Daně za vlády ČSSD: Co ve volebním programu nenajdete

Petr Kučera Petr Kučera
12. 4. 2010 14:00
Minimální daň ani registrační poklady už nevrátíme, slibuje Bohuslav Sobotka
Stínový ministr financí Bohuslav Sobotka
Stínový ministr financí Bohuslav Sobotka | Foto: Ludvík Hradilek

Praha - Co čeká podnikatele a zaměstnance s vyššími příjmy za vlády sociálních demokratů? V rozhovoru s místopředsedou ČSSD a stínovým ministrem financí Bohuslavem Sobotkou jsme se zaměřili na otázky, které volební program zmiňuje jen obecně nebo o nich překvapivě vůbec nepíše.

A.cz: Chcete zavést vyšší sazbu daně z příjmů pro lidi s měsíčním příjmem přes 100 tisíc korun. Nově mají platit 38 procent z hrubé mzdy. Všem ostatním tedy zůstane dosavadní sazba kolem 23 procent z hrubé mzdy, nebo výhledově plánujete odstupňovat daňovou progresi do více sazeb, podobně jako to bylo do roku 2007?

Počítáme s tím, že by od 1. ledna 2011 byla zavedena druhá sazba ve výši 38 procent, přičemž by se zrušil výpočet ze superhrubé mzdy a vrátili bychom se k hrubé. Zatím neplánujeme další rozšíření počtu pásem.

A.cz: Říkáte "zatím". Kdy chcete přijít s dalšími pásmy, tedy vyšší daní i pro část lidí s příjmem pod 100 tisíc měsíčně?

S tou současnou sazbou bychom v následujících čtyřech letech určitě nehýbali. Nechceme zvyšovat daňové zatížení středně- a nízkopříjmových skupin v oblasti přímých daní. Nemůžeme si ale dovolit ani daně snižovat a oslabit tak příjmy státního rozpočtu.

A.cz: Janotův úsporný balíček zvýšil takzvané stropy na sociální a zdravotní pojištění ze čtyř- na šestinásobek průměrné měsíční mzdy. Komunisté je chtějí zrušit úplně a u zdravotního pojištění jsou o tom ochotny diskutovat i některé další strany. Podpořili byste další zvýšení nebo zrušení těchto stropů?

Počítáme s tím, že stropy zachováme na úrovni letošního roku, tedy na tom šestinásobku průměrné měsíční mzdy, jak je zvýšil Janotův balíček. Případně se mohou mírně zvýšit. Ale s jejich úplným zrušením nepočítáme, ani u zdravotního pojištění.

Výdajové paušály už snížit nechceme

A.cz: Daň z příjmů právnických osob chcete zvýšit z 19 na 21 procent, tedy na úroveň roku 2008. Vloni jste avizovali, že nepřímo zvýšíte daně i pro osoby samostatně výdělečně činné - konkrétně formou "zásadního snížení" takzvaných výdajových paušálů. Ve vašem letošním programu jsem o tom už zmínku nenašel...

Zachováme ten stav, jaký je po Janotově balíčku.

Volby ve vaší peněžence

Volby - ikona

  • Jak bude vypadat daňové přiznání za dva roky? Změní se zvýhodnění rodin s dětmi nebo vlastního bydlení? Čeká nás další úsporný balíček? Mají bohatší lidé platit vyšší sazbu daně? Klesnou živnostníkům takzvané paušály?
  • V sérii rozhovorů se ptáme zástupců nejsilnějších politických stran. Postupně přineseme jak samotné rozhovory, tak redakční rozbory často diskutovaných témat napříč stranami.

A.cz: Takže vám stačí, že paušály u svobodných povolání klesly z loňských šedesáti zpátky na předloňských 40 procent? U živností, kde vloni i přes Janotův balíček vzrostly (z 60 na 80 procent u řemeslných a z 50 na 60 procent u ostatních), je tedy nakonec nehodláte znovu snižovat?

Neplánujeme to měnit.

A.cz: Odbory požadují "harmonizaci vyměřovacích základů OSVČ a zaměstnanců". Jinými slovy zvýšení daní pro drobné podnikatele. Ti teď sice skutečně platí nižší odvody než zaměstnanci, oproti nim ale mají zase řadu nevýhod. Jste pro toto zvýšení? Jaké?

Nemáme v programu, že bychom chtěli srovnat vyměřovací základ.

A.cz: Většina podnikatelů si ještě pamatuje povinnou minimální daň, kterou museli platit za vaší vlády. V programu o ní už nemluvíte...

Ke konstrukci minimální daně se nebudeme vracet.

A.cz: A co další kritizovaná povinnost z předchozí vlády ČSSD - plošné registrační pokladny pro drobné podnikatele? Nebo povinné vydávání účtenek za všechny nákupy nad 50 korun, které na nátlak podnikatelů vzápětí zrušila ještě vaše vláda?

Nepočítáme s tím. Je potřeba se teď soustředit na opravdu dramatické daňové úniky, hlavně v oblasti pohonných hmot.

Přídavky na děti i pro střední třídu

A.cz: Ve volebním programu slibujete, že podpoříte rodiny vyššími daňovými odpočty či vyšším bonusem. Jak je chcete změnit, konkrétně daňovou slevu na dítě?

Nepočítáme teď se změnami slev na dani.

A.cz: Ani s ostatními daňovými slevami nechcete vůbec hýbat?

Ne.

A.cz: Rodiny chcete oproti současnému stavu také "podpořit dětskými přídavky". Ty už nyní dostávají rodiny s příjmem do 2,4 násobku životního minima. Co na tom chcete měnit?

Do budoucna by se dětské přídavky mohly rozšířit i pro středněpříjmové skupiny, ale záleží na rozpočtových možnostech.

A.cz: Kdy by k tomu mohlo dojít?

Především jsme proti snižování mandatorních sociálních výdajů. Případné zvyšování nebo rozšiřování dávek ale bude možné jen díky hospodářskému růstu, určitě ne za cenu zvyšování státního dluhu.

A.cz: Většina stran chce jít spíše cestou omezování sociálních dávek. Chtějí sice větší podporu rodin s dětmi, ale hlavně formou vyšších daňových slev - tedy nechat lidem více jejich výdělku. Proč vy dáváte přednost dávkám?

Myslím, že sociální dávky jsou transparentnější forma podpory. A velká část lidí s nízkými příjmy na slevy na dani vůbec nedosáhne. Navíc daňový bonus je poměrně obtížně srozumitelný.

Daňové přiznání povinně elektronicky

A.cz: Podle volebního programu chcete zvýhodnit ty, kteří podávají daňové přiznání elektronickou formou. O jakou výhodu by konkrétně šlo?

Především plánujeme, že elektronická forma měla být povinná postupně pro všechny právnické osoby.

A.cz: Od kdy?

Mělo by jít o postupné kroky, krajním termínem je konec volebního období, tedy rok 2014.

A.cz: Podnikajících fyzických osob by se tato povinnost týkala také?

Pro fyzické osoby by tento způsob přiznání byl povinný jen tehdy, jestliže využívají služeb daňového poradce.

A.cz: A ostatní fyzické osoby tedy chcete motivovat nějakou výhodou?

Ano, například tím, že bychom u elektronické formy například posunuli termín pro podání přiznání nebo splatnost daně. Mohlo by jít o posun z konce března až na konec června, tedy shodně s osobami využívajícími daňové poradce.

Foto: Aktuálně.cz
Čtěte také:
ODS i ČSSD budou brát. Jedni bohatým, druzí chudším
Daně podle Věcí veřejných: Platit budou i prostitutky
Máte víc dětí? Zaplatíte mnohem nižší daň, láká KDU-ČSL

A.cz: Chcete prosadit "sankční daň za nedoložený původ peněz". Nebude-li původ peněz řádně doložen, může finanční úřad nedoloženou část příjmu zdanit sazbou 76 procent. Píšete, že se to má týkat nemovitostí v pořizovací ceně vyšší než 10 milionů korun a ostatního majetku přes dva miliony, pokud je evidován ve veřejných registrech. Co si pod tím "ostatním" má laik představit?

