reklama
 
 
Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

České firmy získaly právo užívat značku Česká kvalita

Úterní večer byl svátkem českého umu a perfektně odvedené práce. Devatenáct firem a organizací získalo na Galavečeru s Českou kvalitou oprávnění užívat některou z nezávislých značek kvality sdružených v Programu Česká kvalita. Tato ocenění dokazují, že české firmy dodávají na trh výrobky a služby špičkové kvality, plně srovnatelné s konkurencí z renomovaných světových firem.

Aby výrobek či služba dosáhl na některou ze značek v Programu Česká kvalita, musí nejprve v přísných testech akreditovaných zkušeben prokázat, že je vysoce kvalitní, absolutně bezpečný pro spotřebitele a že splňuje jak veškeré zákonné požadavky, tak náročné požadavky stanovené Řídícím výborem Programu Česká kvalita. Díky průběžné kontrole ve výrobě i v obchodní síti může logo Česká kvalita zákazníkům garantovat nejvyšší kvalitu nejen v okamžiku udělení značky, ale po celou dobu, na kterou bylo právo jejího užívání uděleno.  

"Kvalita je dnes spolu s inovacemi klíčovou podmínkou konkurenceschopnosti českých firem. Neméně důležitá je ovšem i pro naše spotřebitele. Kvalitní výrobek pro ně znamená nejen větší užitnou hodnotu a delší životnost, ale
i absolutní bezpečnost a zdravotní nezávadnost. V době, kdy inspektoři České obchodní inspekce a dalších kontrolních orgánů stále častěji odhalují na trhu produkty, které mohou ohrozit zdraví, nebo dokonce i životy našich občanů, usnadňuje nezávislé značení kvalitního zboží a služeb spotřebitelům orientaci při nákupech," řekl Jan Mládek, ministr průmyslu a obchodu. "Program Česká kvalita tak pomáhá nejen propagovat dobrou práci našich firem, ale současně
i chrání tuzemské zákazníky," dodal ministr.

Díky zvýšenému úsilí České obchodní inspekce a dalších kontrolních orgánů se daří odhalovat stále více nebezpečných výrobků na trhu. Jen za poslední 4 roky vzrostl počet hlášení z České republiky do evropského systému RAPEX na pětinásobek. I když je část tohoto nárůstu jistě dána lepší prací inspektorů, znamenají tato čísla, že se na tuzemském trhu objevuje stále více zdraví a životu nebezpečných výrobků. Obdobná situace je i v ostatních evropských zemích, přestože kontrolní orgány mohou prověřit jen zanedbatelné procento ze všech produktů na trhu, počet nebezpečných výrobků nahlášených do systému RAPEX stále roste.

"Orientace spotřebitelů je stále těžší. Velké množství oděvů, hraček ale i dalších výrobků je nebezpečných díky použitým materiálům. A obsah karcinogenních, alergenních či mutagenních látek nemá spotřebitel šanci zjistit bez špičkově vybavené laboratoře. Jedinou šancí pro výběr kvalitního a bezpečného zboží jsou nezávislé značky kvality,
u nás sdružené v Programu Česká kvalita," vysvětlil Jan Taraba, ředitel Národního střediska podpory kvality.

I když se evropské státy snaží zajistit bezpečnost spotřebitelů, nemají šanci prověřit všechny výrobky, nebo alespoň jejich podstatnou část přicházející do obchodní sítě. Na trhu jsou desetitisíce různých položek a každým dnem se jejich sortiment mění. U zboží přicházejícího z asijských zemí se mnohdy i stejný výrobek liší v jednotlivých dodávkách složením použitých materiálů. Značky kvality tak získávají stále větší význam. Spotřebitelé si ale zatím vysokou míru rizika neuvědomují, a tak zatím netlačí na výrobce, aby o značky kvality usilovali.

"I když v průzkumech veřejného mínění respondenti deklarují ochotu dávat přednost zboží s nezávisle ověřenou kvalitou, je jejich tlak na výrobce a obchodníky zatím malý. Spotřebitelé se mylně domnívají, že při nákupu nekvalitního produktu hrozí jen nižší funkčnost a životnost a vůbec netuší, že riskují zdraví a někdy i životy své
a zejména svých dětí. Výrobky pro děti totiž statistikám nebezpečných výrobků suverénně vedou," upozornil Robert Szurman, státní tajemník Ministerstva průmyslu a obchodu a předseda Rady kvality ČR.

Tlak spotřebitelů a zájem výrobců o značky kvality jsou skutečně spojené nádoby. Náklady na testování v akreditované zkušebně, které si každý zájemce o značku musí uhradit, můžou některé podnikatele od účasti v Programu Česká kvalita odradit. Neuvědomují si, že správně využitá značka kvality může být pro firmu výbornou a levnou reklamou a účinným nástrojem marketingu.

O to více je třeba vyzdvihnout ty podnikatele, kteří se nebáli jít do náročných zkoušek a v přísném hodnocení získali oprávnění k užívání některé ze značek v Programu Česká kvalita. Celkem 19 výrobků a služeb oceněných na Galavečeru s Českou kvalitou sice ze dne na den nezmění situaci na českém trhu, ale jsou příslibem do budoucna. Příslibem, že až si spotřebitelé uvědomí, jak důležitá je kvalita a bezpečnost při výběru spotřebního zboží, budou mít z čeho vybírat.  Vždyť české firmy každodenně dokazují, že dodávat kvalitní výrobky a služby umí.

www.ceskakvalita.cz

 

11. 11. 2015 12:54

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama

Sponzorované odkazy

reklama