reklama
 
 

SCATE: Nový inovativní test anglického jazyka

2. 4. 2012 7:33
Test SCATE může změnit pohled na výuku angličtiny ve školách

Velkou změnu ve zjišťování znalostí z anglického jazyka pro žáky základních a středních škol přináší nový test SCATE. V čem spočívá jeho výjimečnost? Po absolvování testu dostane každý účastník konkrétní informaci o své úrovni jazykových znalostí, a to na základě obecně uznávaných kategorií podle SERRJ (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Rozsah jazykových úrovní zřejmě budete znát z jiných certifikovaných zkoušek - pokrývá škálu A1-C1, pro začátečníky měří nový test navíc úroveň A0. K tomu, aby se žák dozvěděl, na jaké úrovni jsou jeho jazykové znalosti, již tedy nemusí podstoupit několik testů, které jsou obtížností svých úloh koncipovány pro jednu určitou úroveň (např. A2). Stačí, když absolvuje jeden test, jehož úlohy pokrývají všechny výše zmíněné úrovně.

Po vyřešení testu SCATE dostane žák jasnou informaci o své aktuální skutečné úrovni včetně podrobného popisu znalostí a dovedností, kterými má na dané úrovni disponovat, a příkladů jejich praktického využití v běžném životě.

Učíme se angličtinu ne na test!

Testy se v naprosté většině případů považují za stresující záležitost. Děje se tak však zbytečně. Je třeba, aby si ti, kdo testy řeší i ti, kdo je na to připravují, znovu uvědomili, že účelem testu není, aby byl celý beze zbytku vyřešen.

Na rozdíl od školních písemek, u profesionálních tesů se nepředpokládá, že žáci, včetně těch nejlepších, vyřeší všechny úlohy. Aby test mohl správně změřit schopnosti testovaného, musí obsahovat i určité množství úloh, které jsou nad jeho síly. Cílem testu je najít nejtěžší úlohy, které žák dokáže vyřešit, proto nevyřešení úlohy není hanbou, není chápáno jako "špatně". Taková úloha je prostě vnímána jako příliš těžká vzhledem k žákovým aktuálním schopnostem. V tomto testu je tak každý úspěšný!

Úlohami, které žák nemůže vyřešit, by se tedy neměl trápit, naopak by měl mít radost z každé úlohy, kterou vyřešit dokáže.

Obsah a průběh testování

Test SCATE měří dvě základní jazykové dovednosti - čtení a poslech. Úlohy ověřují schopnost porozumět textu a mluvenému slovu, dále znalost gramatiky, slovní zásoby a orientaci v základních konverzačních situacích. Celé testování bude probíhat formou on-line. Jeho výhodou je možnost využití celé řady typů úloh - od interaktivních úkolů, přes obrázky až po reálné nesouvislé texty (to jsou např. jízdní řády, rozvrh hodin atd.).

Pomocí nového testu budou moci školy otestovat své žáky od 30. dubna do 18. května 2012. Více informací o výhodách testu SCATE včetně ukázek úloh najdete na www.scio.cz/scate.

autor: Scio.cz | 2. 4. 2012 7:33

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama