Žáci základních škol se učí číst knihy

red
16. 11. 2006 11:51
Praha  - Již tři měsíce se čtyři pražské základní školy účastní projektu, jehož cílem je zvýšit čtenářskou gramotnost mezi žáky 6. a 7. tříd.
Foto: Ilustrační foto: Ondřej Besperát

Jak zjistil výzkum v roce 2003, pravidelně čte pouze 52% dětí, ostatní čtou málo nebo vůbec ne. Žáci ze škol, jež se do projektu zapojily, by měli na konci roku projevit větší zájem o četbu než žáci z ostatních škol.

V rámci projektu, který má krkolomný název "Cílené rozvíjení čtenářské gramotnosti ve výuce na 2.stupni základních škol" by si měli žáci sami vyhledávat a půjčovat knihy jak ve školní, tak i ve veřejných knihovnách, o svých čtenářských prožitcích by měli být schopni referovat ve vyučovacích hodinách, v průběhu roku budou hlasovat o nejoblíbenější knihu v anketě TOP TEN na webu.

Po skončení projektu také natočí literární pořad na video, vytvoří literární plakát, sestaví sborník vlastních literárních děl, uspořádají autorské čtení pro rodiče, zhlédnou divadelní adaptace literárních děl či se zúčastní se besed se spisovatel. Celý projekt vyvrcholí v červnu setkáním všech účastníků v Městské knihovně, kde budou žáci představovat a vystavovat výsledky své celoroční práce.

Projektové aktivity by měli učitelé využít při tvorbě školních vzdělávacích programů. Na závěr projektu vznikne metodika, která může v budoucnu sloužit i dalším školám v Praze a v celé České republice. Do projektu, který je hrazen z evropských fondů, se zapojily zatím čtyři školy: 1. Jazyková ZŠ Horáčkova, Praha 4, ZŠ Brána jazyků, Mikulandská, Praha 1, ZŠ praktická, Josefská, Praha 1, ZŠ náměstí Curieových, Praha 1.

 

Právě se děje

Další zprávy