Kde v Česku studovat waldorfskou střední školu?

MD
16. 3. 2012 5:35
Přinášíme vám přehled waldorfských středních škol v Česku
Waldorfská pedagogika vede studenty ke kreativitě
Waldorfská pedagogika vede studenty ke kreativitě | Foto: Thinkstock

Hledáte alternativu k běžným středním školám? Nevíte, kam si podat přihlášku? Přihlaste se na některou z waldorfských středních škol. Waldorfská pedagogika vychází především z potřeb žáka v daném věkovém období, vytváří prostor pro rozvoj mladého člověka jako samostatné osobnosti, zodpovědné za utváření svého život. Vede žáky k samostatnosti v práci a k vytváření vlastních úsudků na základě poznatků a zkušeností a chce vést k vytvoření a uplatňování kompetencí žáků v rovinách myšlení, cítění i vůle. Výkony žáků nejsou motivovány známkovým hodnocením, ale živým zájmem o probíranou látku. Vysvědčení na konci školního roku mají formu slovního hodnocení.

Waldorfské lyceum Semily

Waldorfské lyceum v Semilech  je všeobecně vzdělávací školou zakončenou maturitou, která vás podobně jako gymnázium připraví na studium vysoké školy. Přijímací řízení se skládá z rozhovoru, kterému předchází písemný test studijních předpokladů. Rozhovor, který vede komise složená z pedagogů lycea, se zaměřuje na hodnocení ze základní školy (výstupní hodnocení a vysvědčení), motivaci k výběru školy a studiu; případné prověření znalostí z matematiky a českého jazyka, představení studentových vlastních prací, které dokumentují jeho hlubší zájem v libovolné oblasti (uchazeč pokud možno přinese vlastní práce, které tento zájem dokumentují).

Lyceum v Praze

Ve školním roce 2012/2013 pražské waldorfské lyceum otevírá jednu třídu s maximálně 32 studenty. K rozdělení do specializací - humanitní nebo přírodovědné dojde na konci druhého ročníku. Přijímací zkouška zahrnuje ústní pohovor, eventuelně test z matematiky a test z českého jazyka. Do průměru 1,59 absolvuje uchazeč pouze ústní pohovor. Uchazeč s průměrem 1,6 a vyšším píše ještě test z matematiky a test z českého jazyka, přičemž musí dosáhnout minimálně 20 bodů v celkovém součtu bodů z těchto testů, aby splnil požadavky přijímacího řízení. Ústní pohovor s uchazečem v rozsahu cca patnácti minut je zaměřen na obecné studijní předpoklady a motivaci ke studiu. Uchazeč při něm může předložit výsledky olympiád a soutěží, svá výtvarná, literární nebo jiná díla.

Lyceum v Ostravě

Škola otevírá v každém školním roce jednu třídu s celkovým maximálním počtem třicet žáků. K rozdělení do jednotlivých specializací (humanitní a technické) dochází pak na začátku třetího ročníku. Ke studiu může být přijat každý žák s ukončenou povinnou školní docházkou, který splní podmínky přijímacího řízení. Vzhledem k tomu, že škola připravuje své žáky ke studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole, je doporučený průměr známek 1,8. Zkouška bude mít tři části. Nejprve proběhne písemný test z matematiky, následně pak písemný test z jazyka českého a na závěr pohovor. Pohovor se bude skládat z tématického rozhovoru, kde uchazeč bude hovořit na zadané osobnostní téma a výtvarného zpracování uměleckého textu nebo hudební interpretace jedné melodické písně s možným hudebním doprovodem. Uchazeč si sám vybere hudební nebo výtvarnou oblast.

Waldorfské gymnázium

Gymnázium v Příbrami je čtyřleté a má esteticko-výchovné zaměření. Důležitým cílem výuky a výchovy žáka je jeho všestranný rozvoj v naukových, praktických i uměleckých oborech. Vedle klasických předmětů mají žáci po celé čtyři roky výtvarnou výchovu, kde se učí používat různé výtvarné techniky, hudební výchovu, kde vedle zpěvu mají hodiny hudební teorie a dějin hudby, dále dějiny umění a v učebním plánu lze najít i předmět řemeslná výchova, kde se žáci seznamují s řezbářstvím, kovářstvím, kamenosochařstvím nebo s prací s textilními materiály či knihvazačstvím.

Přijímací zkouška je dvoukolová. První kolo obsahuje test z matematiky a českého jazyka, druhé pohovor, jehož cílem je zjistit hlubší zájem o obor.

 

Právě se děje

před 1 hodinou

Slovenští autodopravci oznámili ukončení blokád hranic

Unie autodopravců Slovenska ve středu večer oznámila, že ukončila protestní shromáždění na hraničních přechodech. Uvedla, že tak učinila po zákroku policie. Dopravci od úterý znovu blokovali mimo jiné některé hraniční přechody s Českem. Jejich protesty na hranicích zkomplikovaly například výrobu ve slovenské továrně francouzské automobilky PSA, které vázly dodávky ze zahraničí.

Slovenská vláda nepřistoupila v plné míře na požadavky unie ohledně výrazného snížení silniční daně a také zvýšení slev z mýtného. V obou těchto oblastech ale učinila ústupky, na nichž se dnes zástupci ministerstev dopravy a financí dohodli s větší organizací autodopravců Česmad Slovakia.

Zdroj: ČTK
Další zprávy