Ročně 12 milionů téměř za nic. Policie šetří smlouvy VZP s firmou založenou Janouškem

Lukáš Valášek Lukáš Valášek
27. 2. 2020 5:30
Policie dle zjištění Aktuálně.cz šetří, proč Všeobecná zdravotní pojišťovna až donedávna vyplácela ročně 12 milionů korun za PR služby společnosti Medea Kultur. Tu před lety založil Roman Janoušek. Z auditu ministerstva zdravotnictví plyne, že firma neodvedla téměř žádnou práci, ač inkasovala přes 150 milionů. 500 hodin si například naúčtovala za odevzdání šesti listů papíru s tématy pro novináře.
Foto: Ludvík Hradilek

Je to unikát. Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP), která má své tiskové oddělení, posílala sedmnáct let miliony korun za PR služby firmě Medea Kultur. A to na základě historické smlouvy z roku 2001 uzavřené na dobu neurčitou. Tu ani jedno z vedení pojišťovny za tu dobu nenapadlo ukončit či přesoutěžit, jak bývá běžné. Opačnou praxi už v roce 2012 kritizoval i antimonopolní úřad.

Horentní částky tak celé roky odtékaly do společnosti, kterou zakládal lobbista Roman Janoušek a dodnes ji vede Janouškův blízký spolupracovník Karel Stejskal. Mimo jiné někdejší Janouškův nadřízený z pražského hotelu Beránek, kde lobbista začínal před revolucí jako číšník.

Dle objednávek například Medea Kultur za peníze prováděla oponenturu tiskových zpráv a distribuovala je médiím, strategicky konzultovala mediální obraz pojišťovny, vyhledávala vhodné příležitosti k prezentaci VZP v médiích nebo dělala mediální analýzy.

Potíž ovšem je, že audit provedený státem ukazuje, že společnost peníze brala za činnost, která dle kontrolorů vůbec neměla odpovídající hodnotu a pojišťovně přinášela minimální přínos. Aktuálně.cz výsledky auditu získalo.

Plyne z něj, že firma si například účtovala za šest stran A4 s tématy pro novináře a powerpointovou prezentaci na 500 hodin práce. Ve smlouvě měla i semináře pro novináře, které se nikdy neodehrály. Či vytvoření dlouhodobé komunikační strategie, kterou ale VZP neměla. Nebo radila, že inzerovat je potřeba v médiích s co největším dosahem. 

Pojišťovna si přitom kromě rad Medea Kultur po celou dobu platí i tiskové oddělení. 14 zaměstnanců ji stálo dalších přibližně 13 milionů ročně. Kontroloři navíc poukazují na to, že od roku 2007 vyplatila VZP za interní komunikaci a monitoring značky VZP dalších více než 33 milionů PR agentuře AMI Communications.

Vedení ministerstva záležitost příliš komentovat nechce. Kauzu totiž už vyšetřuje policie. "Kontrolu provedlo ministerstvo zdravotnictví v součinnosti s ministerstvem financí. Po posouzení skutečností obsažených v kontrolním protokolu usoudila obě ministerstva, že je namístě podat trestní oznámení na neznámého pachatele, což také bylo učiněno," konstatoval David Šíma z tiskového oddělení ministerstva.

Ani sama pojišťovna není sdílnější. "VZP ČR poskytuje veškerou nezbytnou součinnost policii, která věc prověřuje. Proto se k ní nebudeme blíže vyjadřovat," uvedl mluvčí VZP Vlastimil Sršeň. Jednatel Medea Kultur Stejskal na dotazy neodpověděl vůbec.

Odtékající miliony prozradil registr smluv

Jen za posledních dvanáct let firma, která dnes nemá ani webové stránky a sídlí v Galerii Myšák, odkud úřadoval i lobbista Janoušek, od pojišťovny získala téměř 150 milionů korun. Teprve potom, co se díky registru smluv a objednávkám v něm předloni provalilo, že i v posledních letech VZP do společnosti posílá na tři miliony korun každý čtvrtrok, nynější ředitel pojišťovny Zdeněk Kabátek, který tou dobou byl ve funkci šestý rok, oznámil, že smlouvu ke konci roku 2018 ukončí.

