Ruský politolog: Spojené státy čeká osud SSSR

Jiří Just
20. 3. 2009 18:38
Igor Panarin, jehož proslavila teorie rozpadu USA, poskytl rozhovor Aktuálně.cz
Igor Panarin
Igor Panarin | Foto: Jiří Just

Moskva /od našeho spolupracovníka v Rusku/ - Málokterému z ruských politologů se dostává v západních médiích takového prostoru jako Igoru Panarinovi.

Bývalého analytika KGB, který dnes na akademii ruského ministerstva zahraničí školí budoucí diplomaty, zřejmě nejvíce proslavila teorie rozpadu Spojených států, kterou poprvé prezentoval před deseti lety a průběžně ji oprašuje.

Naposledy tak za přítomnosti zahraničních novinářů učinil na přednášce pořádané v Moskvě počátkem března, kde zopakoval, že na své předpovědi dezintegrace USA do konce roku 2010 stále trvá.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz profesor Panarin vysvětluje základní premisy své teorie a řeč při tom přijde i na otázky rozmístění protiraketové obrany v Česku a Polsku či budoucnost Evropské unie a Severoatlantické aliance:

Aktuálně.cz: Poprvé jste zveřejnil svou předpověď o rozpadu USA v roce 1998. Tehdy však byly Spojené státy na vrcholu své moci a takovému vývoji nic nenasvědčovalo. Co vás přivedlo k hypotéze, že USA mohou v roce 2010 přestat existovat?

Igor Panarin: Ano, poprvé jsem s ní skutečně vystoupil v roce 1998. Tehdy byly opravdu Spojené státy na vrcholu své moci a nic nenasvědčovalo takové systémové krizi, jaká je dnes. Žádné negativní indikátory neexistovaly. 

Když jsem se připravoval na konferenci v Linci, věděl jsem, že mezi účastníky bude velké množství Američanů. Hledal jsem nějaký příklad, abych aktivně zapůsobil na publikum. Zpočátku jsem neměl v úmyslu předložit koncepci dezintegrace USA, tato myšlenka mě napadla až později.

Igor Panarin ve své kanceláři, jejíž výzdobu tvoří desítky vlaječek jednotlivých služek ruského vojensko-bezpečnostního aparátu v čele s Federální bezpečnostní službou (FSB), nástupkyní KGB
Igor Panarin ve své kanceláři, jejíž výzdobu tvoří desítky vlaječek jednotlivých služek ruského vojensko-bezpečnostního aparátu v čele s Federální bezpečnostní službou (FSB), nástupkyní KGB | Foto: Jiří Just

Začal jsem tedy shromažďovat fakta a údaje o situaci v Americe. V průběhu této práce mě ohromilo číslo, podle kterého nehodovost v americkém vojenském letectvu byla šestkrát vyšší než v ruském. Přičemž ruští piloti měli menší počet nalétaných hodin než američtí a naše armáda byla tehdy v daleko horším stavu.

Položil jsem si otázku: „Jak je to možné, když americké vojenské letectvo patří mezi elitu ozbrojených sil Spojených států?"

Další věc, která mě udivila, byl údaj, podle kterého pouze tři roky po skončení druhé světové války nebyl americký rozpočet v deficitu.

Tyto dvě skutečnosti mě přivedly k myšlence, že tam není vše v pořádku a začal jsem se o Spojené státy americké detailněji zajímat. V určitém momentu mě napadlo, že Spojené státy nemají žádné perspektivy, žádnou budoucnost.

Vy tvrdíte, že se USA mohou rozpadnout na šest částí, přičemž jedna z nich - Aljaška - by se znovu mohla připojit k Rusku.

Ano, protože Aljaška byla 150 let součástí ruské říše, kromě toho sloužila jako základna pro další rozšiřování vlivu Ruska na americkém kontinentu. Myslím si, že jejím předáním se carská vláda dopustila významné chyby.

Ačkoliv mě za to často kritizují, já jsem stoupenec toho názoru, že Aljaška nebyla navždy prodána, ale pronajata na 99 let do roku 1966.

Infobox
Autor fotografie: RussiaHouse

Infobox

Igor Nikolajevič Panarin

  • narozen 1958
  • politolog a profesor Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace
  • absolvoval Orlovskou vysokou vojenskou školu spojů  KGB SSSR a obor psychologie na Vojenskopolitické akademii
  • je autorem několika knih a řady statí v odborných publikacích na téma informační válka
  • mezinárodně se nejvíce proslavil v roce 1998 svou předpovědí rozpadu Spojených států

Proč tedy Sovětský svaz nepožádal o navrácení tohoto území?

