Poslední den na daň z nemovitosti je tu. Letos ovšem můžou lidé žádat o "posečkání"

kah kah
1. 6. 2020 13:42
Lhůta pro zaplacení daně z nemovitosti sice končí v pondělí 1. června, kvůli mimořádným okolnostem souvisejícím s koronavirem je však možné daň uhradit i později, slibuje finanční správa.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Finanční správa rozesílala údaje k placení daně z nemovitých věcí do 25. května. Někdo obdržel složenku, někdo dostal informace do datové schránky nebo na e-mail, případně prostřednictvím SIPO. Daň musí být zaplacena nejpozději 1. června. Kvůli koronaviru ale letos platí mírnější podmínky. 

"Standardní lhůta pro zaplacení daně sice letos končí 1. června, ale vzhledem k současným mimořádným okolnostem vzniklým v souvislosti s opatřeními proti koronaviru je možné daň uhradit později. U daně nebo splátky daně, která nepřevýší částku 5 tisíc korun, obvykle postačí v případě, že se poplatník dostal do tíživé situace, uhradit daň bez sankce do 31. července. Poplatníkovi sice v tomto období vznikne nedoplatek na dani, ale podle finanční správy nebude do konce srpna 2020 vymáhán," říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně ze společnosti Mazars. 

Doplňuje, že poplatníci, kteří platí daň vyšší než 5 tisíc korun a mají kvůli koronaviru finančních potíže, tak mohou daň zaplatit také až do konce července, ale musí podat žádost o posečkání daně. Nebudou muset platit ani správní poplatek

Za manžele platí jeden

Kdo vlastní více nemovitostí v jednom kraji a nemá daň vyšší než 5 000 Kč, našel v obálce jen jednu složenku, kde budou platby za všechny nemovitosti v kraji sečteny dohromady. Kdo vlastní nemovitosti na území různých krajů nebo platí daň vyšší než 5 tisíc korun, najde v obálce více složenek. Na složenkách je předtištěn bankovní účet finančního úřadu, na který se daň platí, včetně předčíslí a kódu banky. 

"Pokud jsou majiteli nemovitosti manželé, potom splní daňovou povinnost za oba jen jeden z nich,"upřesňuje Gabriela Ivanco. Daň z nemovitých věcí je stejně vysoká bez ohledu na skutečnost, zdali v dané nemovitosti vlastník přímo bydlí nebo ji třeba pronajímá. 

"Při uplatnění 30% výdajového paušálu pro příjmy z nájmu v daňovém přiznání je platba daně z nemovitých věcí zahrnuta již v tomto paušálu," dodává Ivanco. 

Daň může být zaplacena:

  • bezhotovostním převodem z účtu poplatníka na účet finančního úřadu - v době koronaviru doporučeno
  • na poště daňovou složenkou bez poštovného (platí jen pro fyzické osoby) nebo běžnou složenkou
  • prostřednictvím SIPO (platí pro poplatníky, kteří se k této službě přihlásili na finančním úřadě do 31. ledna 2020, tito poplatníci neobdrží obálku s daňovou složenkou)
  • hotově v pokladně finančního úřadu

"Platbu daně může provést kdokoliv z rodiny, aby se zejména starší poplatníci nevystavovali nebezpečí kontaktu s dalšími lidmi. Stačí uvést správný bankovní účet finančního úřadu a variabilní symbol, což je u fyzických osob rodné číslo poplatníka. Všechny údaje důležité pro platbu daně jsou uvedeny na složence případně v informaci zaslané e-mailem nebo do datové schránky," píše v tiskové zprávě finanční správa. 

Upozorňuje zároveň na to, že na území hlavního města Prahy došlo od 1. ledna 2020 k zavedení místního koeficientu a ke změně koeficientů podle počtu obyvatel u vybraných městských částí. Proto musí lidé v některých částech Prahy počítat s dvojnásobnou výší daně. 

Čísla bankovních účtů finančních úřadů pro placení daně z nemovitých věcí jsou uvedena na webu Finanční správy. Variabilní symbol je vždy rodné číslo poplatníka nebo IČ právnické osoby.

 

Právě se děje

Další zprávy