reklama
 
 

Klaus vyznamenal Jágra, Knížáka, veterány i hasiče

28. 10. 2010 21:02
Prezident Václav Klaus na Pražském hradě předal státní vyznamenání

Praha - Celkem 22 osobností ocenil při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě prezident Václav Klaus.

U příležitosti státního svátku jim předal vysoká státní vyznamenání.

Ještě předtím prezident přednesl slavnostní projev. Připomněl v něm mimo jiné ekonomickou krizi a narůstající státní dluh ČR: "Nesmíme dopustit, aby dosáhl řeckých rozměrů," řekl Klaus na začátku své řeči.

Dotkl se v ní poté také problémů integrace Evropy a varoval před světovou globální vládou, o kterou podle něho usilují seskupení ekonomicky nejsilnějších a politicky nejvýznamnějších států světa.

Prezident poté udělil tato vyznamenání:

Řád Bílého lva

plukovníkovi Emilu Bočkovi, hrdinovi leteckých bojů za druhé světové války

plukovnici Marii Ljalkové-Lastovecké, zdravotnici a odstřelovačce, která se účastnila osvobozování Československa za druhé světové války

plukovníkovi Janu Plovajkovi, účastníkovi bojů o osvobození Československa

Řád T. G. Masaryka

dr. Janu Haluzovi, bývalému atletovi a prvnímu trenérovi Jana Zátopka

Julii Hruškové, politické vězenkyni komunistického režimu

Janu Janků, dlouholetému členovi Junáka, perzekuovaného komunistickým režimem

Josefu Vlčkovi, knězi perzekuovanému komunistickým režimem

Medaili za zásluhy

Prof. Dr. Františku Danešovi DrSc., bohemistovi a pracovníkovi Ústavu pro jazyk český AV

páteru Františku Fráňovi, knězi a středoškolskému učiteli

plukovníkovi ing. Romanovi Hlinovskému, náměstkovi Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje

Jaromíru Jágrovi, hokejistovi

prof. Milanu Knížákovi, řediteli Národní galerie ČR

prof. Miroslavu Kutílkovi, pedologovi a půdnímu fyzikovi, který se zabývá problematickou klimatických změn

Haně Maciuchové, filmové a divadelní herečce

ing. Jiřímu Michalovi, podnikateli a bývalému manažerovi firmy Zentiva

prof Dr. Jaroslavu Nešetřilovi DrSc., matematikovi

prof. Karlu Raškovi PhD., imunologovi a virologovi

prof Dr. Milanu Šamánkovi DrSc., dětskému kardochirurgovi

Karlu Šiktancovi, básníkovi a překladateli

Vladimíru Válkovi, dirigentovi a dlouholetému šéfovi Symfonického orchestru Českého rozhlasu

ing. Blance Wichterlové DrSc., vědkyně v oboru fyzikální chemie

dr. Evě Zaoralové, filmové teoretičce a programové ředitelce MFF Karlovy Vary

autor: Domácí | 28. 10. 2010 21:02

Související

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama