Jeho popravený předek byl válečný hrdina. Kvůli komunistům jsem to nevěděl, říká vnuk

Jeho popravený předek byl válečný hrdina. Kvůli komunistům jsem to nevěděl, říká vnuk
Portrét generála Homoly z roku 1933 od Františka Musila, který rodina darovala Vojenskému historickému ústavu.
Za jeho nasazení v československých legiích, které byly součástí francouzské armády, obdržel v roce 1931 francouzský Řád Čestné legie. Už předtím dostal Československý válečný kříž 1914-1918, ruský Imperátorský řád sv. Anny či francouzský Válečný kříž s palmou.
Generála Homolu zatkli na Silvestra 1941. Až do září 1942 byl vězněn na Pankráci. Odtud byl pak převezen na dva týdny do Drážďan a poté na dobu procesu, ve kterém byl odsouzen k trestu smrti, do berlínské věznice Moabit. Zbytek života pak strávil ve věznici Plötzensee.
Bedřich Homola, stojící zcela vlevo, na VI. všesokolském sletu v roce 1912. Byl náruživým sportovcem, věnoval se například veslování či gymnastice, byl členem Klubu československých turistů. Po druhé světové válce na jeho počest pořádali v malostranské sokolovně Memoriál Bedřicha Homoly ve volejbale.
Foto: kniha Generál Bedřich Homola: Vrchní velitel Obrany národa, zakázaný hrdina
Radek Dragoun Radek Dragoun
Aktualizováno 13. 11. 2021 13:38
Bedřich Homola působil během první světové války v československých legiích, za druhé světové války byl významnou osobností protinacistického odboje, za což ho Němci popravili. I tak, nebo spíše právě proto, na něj komunisté nechali zapomenout. Jeho vnuk Zdeněk Homola, jenž o něm napsal knihu, v rozhovoru při příležitosti Dne válečných veteránů říká, že o jeho zásluhách dlouho nevěděl ani on sám.

Na čtvrtek připadá den válečných veteránů. Jedním z nich je i váš dědeček Bedřich Homola, který byl za nacistické okupace vrchním velitelem odbojové skupiny Obrany národa. V úvodu své knihy jste si posteskl, že o něm i o dalších se Češi ve škole neučí, na řadu z nich se zapomnělo, ačkoliv byli skutečnými hrdiny. Co to vlastně říká o vztahu Čechů k válečným hrdinům?

Legionáři, díky nimž vlastně vzniklo Československo, měli za první republiky ohromnou prestiž. Před zrakem velmocí zabránili statisícům vojáků Německa a Rakousko-Uherska, propuštěným bolševiky z carských zajateckých táborů na Sibiři, vrátit se na západní frontu a zkrátili tím trvání první světové války. Budoucí prezident T. G. Masaryk tak měl argument prosadit vznik nového slovanského státu.

Stejně nadšeně byla uctívána prvorepubliková armáda, která by byla schopna bránit zem před Hitlerem - kdyby jí to nebylo znemožněno politickými kroky. Ta prestiž se ještě zvýšila po druhé světové válce. O hrdinství odbojářů, kteří položili život za vlast, se psalo v tisku, dostávali řády, byli posmrtně povyšováni. Drtivá většina Čechů tehdy válečné hrdiny bezmezně obdivovala.

Založením Československa byla dovršena přes sto let trvající snaha národních obrozenců o obnovení poněmčeného národa. Zdálo se, že navěky. Ale pouhých dvacet let nato chtěl Hitler část národa germanizovat, zbytek zničit, a zdálo se, že bude úspěšný. Je smutné, že dnes, kdy nic takového nehrozí, je pojem národ zneužíván k politickým hrám.

Kniha o vašem dědečkovi nese podtitul zakázaný hrdina. V knize píšete, že Bedřich Homola byl slavný do roku 1948, pak se ovšem o něm čtyřicet let mluvit nesmělo, podobně jako o jiných hrdinech druhé světové války, zpravidla těch ze západního zahraničního či domácího nekomunistického odboje. Čím si to váš dědeček "zasloužil"?

Prvorepublikoví důstojníci byli pro komunistický režim extrémně nebezpeční, což osvědčili v předchozích obdobích. A tak byli tito hrdinové zkrátka vymazání z historie. Stejně jako velká část elity národa, která byla zničena, umlčena nebo vyštvána ze země.

V roce 1967, v předzvěsti Pražského jara, se již objevila knížka o Třech králích - Josefu Balabánovi, Josefu Mašínovi a Václavu Morávkovi, kteří byli v hierarchii Obrany národa Homolovými podřízenými a byli i jeho nejbližšími přáteli. Je to skvělá kniha s mnoha jmény, tedy s výjimkou Homoly. Oni ovšem nebyli politicky tolik vyhranění.

Generál Homola měl další hříchy, než že byl "Masarykův buržoazní generál". V odboji se vymezoval proti komunistům, kteří stáli od srpna 1939 do poloviny roku 1940 po vzoru Sovětského svazu po boku Hitlera - neboť oba socialismy, národní i komunistický, prý bojovaly za dělníky proti západním plutokratům. Chystal se tvrdou rukou zabránit tomu, aby komunisté využili poválečného zmatku k převzetí veškeré moci, jak se to stalo v Rusku v roce 1917.

Generál Heliodor Píka byl komunisty popraven hlavně za to, že byl ve spojení s Benešovou vládou. Toto bylo pochopitelně i zásadní náplní práce generála Homoly v odboji. Děda by asi dopadl stejně, kdyby ho nepopravili už nacisti.

Sám uvádíte, že i vám ve škole či dokonce doma zatajovali, čím váš dědeček byl. Kdy jste se poprvé o těchto jeho zásluhách dozvěděl a co bylo to první?

Otec mi o dědovi, který zemřel třináct let před tím, než jsem se narodil, nevyprávěl. Bál se zřejmě, abych to někde nevyzvonil a neměl problémy. Věděl jsem jen, že byl generál, dokonce posmrtně povýšený na armádního. Měli jsme doma velký portrét v uniformě, generálskou bustu i dvě důstojnické šavle.

V roce 1985, kdy se už mlhavě rýsovala Gorbačovova glasnosť, se tátovi podařilo v jistém sborníku vydat medailon Vzpomínka na mého otce. Příznačné pro tu dobu ovšem je, že tam generál Homola není ani jednou jmenován a sám otec, který od roku 1968 nesměl publikovat, nebyl uveden plným jménem.

Už tehdy vás napadlo, že o něm vydáte knihu? 

Když jsem se o něm z onoho medailonku dozvěděl, začal jsem shánět materiály a našel doma mimo jiné kopii obžaloby v němčině. Sice jsem z němčiny maturoval, ale právní jazyk třetí říše byl přece jen oříšek. Nicméně v obžalobě je popsán příběh mého děda za protektorátu, byť šlo o zkreslené střípky posbírané z více zdrojů gestapem.

Po revoluci se objevily i nové zdroje. Jakmile k nám dorazil internet a naučil jsem se ním zacházet, nalezl jsem další údaje a vytvořil jsem o generálu Homolovi webové stránky.

A před rokem a půl mě oslovil historik Jan B. Uhlíř, ukázal mi spoustu dalších písemných materiálů, které právě objevil v archivech, a též úděsnou dědovu fotku z Pankráce, na které se sice snaží držet zpříma jako hrdý generál, ale je vidět, jak je fyzicky zdecimovaný. Když pominu následky mučení, čeští důstojníci vážili o půl roku později před popravou i pouhých 35 kilogramů. Přesto podle svědectví vězeňského kaplana umírali hrdě a důstojně.

Je něco, co vás při sepisování knihy na vašem dědečkovi nejvíce zaujalo. Co na něm například nejvíce obdivujete?

Jeho životopis je pro člověka mé generace, a tím víc pro generace mladší, neuvěřitelný. Pokojný úředník musí narukovat do hrůzostrašné války (myšlena první světová), kvalitativně i kvantitativně o několik řádů překračující vše, co do té doby existovalo. Je Rusy raněn a zajat, v lazaretu přežije tyfus, pak vstoupí do legií a prodírá se s nimi čtyři roky přes Sibiř, kde bojuje v mnoha bitvách s bolševiky. Československé legie v Rusku byly "The army, that never lost", sedmdesátitisícové vojsko, které nikdy neprohrálo, ani nemohlo, jinak by nepřežilo.

Na Sibiři si děda vzal za manželku devatenáctiletou dívku, jejíž celou "buržoazní" rodinu bolševici bestiálně zavraždili. Za protektorátu se stane vrchním velitelem podzemní armády a nakonec je popraven gilotinou jak za francouzské revoluce. A to pouhých třináct let před mým narozením. Mohl mě houpat na kolenou a učit střílet ze vzduchovky, vždyť druhý děda zemřel až koncem šedesátých let. Opravdu žasnu, jak se naši nedávní předkové vyrovnali s tím, co museli prožít.

Často se říká, že v české historii chybí výrazní kladní hrdinové. Jak se na podobná konstatování dívá člověk, jehož předek byl společně s dalšími desítkami vysokých důstojníků nacisty popraven?

Národ, který nemá hrdiny a elity, je jen stádem, se kterým se snadno manipuluje. To si uvědomovali všichni diktátoři a jednali podle toho. Je trpké, když ty hrdiny národ dříve obdivoval a nakonec mu byli násilně odňati a skoro nikdo o nich dnes již neví.

Obrana Národa je nejvíce spjata se jménem generála Josefa Bílého. Po jeho zatčení se ale vrchním velitelem této odbojové organizace pro celé území Čech a Moravy stal Bedřich Homola. Čeho se mu podařilo v čele odboje dosáhnout?

Vedení takzvané první garnitury Obrany národa, kde byl generál Homola velitelem jednoho ze tří zemských velitelství - Velké Prahy, koncem roku 1939 prakticky zaniklo. Někteří byli zatčeni, jiní emigrovali do Velké Británie plnit úkoly v Benešově vládě. Sám generál Bílý, který byl vyššího věku a nemocný se srdcem, odešel do ústraní a skrýval se na venkově.

Bylo obtížné činnost Obrany národa obnovit. V té době už bylo všem jasné, že nacisti jsou mnohem bestiálnější, než se dřív zdálo. Pro mě je významným datem 17. listopad 1939, kdy dali hitlerovci popravit bez soudu devět vysokoškolských studentů a dalších víc než 1200, včetně mého otce, poslali do koncentračního tábora a zavřeli vysoké školy. Hitler potřeboval zničit elity národa…

Německo v roce 1940 vítězilo na všech frontách, gestapo bylo všemocné. Přesto se do toho generál Homola se zmíněnými druhy, důstojníky Mašínem, Balabánem, Morávkem, Churavým a řadou dalších pustil. Prováděli sabotáže, kvůli informacím pro spojence sledovali pohyby vojsk a materiálu, vyhledávali zrádce a kolaboranty a potlačovali jejich činnost.

Do Obrany národa bylo svým způsobem zapojeno na 100 tisíc osob. Generál Homola se zasloužil o sjednocení jednotlivých složek odboje pod zaštiťující Ústřední vedení odboje domácího. Plánoval celonárodní povstání a objednal v depeších s Londýnem obrovské množství zbraní a střeliva. Prezident Edvard Beneš v exilu se totiž domníval, že Němci budou brzy v kleštích protihitlerovských mocností a bylo potřeba podpořit jejich útok zevnitř. Bohužel se tyto optimistické předpovědi nenaplnily. Činnost Obrany národa a řady dalších odbojových organizací byla i důležitým znamením pro spojence a argumentem pro znovuobnovení Československa.

Na podzim roku 1941 byl protektorát "poctěn" tím, že se do jeho čela, respektive na klíčové místo výkonného zastupujícího říšského protektora, postavil třetí muž Říše po Hitlerovi a Himmlerovi, Reinhard Heydrich. Hned v den nástupu nechal popravit generály Josefa Bílého a Hugo Vojtu, přední představitele původního vedení Obrany národa a členy její Rady starších. Začala proslulá první heydrichiáda. Heydrich považoval "Friedricha" Homolu za svého úhlavního nepřítele a vypsal na jeho nalezení odměnu.

Za dva měsíce se mu jej podařilo dopadnout, ale sám, jak známo, dlouho naživu nezůstal. Benešova vláda s rozezleným ministrem národní obrany generálem Sergějem Ingrem, též původním členem Rady starších Obrany národa, se za popravy a další teror pomstila prostřednictvím parašutistů, zbavila svět jednoho z nacistických tyranů, a získala mimo jiné další důkaz před světovou veřejností, že se český národ nevzdal a není dobrovolným příslušníkem Říše.

Dopadnout se generála Homolu podařilo na základě udání na Silvestra 1941. Jak k tomu došlo?

