Hodnoty univerzity se příčí hodnotám StB, zdůvodňuje Zeman nejmenování profesora

ČTK ČTK
Aktualizováno 17. 1. 2019 18:53
Univerzita Karlova nevedla podle prezidenta Miloše Zemana řízení ke jmenování fyzika Ivana Ošťádala profesorem řádně. V dopise ministrovi školství prezident argumentuje etickým kodexem školy a docentovou "morální degradací". Vyvozuje ji z Ošťádalových kontaktů s komunistickou Státní bezpečností. Ředitel Národní galerie Jiří Fajt předložil podle prezidenta k řízení o jmenování profesorem některé podklady a informace výslovně nepravdivé.
Ivan Ošťádal
Ivan Ošťádal | Foto: ČTK

Dopis ministrovi školství Hrad zveřejnil na svém webu. "Je evidentní, že hodnoty prezentované (nejen) Univerzitou Karlovou v jejím etickém kodexu, resp. statutu, se extrémně příčí 'hodnotám', které byly vyznávány příslušníky Státní bezpečnosti či jejich pomocníky (spolupracovníky), mezi něž docent Ošťádal patřil," konstatoval Zeman v dopise.

Podle prezidenta univerzita tyto skutečnosti při řízení neznala nebo ignorovala, což dokládá, že řízení trpělo vadami.

V dopise prezident dále píše, že o Ošťádalově dlouholeté spolupráci s StB svědčí svazek zachovaný v Archivu bezpečnostních složek. Uvádí, že fyzik v 80. letech sloužil StB jako krycí adresa, na kterou si bezpečnost nechala zasílat korespondenci ze zahraničí. Zmiňuje také, že byl záložním důstojníkem Vojenské kontrarozvědky a v roce 1984 absolvoval specializovaný kurz ve Vojenské politické škole.

Je evidentní, že studenti by se nemohli být cítit vázáni etickými pravidly univerzity, pokud univerzita sama tato pravidla ignoruje a nejvyšší postavení propůjčí někomu, kdo tato pravidla nesplňuje," napsal Zeman ministrovi. "

Profesor má být autoritou a významnou osobností reprezentující ty nejvyšší (i morální) kvality i pro širokou veřejnost. Takovou osobností však docent Ošťádal není," dodal.

Fyzik už dříve veřejně připustil, že krycí adresu poskytoval. "Byl jsem mladý a naivní," řekl k tomu v minulosti novinářům. Ohledně kontaktů s StB se ho již dříve zastal rektor Zima.

Fajt dal k dispozici nepravdivé informace

Ředitel Národní galerie Jiří Fajt předložil podle prezidenta k řízení o jmenování profesorem některé podklady a informace výslovně nepravdivé a jiné zavádějící. 

"Příslušné orgány vysoké školy tak (Fajt) buď uvedl v omyl, nebo došlo k situaci, kdy si tyto příslušné orgány vysoké školy byly daných skutečností vědomy, a přesto tyto rozpory a nedostatky v zásadních požadavcích bez dalšího přešly," uvedl Zeman.

Prezident zmínil například to, že podle podkladů k aktuální vědecké činnosti měl být Fajt hlavním editorem devítisvazkové rukověti dějin umění středovýchodní Evropy, přičemž v době hodnocení uchazeče prokazatelně nebyl vydán ani první díl.

Výhrady má Zeman také k tomu, že Fajt se prohlásil za hlavního autora publikace The Crown of Bohemia, přičemž byl údajně "pouhým spolueditorem a spoluautorem" společně s první editorkou, kterou v podkladech nezmínil.

Ze zápisu ze zasedání vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Zeman dále dovodil, že Fajt nesplnil podmínku souhrnné pedagogické činnosti na vysoké škole v trvání pěti let - prý vůbec nevyučoval v akademickém roce 2009/10 ani v roce 2012/13.

V zápisu prý stojí, že od roku 2001 je Fajt hostujícím profesorem na Technické univerzitě Berlín, což údajně nepravdivě vzbuzuje dojem, že šlo o kontinuální výuku až do roku 2014.

Zeman odmítl podepsat jmenovací dekrety Fajta a fyzika Ošťádala už na jaře 2015. Soud mu věc loni vrátil k novému rozhodnutí, které učinil v listopadu.

Rektor UK Tomáš Zima komentuje rozhodnutí Miloše Zemana nejmenovat profesory:

Prezident Miloš Zeman se rozhodl nejmenovat docenty Ivana Ošťádala a Jiřího Fajta z Univerzity Karlovy profesory. | Video:
 

Právě se děje

Další zprávy