Nezapomeňte na přehledy, termín se blíží. Sankce od sociálky i pojišťoven jsou vysoké

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
27. 4. 2022 7:47
Nejpozději do 2. května musí osoby samostatně výdělečně činné, které podávaly papírové daňové přiznání, odevzdat na sociální správu a zdravotní pojišťovnu také přehledy o příjmech a výdajích za rok 2021. Zároveň se tak i dozví, jaké zálohy mají nově platit.
Foto: iStock

Přehled o příjmech a výdajích za loňský rok musí OSVČ podat nejpozději do 2. května, pokud podaly daňové přiznání do 1. dubna v papírové formě. Živnostníci, kteří posílají daňové přiznání elektronicky, mají ještě čas - až do 1. června. Daňové přiznání totiž podávají nejpozději do 2. května, a mají tak na přehledy měsíc času.

Přehled je možné na sociální správu odnést osobně, poslat poštou nebo ho podat prostřednictvím interaktivního formuláře dostupného na ePortálu ČSSZ, aniž by se klienti na webu museli přihlašovat.

Podobné je to u zdravotních pojišťoven, kde lze také většinou přehled podat elektronicky. Jen pozor - u zdravotních pojišťoven se formulář letos nově jmenuje "Přehled o výši daňového základu OSVČ" a je zjednodušený - vyplňuje se pouze jeden údaj, a to výše daňového základu. 

Lhůta pro zaplacení nedoplatku na sociálním či zdravotním pojištění je osm dnů od podání přehledu. 

Jak upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení na svých stránkách, pokud není Přehled o příjmech a výdajích OSVČ podán na sociální správu včas nebo vůbec, může být podle zákona uložena pokuta až do výše 50 tisíc korun.

U zdravotní pojišťovny se pak výše penále za neodevzdání nebo pozdní podání stanoví podle občanského práva o výši úroku z prodlení. Úrok z prodlení vzniklého v prvním pololetí roku 2022 činí 11,75 procent.

V přehledu se vypočítá nová výše zálohy 

Všechny OSVČ, které vykonávají hlavní činnost, musí platit měsíční zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Z přehledu se dozví, kolik korun musí na zálohy od května nově posílat.

"Měsíční zálohy činí jednu dvanáctinu vypočteného ročního sociálního a zdravotního pojištění, pokud je vyšší než minimální měsíční záloha. Sazba sociálního pojištění je 29,2 procenta a u zdravotního pojištění 13,5 procenta z vyměřovacího základu," upřesňuje daňová expertka společnosti Mazars Gabriela Ivanco. 

Doplňuje, že z minimálních vyměřovacích základů se počítá pojistné, pokud je skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu) nižší. I při zisku v jednotkách tisícikorun za rok 2021 se tak musí platit měsíční zálohy na pojistném. 

"V takových případech se platí minimální měsíční zálohy, které se každoročně zvyšují. Měsíční záloha na zdravotní pojištění je splatná do osmého dne následujícího měsíce a záloha na sociální pojištění je splatná do konce příslušného měsíce," upřesňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Minimální měsíční záloha na zdravotní pojištění v roce 2022 činí 2 627 korun. Minimální zálohu na zdravotní pojištění tak platí OSVČ s hrubým ziskem za rok 2021 do 467 tisíc korun. "Například při zisku za rok 2021 ve výši 600 tisíc korun činí nová měsíční záloha na zdravotní pojištění 3 375 korun," vypočítává Gabriela Ivanco.

Minimální měsíční záloha na sociální pojištění po odevzdání přehledu za rok 2021 je 2 841 korun a platí ji OSVČ se ziskem za rok 2021 do 233 500 korun. Vzhledem k nastavení minimálních vyměřovacích základů platí minimální zálohy na sociální pojištění méně OSVČ než na zdravotní pojištění. "Při zisku za loňský rok ve výši 400 tisíc korun se platí minimální záloha na zdravotní pojištění, ale záloha na sociální pojištění je 4 867 korun," objasňuje Gabriela Ivanco.

Daň z příjmu ve formě záloh

Zatímco zálohy na sociální a zdravotní pojištění musí platit všechny OSVČ s hlavní činností, zálohu na daň z příjmů platí jen někteří. "Platí ji ti, kteří mají roční daň z příjmů vyšší než 30 tisíc korun. OSVČ s vypočtenou daní z příjmů do této částky tedy nebudou během roku 2022 platit žádné zálohy na daň z příjmů a daň z příjmů za rok 2022 doplatí opět jednorázově při odevzdání daňového přiznání za rok 2022," doplňuje Gabriela Ivanco.

OSVČ s roční daňovou povinností vyšší než 30 tisíc korun a nižší než 150 tisíc korun budou platit dvě daňové zálohy ve výši 40 procent vypočtené daně z příjmů, přičemž termíny pro platbu záloh jsou do 15. června a do 15. prosince. "Například OSVČ s roční daní z příjmů ve výši 50 tisíc zaplatí dvě daňové platby po 20 tisících," sděluje Ivanco.

Pokud je roční vypočtená daň z příjmů vyšší než 150 tisíc korun, tak se daň z příjmů platí ve čtyřech termínech, a to ve výši vždy čtvrtiny roční daně z příjmů.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Další zprávy