Generál Homola, v přestrojení za obrýleného kulhajícího úředníka s hůlkou, měl večer na Silvestra 1941 tajnou schůzku s jistým plukovníkem na náměstí Krále Jiřího. Dotyčný přítel byl však dva týdny předtím zatčen gestapem a buď nevydržel brutální výslech, nebo se snad údaj o schůzce či kontakt na Homolu našel v jeho poznámkách.

Zatýkání probíhalo obvykle tak, že na schůzku přišel dvojník, gestapák převlečený za udavače, aby nedošlo k varování či potyčce. Za ním se pochopitelně skrývali další tajní s pistolemi. Děda, ač ostřílenějšího vojáka byste těžko hledali, neměl ve tmě šanci. Vlastně je v tom i kus tragikomiky, na Silvestra večer se setkali dva muži v maskách…

Gestapo bylo známé svým brutálním mučením. Předpokládám, že se nevyhnulo ani generálu Homolovi.

Podle spoluvězně, který o tom podal zprávu, byl 54letý generál Homola opakovaně na Pankráci i v Petschkově paláci, sídle gestapa, do krvava mučen. Jak vypadala mučení v "Pečkárně", popsal v motácích například plukovník Churavý. Neuvěřitelné metody, člověk by si myslel, že patří do středověku. Nebylo to, jak jsem si dřív myslel, že by vyslýchaní zarytě mlčeli. Mluvili, ale tak, aby nikomu žijícímu neublížili.

Nakonec byl generál Homola popraven 5. ledna 1943 v Berlíně. Jeho dopis na rozloučenou, který zaslal rodině, končí větou: "O mé oběti nepíši, jest samozřejmá." Předpokládám, že u vysokého důstojníka československé armády byla smrt za vlast samozřejmostí, nicméně necítíte z toho, že byl se svým osudem smířený?

Z dnešního pohledu je mentalita, kterou měli tehdejší důstojníci a další odbojáři, těžko pochopitelná. Děda byl od mládí členem a pak cvičitelem Sokola, vynikal ve cvičení na nářadí. Sokol byl v devatenáctém století nepolitická tělovýchovná organizace, ale postupně se stala zdrojem branné moci českého národa, který pochopitelně vlastní armádu neměl.

V československých legiích, na západě i na východě, bylo národní nadšení ohromné, tehdy se po staletích znovu rodil český stát. A bylo, zejména pro vojáky, přirozené umírat hrdě za vlast. Ta věta stojí samostatně na poslední stránce dopisu rodině zakončeného zdrobnělinou Bedička. Jediného dopisu, který mohl napsat česky.

Je to vzkaz národu a povzbuzení k dalšímu boji proti nepříteli, neboť generál věděl, že v jeho poslání budou pokračovat jiní. Ačkoliv v deníku z první světové války děda o existenci Boha pochybuje - pro hrůzy, které dopouští, v dopise na rozloučenou lituje, že své blízké už neuvidí, protože milý Bůh ve své nevyzpytatelnosti rozhodl jinak.

kniha Generál Bedřich Homola: Vrchní velitel Obrany národa

Bedřich Homola

Nakladatel: Nakladatelství Zhola, 2020

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 1 hodinou

Basketbalisté New Orleans v NBA porazili Indianu, Satoranský opět nehrál

Basketbalisté New Orleans porazili v NBA na domácím hřišti Indianu 117:113. Český reprezentant Tomáš Satoranský opět nedostal důvěru trenéra, naposledy hrál i kvůli pobytu v karanténě 2. ledna. Ani za rezervní tým Oklahoma City nehrál Vít Krejčí, kterého trápí bolavý kotník.

New Orleans vedle dlouhodobě zraněného Ziona Williamsona chyběla i další hvězda Brandon Ingram. Také Indiana postrádala opory, mimo jiné nejlepšího střelce Domantase Sabonise, pivota Mylese Turnera nebo rozehrávače Malcolma Brogdona. Přesto se srdnatě držela, a to i díky životnímu zápasu nedraftovaného nováčka Duana Washingtona Jr., jenž nastřílel 21 bodů.

"Už když jsem nastupoval, byl jsem v dobrém herním rytmu. Spoluhráči mi věřili, a tak mě nacházeli ve výborných pozicích," pochvaloval si Washington Jr., který proměnil sedm trojek z dvanácti. Celkově Pacers trefili 19 trojek ze 46, na body z vymezeného území však prohráli 32:64.

