit svět a přírodu před změnami," prohlásil.

Z tohoto důvodu nesouhlasí s plány, jako jsou Kjótský protokol a podobné iniciativy, které vybírají "libovolné cíle vyžadující
obrovské náklady bez realistických vyhlídek na úspěch".

Pokud by se atmosféra oteplovala, účinek nemusí být převážně negativní, domnívá se prezident. Zatímco se některé pouště mohou zvětšit a některá pobřeží zaplavit, velké části Země, dosud neobydlené kvůli studenému podnebí, se mohou stát úrodnými a zalidnit se.

Václav Klaus také varoval před netolerantní politikou, která tlakem na neracionální cíle a limity může ohrozit rozvojové země.

 

Právě se děje

před 23 minutami

Lidé a firmy zatím odevzdali 349 tisíc přiznání, loni 2,7 milionu

Lidé a firmy zatím odevzdali 348 602 daňových přiznání za loňský rok. V případě firem je to 48 525 a fyzických osob 300 077. Data v úterý zveřejnila Finanční správa na twitteru. Loni správa evidovala za rok 2019 zhruba 2,7 milionu daňových přiznání k daním z příjmů. Z toho 2,3 milionu od fyzických osob a 470 000 od firem. Pro letošní rok zatím odhad počtu správa s ohledem na situaci kolem pandemie neuvedla.

Přiznání je třeba letos odevzdat do 1. dubna, v případě využití služeb daňového poradce do 1. července. Nově je pak od letoška i další lhůta, pro ty kteří podají přiznání elektroniky. Těm se termín prodlužuje o měsíc, tedy do 3. května.

Češi mohou daňové přiznání podat více způsoby. Přiznání lze podat v listinné podobě osobně na podatelnách finančních úřadů, poštou nebo elektronicky. Nově je také možné letos podat přiznání přes on-line finanční úřad, který funguje od neděle.

Zdroj: ČTK
před 41 minutami

Rohlik Group získala od investorů asi 5 miliard Kč, bude expandovat

On-line prodejce potravin Rohlik Group získal od investorů 190 milionů eur (asi pět miliard Kč). Finance firmě pomohou k rychlejší expanzi na stávajících trzích, pro plánovaný vstup do Německa, ale i v pokračování investic do technologií a zlepšování služby. Společnost o tom v úterý informovala v tiskové zprávě.

Hlavními investory jsou Partech a Index Ventures, dále investice poskytly EBRD, J&T Banka, Quadrille Capital, R2G a dosavadní investor Enern.

Rohlik Group uplynulý kalendářní rok uzavřela s obratem přes 300 milionů eur (7,8 miliardy Kč), což je roční nárůst o více než 100 procent, a 750 000 zákazníky. Rohlik.cz funguje v Česku od roku 2014, předloni vstoupila společnost na maďarský trh a loni v prosinci do Rakouska.

Zdroj: ČTK
Další zprávy