Podnikáte odpovědně? Dejte o sobě vědět!

CSR fórum
6. 8. 2012 8:28
TOP Odpovědná firma 2012 hledá již podeváté nejodpovědnější firmy působící v Česku
Vítězové ceny TOP Odpovědná firma za rok 2011.
Vítězové ceny TOP Odpovědná firma za rok 2011. | Foto: Alexandr Hudeček

Devátý ročník národní nezávislé ceny TOP Odpovědná firma 2012 opět hledá nejodpovědnější firmy, které podnikají v České republice. V letošním roce, kromě strategických cen pro nejodpovědnější velkou a malou firmu, nabízí soutěž i nové kategorie, jako je například Firma vstřícná seniorům v rámci Evropského roku aktivního stárnutí. Soutěž organizuje platforma Byznys pro společnost a přihlásit se lze do 10. srpna.

"Soutěž již tradičně propaguje význam udržitelného a odpovědného podnikání pro společnost a oceňuje firmy, které jsou leadery v dané oblasti. Kromě zajímavých projektů hledáme komplexní přístupy a strategie. Roste i zájem středních a malých firem, a to nás těší," říká Pavlína Kalousová z platformy Byznys pro společnost.

"TOP Odpovědná firma a platforma Byznys pro společnost pomáhají rozvíjet povědomí o strategiích trvale udržitelného rozvoje a zároveň nám umožňují vyměňovat si zkušenosti s ostatními společnostmi," dodává generální ředitel Douglas Brodman z Plzeňského Prazdroje, loňského držitele hlavní ceny TOP Odpovědná velká firma. 

Pro velké i malé

Účast v soutěži je otevřena všem velkým i malým společnostem. Hlavní cenou je cena pro nejodpovědnější velkou a malou firmu, ve které soutěží všechny přihlášené společnosti. Rozhodující je především kvalita strategie, inovativnost a systematický přístup, nikoliv velikost firmy nebo samotná výše finanční podpory či investice.

Pavlína Kalousová při loňském slavnostním vyhlašování vítězů ceny TOP Odpovědná firma.
Pavlína Kalousová při loňském slavnostním vyhlašování vítězů ceny TOP Odpovědná firma. | Foto: Alexandr Hudeček

"Být velkou společností znamená nejen mít závazky, ale také příležitost být viděn a jít příkladem i menším firmám, a proto jsme se v roce 2012 rozhodli podpořit kategorii TOP Odpovědná malá firma," říká jeden z partnerů soutěže, Fátima Araluce, manažerka reputace a společenské odpovědnosti z Telefónica Czech Republic.

Letošní novinkou jsou projektové kategorie Firma a město, která se zaměřuje na místní spolupráci ve strategických oblastech, a Firma vstřícná seniorům, která se vyhlašuje pod záštitou MPSV ČR při příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012. Nově se ocení také Odpovědný hotel a restaurace a prodejce.

Mimo hlavní strategické ceny mohou firmy vybírat až z devíti projektových kategorií, jejichž přehled najdou na speciálních internetových stránkách www.topodpovednafirma.cz, kde probíhá až do 10. srpna registrace. Každá firma se může hlásit do libovolného počtu projektových kategorií, do každé z nich však pouze s jedním projektem.

Nezávislé hodnocení

Účast v soutěži je bezplatná a umístění není nárokové. Realizace soutěže je financována výhradně ze sponzorských příspěvků partnerů soutěže. Sponzorství je na základě smluvního ujednání přísně odděleno od účasti v soutěži - partneři nemají možnost své projekty do sponzorovaných kategorií hlásit.

Nejodpovědnějším lídrem roku 2011 se stal vítkovický Jan Světlík.
Nejodpovědnějším lídrem roku 2011 se stal vítkovický Jan Světlík. | Foto: Petr Protivánek

Soutěž se koná pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslavy Němcové a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky. Partnerem soutěže je v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012 Zastoupení Evropské komise v ČR.

Firmy mohou své strategie a projekty přihlašovat do 10. srpna 2012. V průběhu přihlašovacího období lze kontaktovat tým platformy Byznys pro společnost s případnými dotazy. Firmy mohou využít i speciální konzultační dny, které jsou vyhlášeny na 20. června a 18. července.