Kromě těch nemovitostí máme na mysli cenné papíry.

A.cz: U těchto majetků by tedy mohl finanční úřad "na základě zákonem stanovených důvodů požádat - do tří let od nabytí vlastnického práva - o doložení původu příjmů umožňujících jeho nabytí". Upřesníte, o jaké důvody půjde a kolik lidí to může postihnout?

Finanční úřad bude moci vyzvat k podání majetkového přiznání jenom v případech, kdy rozdíl mezi vykazovaným daňovým příjmem a nabývaným majetkem překročí určitou částku. Nechceme, aby docházelo k šikanování daňových poplatníků. Daňová správa musí mít prostor soustředit se na skutečně závažné případy.

Galerie předvolebních vtipů: Útočí voliči i politici

A.cz: Plánujete také "postupné snížení limitu pro omezení plateb v hotovosti". Kam až klesne? Teď je myslím 15 tisíc eur...

Zatím nemáme konkrétní částku, ale nechceme ho snížit do té míry, aby to zkomplikovalo běžné podnikatelské vztahy.
Mimochodem on ten limit prakticky klesá už nyní díky posilování koruny, protože je v zákoně uveden v eurech.

Spotřební daň na víno zůstane nulová

A.cz: V programu se nezmiňujete o sazbách DPH. Znamená to, že vaše rok staré snahy o snížení DPH už nejsou aktuální?

Současné sazby tak, jak je zvýšil Janotův balíček, tedy 10 a 20 procent, pokládáme v zásadě za stabilní. Nebudeme zatím navrhovat jejich snižování - státní rozpočet si to teď bohužel nemůže dovolit.

A.cz: ODS je pro dlouhodobé sbližování obou sazeb. Nečekám, že byste něco takového podpořili v blízké době, ale co dlouhodobě?

Stavíme se proti sbližování DPH.  I dlouhodobě jsme pro existenci dvou sazeb.

A.cz: Janotův balíček zvýšil spotřební daň na tvrdý alkohol a tabák. Jste pro další zvyšování?

Počítáme s tím, že zdanění lihu a tabáku půjde nahoru. Myslím, že jde o společensky akceptované daně. Jsou poměrně výrazně harmonizovány v rámci Evropské unie, a ohledně dalšího vývoje se přizpůsobíme její jednotné politice. Tabu pro nás není ani zvýšení spotřební daně u piva.

A.cz: Zdaníte i víno, nebo zůstane výjimkou?

Je věcí ekonomické úvahy, zda je pro stát vhodnější uvalit daň na víno a tím omezit zemědělskou aktivitu, péči o krajinu, zaměstnanost… V zájmu udržení zemědělství je podle nás vhodnější, aby zůstala nulová sazba na víno.

Foto: Aktuálně.cz
Čtěte také:
Konec superhrubé mzdy? Netrvá na ní už ani ODS
Kalousek: O porodném rozhodnou obce. Mají-li dost peněz
Nová povinnost pro firmy? Daňové přiznání jedině online

A.cz: V programu už voliče nelákáte na šrotovné - už jste jej definitivně zavrhli?

Obecně teď vidíme riziko útlumu spotřeby domácností - i v souvislosti s vysokou nezaměstnaností. Je dobře, aby vláda poskytovala určité stimuly k podpoře poptávky, ale musí být přesně časovány s ohledem na vývoj ekonomiky.

A.cz: A konkrétně šrotovné?

Záleží primárně na vývoji ekonomické situace v Německu. Ale případné šrotovné by mělo být spíše součástí další koordinované evropské akce, než aby s ním teď Česká republika přišla sama.

 

Právě se děje

před 14 minutami

Zeman i Babiš tento týden vystoupí s projevy v ČT

Prezident Miloš Zeman i premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden vystoupí s projevy v České televizi. Televize o tom informovala v rámci změn ve svém programu. Babiš by měl promluvit ve čtvrtek ve 20:05, Zeman pak v neděli v poledne. Prezident vystoupil s projevem naposledy 19. března v televizi Prima. 

Další zprávy