Tohle jsou moji sousedé! Amatérská fotografka z Vratimova nafotila Mittal

Tohle jsou moji sousedé! Amatérská fotografka z Vratimova nafotila Mittal
Červen 2005 Tmavé emise  ze dvou komínů jsou zejména tuhé znečišťující látky a další plynné emise vznikající při výrobě aglomerátu. Aglomerát je vyráběn za vysoké teploty z železné rudy, koksu a dalších surovina na spékacích pásech. Jedná se o emise složením blízké spalovacímu procesu. Znečišťující látky jsou neustále sledovány kontinuálním systémem měření emisí, který provozuje nezávislá organizace. Emise jsou taktéž v souladu s platnou legislativou v ochraně ovzduší zpoplatňovány. V blízké budoucnosti budou tyto emise radikálně minimalizovány instalací dalšího stupně čištění. Komentář - Radomír Štěrba, Česká inspekce životního prostředí v Ostravě
Červen 2005 Výron tuhých znečišťujících látek odpichovým otvorem nebo přes lící pole vysoké pece. Tento stav je nestandardní pro provoz vysokých pecí. U jednotlivých vysokých pecí se postupně buduje nový systém odprášení licích polí přes účinné filtry. Tímto technickým opatřením bude nežádoucí vliv na ovzduší minimalizován. Komentář - Radomír Štěrba, Česká inspekce životního prostředí v Ostravě
Srpen 2007 Na fotografii  je zejména vidět vodní pára ze zařízení již dříve popsaných. Snímky byly pravděpodobně pořízeny v období vysoké relativní vlhkosti vzduchu - déšť, mlha, nízká teplota vzduchu - a tudíž se pára tak intenzivně  nerozptyluje do okolního ovzduší. Komentář - Radomír Štěrba, Česká inspekce životního prostředí v Ostravě
Červen 2005 Vodní pára z mokrých odlučovačů a emise z aglomerace spékacích pásů. Komentář - Radomír Štěrba, Česká inspekce životního prostředí v Ostravě
Foto: Eva Matějková
3. 1. 2007 12:37

Snímky do této foto-galerie poskytla redakci Aktuálně.cz Eva Matějková z Vratimova. Z okna panelového domu už několik let fotografuje svého největšího souseda - společnost ArcelorMittal Ostrava.

 

Komentář k fotografiím poskytl vedoucí inspektor ochrany ovzduší České inspekce životního prostředí v Ostravě Radomír Štěrba. Upozornil ovšem, že z profesionálního hlediska je hodnocení pouze z těchto snímků obtížné.

 

"Pro seriozní hodnocení z pohledu plnění podmínek ochrany ovzduší je nutné zohlednit aktuální provozní stav kontrolovaných zařízení, okamžité fáze probíhajícího technologického procesu, technické parametry, hodnoty z instalovaného emisního monitoringu a podobně," uvedl Radomír Štěrba.

 

"Dovolím si tedy pouze stručně komentovat, co si osobně myslím, že fotografie pravděpodobně zachycují a budu předpokládat, že nebyly následně nijak upravovány."

 

Právě se děje

Další zprávy