Galerie Myšák ve Vodičkově ulici v centru Prahy, odkud úřadoval lobbista Roman Janoušek.
Galerie Myšák ve Vodičkově ulici v centru Prahy, odkud úřadoval lobbista Roman Janoušek. | Foto: Sandra Štefaniková

Kontroloři si při prověřování, které začalo v prosinci roku 2018, vyžádali podklady za poslední dva roky, za které Medea Kultur pojišťovně účtovala miliony. A nestačili se divit. Překvapily je mimo jiné i krátkodobé mediální strategie, které pro VZP společnost měla v popisu práce dělat. Janouškem založená firma například pojišťovně radila, že je třeba inzerovat v médiích s co největším dosahem a komunikovat sdělení jako "jsme nejlepší volba pro vaše zdraví" či "stát se naším klientem je snadné". 

"Jednotlivé výstupy - komunikační strategie - jsou obecného charakteru a v zásadě jsou všechny stejné či velmi podobné. Tato shoda se vyskytuje jak v každoročním shrnutí, kde Medea Kultur informuje VZP, že možnost změnit zdravotní pojišťovnu ve dvou přestupových obdobích je riziko, tak v oblasti cílů a cílových skupin, kde se uvádí, že je třeba zacílit na širokou veřejnost a prezentovat výhody VZP," praví se v protokolu o kontrole.

Tajemné lobbování u politiků

Medea Kultur si účtovala i korekci tiskových zpráv pojišťovny. VZP také kontrolorům tvrdila, že když novinář poslal dotaz tiskovému oddělení, tak to sice zpracovalo odpověď, jak má v popisu práce, následně ji ale zaslalo Janouškově bývalé firmě. A ta provedla "korekci a vykomunikování tématu s mediálním prostorem". Auditoři sice nechápali, co to má za smysl, ale i to pojišťovna objasnila. "Medea Kutur zná okolnosti podání konkrétního dotazu určitým novinářem, jeho záměr dalšího zpracování tématu při obdržení odpovědi a celkový kontext problematiky. Medea Kultur následně dokázala pracovat s veřejným míněním, konkrétními médii a novinářskou obcí a taktéž ovlivňovat politický tlak směřovaný na VZP," odpověděla největší česká pojišťovna.

Vyšlo tak najevo, že VZP si platila Medea Kultur nejenom proto, aby pracovala s novináři, ale i politiky. Nic z toho ale pojišťovna věrohodně nedoložila. Auditoři tak doporučili, aby to řešila policie. Pojišťovna navíc postrádala jakákoliv etická pravidla, co vše náplní takové činnosti může být.

Ve smlouvě s VZP má Medea Kultur třeba i pořádání pravidelných seminářů pro novináře. Ty se ale neodehrávaly. Podle VZP by totiž "vzhledem k neustálým změnám na mediální scéně byly kontraproduktivní". S novináři prý firma jednala individuálně, což ale kontrolorům nikdo nedokázal doložit.

Schůzky, z nichž neexistují záznamy

Dle smlouvy se také pracovníci Medea Kultur měli pravidelně se zaměstnanci pojišťovny scházet a PR s nimi probírat. Záznamy z 95 procent setkání ale chybí, takže nejde říct, zda se odehrála a co se na nich řešilo. Kontroloři navíc upozorňují, že firma dostávala zaplaceno přesně za to, co je podle vnitřních předpisů pojišťovny úkolem tiskového oddělení. I když Medea Kultur peníze dostala třeba i za vypracování dlouhodobé komunikační strategie, VZP v rozporu s vlastními předpisy žádnou nemá. Auditorům pouze tvrdila, že dlouhodobým cílem tiskového oddělení je zlepšit image VZP a udržet její pozitivní obraz na veřejnosti.