Všechny strategie a projekty přihlášených firem posoudí na základě jednotné metodiky hodnocení odborná komise. Ta sestaví přehled nejodpovědnějších firem a v každé z jednotlivých kategorií vyhodnotí jednoho vítěze. Vyhlášení vítězných projektů proběhne počátkem listopadu v České národní bance v Praze.


Přehled kategorií TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2012

HLAVNÍ, STRATEGICKÉ KATEGORIE

TOP Odpovědná velká firma 2012
Cena pro odpovědné velké firmy, které udržitelným, systematickým, komplexním, strategickým a inovativním způsobem rozvíjejí své podnikání a angažují se ve všech hlavních oblastech CSR.

TOP Odpovědná malá firma 2012
(Cena společnosti Telefónica Czech Republic)
Cena pro odpovědné malé a střední firmy, které udržitelným, systematickým, komplexním, strategickým a inovativním způsobem rozvíjejí své podnikání.

Odpovědný leader 2012
(Cena společnosti Tesco SW)
Cena pro osobnost oceňuje jednotlivce z byznysu a je udělována platformou Byznys pro společnost. Oceňuje osobnost, která se významným způsobem zasloužila o rozvoj a propagaci společenské odpovědnosti firem a osobní odpovědnosti vůči společnosti.

PROJEKTOVÉ KATEGORIE

V oblasti workplace a HR:

Pracoviště budoucnosti 2012
(Cena společnosti LMC )
Cena pro firmu, která realizuje projekty nebo zavedla systémové interní procesy zaměřené na péči o zaměstnané a podporu jejich spokojenosti a rozvoje.

Firma vstřícná seniorům 2012
(Cena společnosti GlaxoSmithKline)
Cena pro firmu, která realizuje efektivní projekty zaměřené na vzájemně prospěšnou spolupráci mezi generacemi nebo systémové programy zacílené na podporu, rozvoj a využití potenciálu seniorů. (Udělena v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity 2012.)

V oblasti životního prostředí:

Leader v životním prostředí 2012
(Cena společnosti Tetra Pak)
Cena pro firmu, která efektivně usiluje o ochranu životního prostředí a přináší nová řešení, jak pro svůj provoz, tak pro ostatní partnery či zákazníky.

V oblasti Marketplace (výrobky a služby a vztahy s odběrateli a dodavateli):

Odpovědný produkt a marketing 2012
(Cena společnosti Tchibo Praha)
Cena pro firmu, která efektivně uplatňuje principy odpovědnosti a udržitelnosti v oblasti produktového portfolia a marketingu.

V oblasti partnerství s komunitou:

Společensky prospěšný projekt 2012
(Cena společnosti NWR)
Cena pro firmu, která realizuje kvalitní a efektivní programy strategicky zaměřené na podporu a rozvoj společnosti v celostátním měřítku. 

Firma a město 2012
(Cena společnosti Veolia Voda)
Cena za projekt realizovaný ve spolupráci s místní samosprávou, který podporuje a rozvíjí udržitelné fungování dané lokality.

Nejangažovanější zaměstnanci 2012
(Cena společnosti Kooperativa pojišťovna)
Cena pro firmu, která zavedla systémové nástroje pro zapojování zaměstnanců do podpory veřejně prospěšného sektoru a řešení společenských problémů a aktivně podporuje jejich angažovanost v dané oblasti.

Největší a nejštědřejší dárce 2012
(Cena Fóra dárců)
Cena za největší objem prostředků a za největší část zisku věnované na řešení společenských problémů a podporu veřejně prospěšného sektoru. 

Speciální ocenění:

Odpovědný hotel a restaurace 2012
(Cena společnosti Plzeňský Prazdroj)
Cena pro odpovědné hotely a restaurace, které systematicky rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti.

Regionální obchodník 2012 (Cena Ministra zemědělství ČR)
Cena pro odpovědné prodejce, kteří systematicky rozvíjejí své podnikání směrem k dlouhodobé udržitelnosti s důrazem na podporu regionu, kde působí.

 

Právě se děje

Další zprávy