Daňová sleva na manžele může brzy skončit. Jak z ní letos vytěžit maximum

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
22. 11. 2022 6:07
Daňovou slevu na manželku či manžela s nízkými příjmy využívá každý rok zhruba 200 tisíc lidí. Pro řadu domácností znamená značnou úsporu, protože snižuje vypočtenou daň z příjmů skoro o 25 tisíc korun. Teď ovšem skupina expertů z Národní ekonomické rady vlády (NERV) navrhuje tuto slevu zrušit. Poradíme, jak možná naposledy ušetřit na daních.
Foto: Shutterstock

Odborníci z NERV letos v listopadu nabídli vládě řadu úsporných opatření, která mají pomoci v době prohlubujícího se deficitu veřejných financí. A právě zrušení daňové slevy na nepracující manželku či manžela je mezi nimi. 

"Odhadovaný rozpočtový přínos je 4,7 miliardy korun. Zahrnuje prostou výši slevy, nezahrnuje případné pozitivní efekty z vyšší participace na trhu práce a případné negativní efekty z vyššího čerpání jiných dávek," uvádí v materiálu NERV.

V současnosti si slevu ve výši 24 840 korun na dani z příjmů fyzických osob odečítají poplatníci, jejichž manželka či manžel má příjmy nižší než 68 tisíc korun ročně. Podle NERV ale tato sleva odrazuje druhého člena domácnosti od vstupu na trh práce, zejména demotivuje matky od návratu do zaměstnání po rodičovské dovolené. 

Jan Kašpar ze společnosti KODAP ovšem podotýká, že jde o hojně využívanou položku v daňových přiznáních Čechů, která zejména v době rodičovské dovolené umožňuje zvýšit rodinný rozpočet. "Její zrušení by bylo možné, bylo by ale vhodné ji minimálně kompenzovat dávkami v oblasti sociálního zabezpečení," upozorňuje expert.

Zda bude sleva zrušena, se zatím nerozhodlo. Premiér Petr Fiala označil materiál expertů za jakési menu, ze kterého si bude vláda teprve vybírat. Navržená opatření se podle něj dále rozpracují a teprve pak vláda zváží, která z nich jsou užitečná a politicky průchodná. 

Letos v každém případě sleva na manželku stále platí, a daňoví poplatníci by ji proto v době krize měli využít naplno.

Bez manželství to nejde

"Nárok na daňovou slevu na druhého z manželů vzniká, pokud druhý z manželů nemá vlastní rozhodné roční příjmy vyšší než 68 tisíc korun. Do limitu se započítávají všechny vlastní příjmy mimo v legislativě taxativně vyjmenované, mezi které patří například dávky státní sociální podpory," připomíná daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

V praxi se podle ní sleva nejčastěji uplatňuje na manželku, která čerpá po celý rok pouze rodičovský příspěvek, který se do limitu nezapočítává. "Vzhledem k tomu, že daňová sleva 24 840 korun snižuje přímo vypočtenou daň, tak přináší značnou daňovou úlevu. Na manželku či manžela, kteří jsou držitelé průkazu ZTP/P, dokonce ve dvojnásobné výši, tedy 49 680 korun," doplňuje Ivanco. 

Zákon praví, že slevu lze uplatnit pouze na druhého z manželů, tedy nikoliv na družku či druha, a to ani v případě společné výchovy několika dětí. "Bez manželství zkrátka nelze tuto daňovou slevu uplatnit," upozorňuje daňová poradkyně.

Lehké překročení příjmového limitu se nevyplatí

Do rozhodného příjmu pro uplatnění daňové slevy se započítávají i příjmy plynoucí z pracovních dohod. "Některé maminky na rodičovské dovolené si nepravidelně přivydělávají na některou z pracovních dohod. Překročení příjmového limitu pouze o několik tisícikorun je přitom nevýhodné, protože rodinný příjem se zvýší méně, než o kolik více se v důsledku nemožnosti uplatnění této daňové slevy zaplatí na dani z příjmů," varuje dále Ivanco. 

Doporučuje si proto zjistit právě nyní, tedy v listopadu, kolik už si nepracující partneři vydělali, aby v prosinci zbytečně limit nepřekročili. 

Daňová sleva na manželku či manžela se uplatňuje až za celý kalendářní rok, nelze ji v poměrné výši uplatňovat během roku. "Zaměstnanec uplatňující daňovou slevu na manželku po provedeném ročním zúčtování daně obdrží daňový přeplatek. Tato daňová sleva snižuje vypočtenou roční daň z příjmů až do nuly," pokračuje expertka.

OSVČ pak uplatní slevu v daňovém přiznání. Výše zdanitelného příjmu toho z manželů, který slevu uplatní, nemá na její výši žádný vliv. Mohou ji tedy uplatnit i daňoví poplatníci se značně nadprůměrnými příjmy. 

Daňovou slevu na manželku či manžela uplatní i zaměstnanci s dětmi, kteří během roku neplatí zálohy na dani z příjmů a čerpají daňový bonus. "Po uplatnění daňové slevy na manželku může být roční daňový bonus vyšší, a je tedy možné obdržet po provedeném ročním zúčtování daně daňovou vratku," uzavírá Ivanco.

 

Právě se děje

Další zprávy