Protože by to protiřečilo marxisticko-leninské ideologii. Lenin vyhlásil mír bez kontribucí a bez anexí a odstoupil od všech smluv včetně těch se Spojenými státy. Sovětské vedení bylo postaveno před dilema. Jestli by vzneslo nárok na Aljašku, došlo by ke zpochybnění leninismu a Lenina jako zakladatele celého systému. Proto se k tomu neodhodlali.

Ale dnes marxismus-leninismus není ruskou státní ideologií, proč bychom tedy nemohli vytvořit rusko-americkou komisi, která by se zabývala přezkoumáním procesu předání Aljašky Spojeným státům?

Na jaké další části se podle vás Spojené státy mohou rozpadnout?

Havajské ostrovy mohou připadnout Číně, Japonsku nebo dokonce Filipínám. Dvacet procent obyvatel Havaje jsou totiž Filipínci a Manila se také může na tomto procesu podílet.

Pevninské Spojené státy se mohou rozdělit na čtyři části. Mezi těmito částmi existují ostré etnické, ekonomické, kulturní a náboženské rozdíly.

Pobřeží Tichého oceánu je hi-tech oblastí. Proč si myslím, že připadne Číně? Už dnes je americké pobřeží Tichého oceánu pevně hospodářsky spojeno s Čínou. Například osmdesát procent notebooků se vyrábí v Číně a software pro ně v Kalifornii. Tímto způsobem může vzniknout ekonomická zóna pod čínským vlivem a v jejím rámci postupně docházet k integraci.

Texaská zóna je pevně spojena s Mexikem. Dříve, před porážkou Španělska, to byla jediná zóna. Zde existují předpoklady pro spolupráci v energetické oblasti.

Atlantická zóna může vstoupit do Evropské unie. Tam žije etnická skupina těsně spojená s Evropou.

V zóně států nacházejících se ve středu a na severu USA mají dominantní zastoupení obyvatelé s německým, francouzským a skandinávským původem. Z tohoto hlediska se mi zdá, že jejich integrace s Kanadou, která samozřejmě nebude okamžitá, je zcela reálná.

Podle mého názoru bude kontinentální část Spojených států podobná dnešnímu Společenství nezávislých států. Každá z těchto čtyř částí bude, stejně jako dnes Ukrajina směřuje tam nebo Turkmenistán jinam, směřovat svým směrem. Atlantická část k EU a podobně.

Foto: Aktuálně.cz

Jaké v současné době vidíte hlavní předpoklady pro rozpad USA?

Kromě morálního úpadku, o kterém svědčí i vlna masakrů na amerických školách a jinde, dochází také k ideologickému krachu. Tím je krize amerického snu.

Jednou z příčin rozpadu Sovětského svazu byla porážka ÚV KSSS. K tomu došlo, protože vedení země nebylo schopno přizpůsobit ideologii marxismu-leninismu k reáliím konce dvacátého století.

Současná situace v USA je velmi podobná. Svět se změnil. Představa, že každý člověk si může vzít na úvěr auto a dům a užívat si života, se minulý rok rozplynula. Finanční krize způsobila, že je vystěhovávají z domů, nemohou si koupit nová auta a nemohou se dobře najíst.

Finanční krize předznamenala konec amerického snu, tvrdí profesor Panarin
Finanční krize předznamenala konec amerického snu, tvrdí profesor Panarin | Foto: Reuters

Stanfordská univerzita a Harvard měly před rokem navrhnout nějaký nový ideologický model, k tomu však nedošlo. Krach amerického snu a analytických center je velmi podobný krachu ÚV KSSS.

Spojené státy také nemohou řešit problém svého zahraničního dluhu. Když jsem vystupoval v Linci, dluh dosahoval 2 biliony dolarů, dnes už 14 bilionů. Za jedenáct let se zvýšil sedmkrát.

Dám vám takový příklad. Během Gorbačovovy vlády se zahraniční dluh zvýšil pětkrát, což bylo dost na to, aby to spolu s dalšími faktory přivedlo SSSR k dezintegraci.

Existuje nějaká možnost odvrátit rozpad USA? Je Barack Obama schopen čelit těmto procesům?

Ne, Obama Ameriku nezachrání. Už v listopadu jsem hovořil o tom, že Obama nemá žádný program. Obama je americký Gorbačov. Jestliže však Gorbačov měl určité politické zkušenosti, tak Obama zkušenosti nemá žádné.