Kontroloři ale oponují, že právě nahodilost činnosti tiskového oddělení umožňuje machinace. "V dané souvislosti upozorňujeme na pravděpodobné vyšší riziko pro korupční jednání a klientelismus. Potvrzením tohoto rizika jsou i kontrolní zjištění," ukazují auditoři na Medea Kultur. 

Sídlo VZP
Sídlo VZP | Foto: Aktuálně.cz

Firma měla na starosti i vytváření monitoringu médií. Pojišťovna si ovšem souběžně na to samé platila i renomovanou firmu Newton Media.

Auditoři také kritizují, že zjišťovat, zda je pro pojišťovnu smlouva výhodná, její vedení napadlo poprvé až v roce 2015. "VZP (odbor komunikace) provedla průzkum trhu, respektive zjištění cenových hladin cca třináct let po podpisu smlouvy, čímž došlo ze strany VZP k porušení zákona o finanční kontrole, a to nečinností, když po dobu třinácti let nezjišťovala, zda je nakládáno s veřejnými prostředky hospodárně, efektivně a účelně," píše se v protokolu o kontrole.

Všechno je v pořádku, tvrdila VZP

Všeobecná zdravotní pojišťovna řízená Kabátkem ovšem původně tvrdila, že všechno je v pořádku. "Smlouva, která založila spolupráci VZP ČR a společnosti Medea Kultur, běží od roku 2002 proto, že byla platně a účinně uzavřena 18. 1. 2002 na dobu neurčitou," vysvětloval to před ukončením smlouvy v roce 2018 její tehdejší mluvčí Oldřich Tichý. Ten loni v srpnu na své pozici skončil. Přešel ale jen na jiné místo ve VZP.

Ředitel VZP Zdeněk Kabátek
Ředitel VZP Zdeněk Kabátek | Foto: Lukáš Bíba

Původní dokument, na kterém celá dlouholetá spolupráce stála, nakonec VZP vydala Rekonstrukci státu z velké části začerněný. Má celkem tři dodatky. Ten poslední byl uzavřen už v éře současného šéfa VZP Kabátka v roce 2013. VZP se chlubila, že se roční platba snížila z více než 14 milionů na oněch 12. 

Další firmy profitující z VZP s pojítkem na vlivné osoby

Pátrání Aktuálně.cz kolem smluv s VZP ukazuje, že i další "měkké" služby poskytovaly či stále poskytují firmy, v jejichž historii se dají dohledat pojítka na někdejší vlivné postavy ODS, s níž byl Janoušek spjatý.

Ambit Media

  • Audit ministerstva zdravotnictví rozebírá například i to, že VZP uzavřela v roce 2010 za 60 milionů tříletý kontrakt s firmou Ambit Media na zajištění informačního kanálu, který efektivně osloví smluvní partnery. Společnost byla jediná, která podala nabídku, a VZP ji přijala. Celkem za peníze vydala zhruba dva miliony letáků "Infoservis VZP", spravovala stejnojmennou webovou stránku a vydala 165 tisíc kusů tiskoviny "Akcent VZP" zaměřené na zdravotní sestry.
  • Ambit Media spoluzakládal v roce 2006 Tomáš Cikrt, který byl v letech 2007 až 2009 mluvčím ministerstva zdravotnictví v té době řízeného Tomášem Julínkem (ODS), jeho náměstkem byl další člen ODS Marek Šnajdr.
  • "V době, kdy VZP smlouvu uzavřela, jsem neměl tři roky s firmou nic společného, ale nebyl jsem ani osobou s jakýmkoliv veřejným vlivem, na ministerstvu jsem skončil v roce 2009. Nejsem a nikdy jsem nebyl členem žádné strany, tedy ani ODS. Neměl jsem žádný přímý nebo zprostředkovaný vliv ani na Ambit média, ani na VZP," uvedl k tomu Cikrt. Jím založená společnost se původně jmenovala Czech Health Magazines a cílem prý bylo vydávat časopis pro pacienty. Záměr podle něj skončil jeho odchodem na ministerstvo.

Tender Consortium

  • V posledních letech dle pátrání Aktuálně.cz ale VZP vynakládala peníze i na další PR a marketingové aktivity, která audit nezkoumal. Jak už informovala Mf Dnes, společnost ze sítě kolem Tomáše Horáčka, který je dnes stíhán za manipulaci veřejných zakázek ve zdravotnictví, pojmenovaná Tender Consortium pro VZP od roku 2017 tiskla propagační letáky. Potom, co firma v tendru za 17 milionů zvítězila, k Horáčkovi přešla marketingová šéfka pojišťovny, která propagační kampaně zadávala.
  • Podle VZP ale bylo vše v pořádku. Firma blízká Horáčkovi podle ní zvítězila díky nejnižší ceně a splnila všechny vyžadované podmínky. To, že nakonec Tender Consortium v praxi fakticky v soutěži dělalo jen jakéhosi prostředníka a reálně pro pojišťovnu tiskne letáky subdodavatel Logik, je podle pojišťovny v souladu s dohodou.
  • Lidové noviny loni popsaly, že Horáček policistům při výsleších popsal tvorbu smluv ve VZP.  Ředitel VZP Kabátek podle něj ovlivňoval uzavírání smluv s vybranými zdravotnickými firmami. A to na "doporučení" exposlance ODS Marka Šnajdra. Kabátek to ale označil za naprostý nesmysl.

Dedeman

  • Z VZP ale těžily i další firmy, které mají vazby na ODS. V registru smluv je dohledatelná například rámcová dohoda se společností Dedeman. Ta VZP v roce 2018 zajišťovala "edukační roadshow zaměřenou na problematiku drogové závislosti a HIV a zásad první pomoci" za až 1,6 milionu korun. Dedeman není neznámá společnost. Jak informovaly Lidové noviny, v roce 2016 dostala 1,5 milionu za propagaci značky kvality Klasa na kutnohorském Veteran rallye. V té době ji vlastnila  britská skořápková firma Vitasoft Growth se zastřeným vlastníkem. Jejím ředitelem a jednatelem byl Markus Hasler, který v roce 2009 pronajal vilu v italském letovisku Monte Argentariu Marku Dalíkovi pro dovolenou expremiéra Mirka Topolánka (tehdy ODS). Následovala toskánská aféra, když Mf Dnes zveřejnila fotografie ze setkání vrcholových politiků s vlivnými lobbisty v letovisku.

1 Year & More Production

  • Dnes ale Dedeman spoluvlastní firma 1 Year & More Production. I té z VZP v poslední době putovaly peníze. Loni opět dělala pro pojišťovnu roadshow, tentokrát zaměřenou na odhalování očních vad. Původně měla dostat na 2,1 milionu, nakonec ale získala jen zhruba 800 tisíc, protože pro akci nedokázala zajistit dostatek očních lékařů a některé se nekonaly.

P&P Media

  • A z VZP tekly i peníze společnosti P&P Media. Tu vlastní někdejší pracovník tiskového odboru prezidenta Václava Klause Martin Erva. V roce 2013 uzavřel smlouvu za více než 200 tisíc na "konzultační a poradenské služby k efektivní prezentaci VZP". Podobně to bylo v roce 2014. To, že mu dávala zakázky z ruky, pojišťovna zdůvodňovala potřebou poradit s krizovou komunikací. 

Stará historie

Vazby firem blízkých Janouškovi jsou ve VZP opakující se fenomén už od přelomu tisíciletí. Na štědré smlouvy mezi pojišťovnou zodpovídající za zdraví takřka šesti milionů lidí a firmou Medea Kultur, kterou Janoušek na začátku devadesátých let zakládal, už v roce 2005 upozornila MF Dnes.

Už tehdy kontroloři v pojišťovně odhalili značné plýtvání. Do Medea Kultur odcházely desítky milionů z veřejných peněz za "projekty zabývající se prevencí užívání drog", tedy za tisk letáčků. Další stamiliony šly na vydávání časopisu Svět pojištěnce druhé společnosti Ora Print. Ta se původně jmenovala S & J Medea Kultur a také ji v minulosti založil Janoušek. 