Když přišel Gorbačov v SSSR k moci, vnímal jsem to velmi pozitivně. On tak dobře a hezky vystupoval, že jsem si pomyslel, že teď budeme žít lépe, budeme silnější. Ale on hovořil a hovořil a situace se zhoršovala. Stejně jako Obama.

Foto: Reuters

Poslouchal jsem jeho projevy, líbilo se mi, jak umí přesvědčivě mluvit. Když se stal prezidentem, čekal jsem, že představí nějaký protikrizový plán pro Ameriku i celý svět. To se však nestalo a došlo jen na další vydělení velké finanční pomoci.

Ameriku může zachránit uvědomění si bezvýchodnosti vytvořeného modelu a pokus o nalezení konsensu s ostatními hráči - Evropskou unií, Ruskem, Indií, Čínou, Brazílií. Hledání spravedlivějších vztahů.

To se týká také reformy Mezinárodního měnového fondu (MMF). Unipolární ekonomický systém závislý na dolaru a s MMF jako jediným regulátorem už neexistuje. Mělo by dojít ke vzniku nového brettonwoodského systému, který bude představen pětistrannou komisí složenou ze zástupců klíčových zemí všech pěti kontinentů.

Tato komise by se měla zabývat nejen půjčováním peněz jako MMF, ale i prognózováním situace ve světě.

Nehrozí rozpad i dalším uskupením? Například Evropská unie se neformálně dělí na staré a nové členy. Nemůže se toto rozdělení prohloubit?

Rozdělení Unie na staré a nové členy bylo stimulováno Spojenými státy. Rozpad Ameriky naopak povede k hlubší integraci Evropy a k jejímu obrození. Jestliže atlantická část USA vstoupí do Evropské unie a eurozóny, vytratí se síly, které mají zájem na dezintegraci EU.

Evropská unie na rozpadu USA neprodělá, spíše naopak, tvrdí profesor Panarin
Evropská unie na rozpadu USA neprodělá, spíše naopak, tvrdí profesor Panarin | Foto: Ondřej Besperát

Dezintegrace Spojených států naopak může přinést zesílení pozice Evropy na americkém kontinentu, které může vést k druhé kolonizaci Ameriky v nových historických podmínkách.

Jak se rozpad USA může projevit na Rusku? Jaké výhody mu může tento scénář přinést?

Problém spočívá v tom, že Rusko je dnes silně ekonomicky závislé na Spojených státech. Zatím krize v Americe více ovlivňuje Rusko než Ameriku samotnou. Zhoršení situace v USA a snížení cen ropy negativně ovlivňují ekonomický rozvoj Ruska.

Přesto transformace USA do konfederace států je pro Rusko bezpochybně výhodná. Rozšíření Ruska o Aljašku a příchod rublu na americký kontinent poskytuje významné strategické možnosti. Taktéž nebudou potřeba velké výdaje na armádu, protože s Evropskou unií nemáme žádné problémy.

Očekáváte po odchodu George Bushe z Bílého domu změnu přístupu USA k tématům, která nejvíce dráždila Rusko? Například k rozmístění americké protiraketové obrany ve střední a východní Evropě?

Vše záleží na krizi. Plány na rozmístění protiraketové obrany však zrychlí rozpad Spojených států. Jestliže budou tyto plány i nadále prosazovány, znamená to, že v americkém vedení zvítězila skupina neracionálně přemýšlejících elit.

Konrontační politika USA žene NATO do záhuby, myslí si profesor Panarin
Konrontační politika USA žene NATO do záhuby, myslí si profesor Panarin | Foto: NATO

Zachránit Ameriku může jen změna zahraniční politiky. Oni musí obrátit pozornost na problémy domácí ekonomiky a nepokračovat tvrdohlavě v tomto absolutně bezperspektivním a nepochopitelném konfrontačním kurzu.

Bude podle Vás Obamova administrativa prosazovat rozšíření NATO o Gruzii a Ukrajinu?

Jestli k tomu dojde, tak se jen urychlí rozpad USA, protože se jedná o pokračování konfrontačního kurzu, který přivedl Spojené státy do krize. To je obdobné téma jako rozmisťování protiraketové obrany v Evropě.

S dezintegrací Spojených států zároveň dojde k rozpadu Severoatlantické aliance. Na jejím místě vzniknou evropské bezpečnostní síly a (vysoký představitel EU pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku) Javier Solana se stane skutečným klíčovým hráčem.

Pokud ale nynější politika USA bude pokračovat, přestane podle mého názoru Aliance existovat.

 

Právě se děje

Další zprávy