Lobbista, který se od těchto firem distancoval, od té doby zaznamenal mocenský pád. V roce 2012 v opilosti srazil ženu autem, které bylo vedené na firmu Ora Print a v SPZ mělo cifry data jeho narození, a dostal trest čtyři a půl roku vězení. Tomu uniká, protože je podle posudků lékařů vážně nemocný. Za Medea Kultur už od roku 2003 podle obchodního rejstříku vystupuje pouze Janouškův blízký spolupracovník Karel Stejskal.

"Pan Janoušek s námi nespolupracuje"

Aktuálně.cz jednatele Stejskala oslovilo s dotazy, zda se se závěry auditu ztotožňuje. Ten však neodpověděl. Dříve si ale vztahy s VZP pochvaloval. "Spolupráce s VZP vypadá velice dobře. Postupujeme přesně na základě požadavků VZP," odpověděl už dříve. 

Stejskal zároveň dlouhodobě popírá, že by měl Janoušek s Medea Kultur něco společného. "Pan Janoušek není společníkem v naší firmě Medea Kultur již 15 let. Nikdy nebyl jednatelem a se smlouvou s VZP neměl nikdy nic společného. Pan Janoušek s námi nespolupracuje a ani nemůže, protože je velmi nemocen," uvedl Stejskal.

Jako kontakt u internetové domény dnes už nefunkčních stránek medeakultur.cz je ovšem uveden další Janouškův blízký přítel Luboš Pašek. Když Janoušek opouštěl policejní služebnu po své nehodě v opilosti, kvůli níž dostal čtyřapůlletý trest, odvážel ho Pašek. A policie pod dozorem Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Janouška s Paškem letos v lednu navrhla obžalovat kvůli údajnému praní špinavých peněz a podvodu v kauze polikliniky Chambon, v níž působili. Poliklinika podle kriminalistů neoprávněně inkasovala miliony korun v úhradách od pojišťoven za krevní testy.

Medea Kultur byla pro Janouškovu lobbistickou kariéru podstatná. Když Janoušek na začátku devadesátých let začínal podnikat, jednou z prvních firem, kterou založil, byla právě ona. A v následujících letech dosáhla firma podivuhodných úspěchů u veřejných institucí. Například v bývalém kině Blaník na Václavském náměstí pořádala protidrogové diskuse a stát její počínání subvencoval desítkami milionů. Debat se účastnil i publicista Radek John (pozdější ministr vnitra za Věci veřejné) a odborník na drogovou politiku Pavel Bém (pozdější pražský primátor za ODS).

John se stal posléze předsedou představenstva společnosti Ora Print, která získávala od VZP zakázky v hodnotě stovek milionů korun na reklamní časopisy. A v roce 2012 Mf Dnes zveřejnila odposlechy Janouška a Béma dokazující, že Janoušek měl za vlády Béma výrazný vliv na chod pražského magistrátu. Pavel Bém a Roman Janoušek se na nahrávce také domlouvají na tom, kdo bude vybrán do čela pražské a středočeské pobočky VZP.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 1 hodinou

Ondra a Adamovská jsou mistry republiky v boulderingu

Olympionik Adam Ondra a Eliška Adamovská vyhráli mistrovství republiky v boulderingu. Oba favorizovaní sportovní lezci ve finále šampionátu ve Slaném pokořili jako jediní všechny čtyři cesty.

Za bývalým mistrem světa v boulderingu i v lezení na obtížnost Ondrou, který v Tokiu nenaplnil medailové ambice a v olympijském finále skončil šestý, skončil hlavní soupeř Martin Stráník. Ten měl "topy" tři. Bronz získal Štěpán Volf.

Adamovská, jež v červenci vyhrála v Brianconu závod Světového poháru v obtížnosti, dnes ve Slaném zvítězila před Michaelou Smetanovou a Markétou Janošovou.

Další zprávy