Washingtonovi sekundoval Caris LeVert s 19 body. Pelicans, kteří stříleli zpoza oblouku pouze s úspěšností 20 procent, vedli Devonte' Graham s 25 body, Josh Hart s 22 body a 10 doskoky a Jonas Valančiunas, který nasbíral 16 bodů, 12 doskočených míčů a šest asistencí.

Mladý tým Pelicans je nyní na dostřel desáté příčce Západní konference, která znamená předkolo play off. S bilancí 18-28 ztrácí dva zápasy na Portland. Přidat musí především na palubovkách soupeřů, kde z 24 utkání vyhrál jen sedm.

Drama v Oklahoma City nakonec zvládlo v poměru 111:110 Chicago, jehož vítězství pečetil sekundu před koncem z trestného hodu Javonte Green. Trojka Mikea Muscaly se sirénou pak jen kosmeticky upravila skóre. Za stavu 107:110 měl možnost vyrovnat Shai Gilgeous-Alexander, ale minul.

Jinak opora Thunder odehrála skvělé utkání s 31 body, když trefila devět ze 17 střel a 11 ze 14 trestných hodů, a 10 asistencemi. Bulls na druhé straně vedli Nikola Vučevič s 26 body a 15 doskoky, Ayo Dosunmu s 24 body a osmi asistencemi a Zach LaVine s 23 body. DeMar DeRozan, obvyklý lídr týmu, odpočíval.

Bulls v duelu vedli až o 28 bodů, ale o náskok přišli i kvůli mocnému finiši Thunder, kteří poslední čtvrtinu ovládli 32:19. Přesto uspěli a ve Východní konferenci ztrácejí s bilancí 29-17 (stejnou jako má třetí Brooklyn) pouze půl zápasu na první Miami. Oklahoma City je na Západě poslední.

Sedmý triumf v řadě si v atraktivním duelu proti Utahu zajistil Phoenix, jenž uspěl 115:109. Devin Booker nastřílel 33 bodů. Sekundoval mu veterán Chris Paul, který přidal 15 bodů z celkového sezonního maxima 27 za poslední čtvrtinu. Paul navíc zaznamenal 14 asistencí a devět doskoků. Utah, který nastoupil bez opor Rudyho Goberta, Donovana Mitchella a Mikea Conleyho, spoléhal na Jordana Clarksona s 22 body.

I díky důležité trojce Dariuse Garlanda necelou minutu a půl před koncem uspěl Cleveland doma proti New Yorku po dramatickém závěru 95:93. Herně ho táhl Kevin Love s 20 body a 11 doskoky, Knicks nestačilo 24 bodů R.J. Barretta. Cleveland si drží bilanci 29-19 a na první Miami ztrácí pouze jeden a půl zápasu.

Výsledky NBA:

Cleveland - New York 95:93, New Orleans - Indiana 117:113, Oklahoma City - Chicago 110:111, Phoenix - Utah 115:109.

Tabulky NBA:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Brooklyn 46 29 17 63,0
2. Philadelphia 46 27 19 58,7
3. Boston 48 24 24 50,0
4. Toronto 44 22 22 50,0
5. New York 48 23 25 47,9

Centrální divize:

1. Chicago 46 29 17 63,0
2. Milwaukee 49 30 19 61,2
3. Cleveland 48 29 19 60,4
4. Indiana 48 17 31 35,4
5. Detroit 46 11 35 23,9

Jihovýchodní divize:

1. Miami 47 30 17 63,8
2. Charlotte 47 26 21 55,3
3. Washington 47 23 24 48,9
4. Atlanta 46 21 25 45,7
5. Orlando 48 9 39 18,8

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 49 32 17 65,3
2. Dallas 47 27 20 57,4
3. New Orleans 46 18 28 39,1
4. San Antonio 47 17 30 36,2
5. Houston 47 14 33 29,8

Severozápadní divize:

1. Utah 48 30 18 62,5
2. Denver 45 24 21 53,3
3. Minnesota 46 23 23 50,0
4. Portland 46 20 26 43,5
5. Oklahoma City 47 14 33 29,8

Pacifická divize:

1. Phoenix 46 37 9 80,4
2. Golden State 47 34 13 72,3
3. LA Lakers 47 23 24 48,9
4. LA Clippers 48 23 25 47,9
5. Sacramento 48 18 30 37,5
Zdroj: ČTK
před 1 hodinou

Řecko kvůli sněhu vyhlásilo den volna, počasí uzavřelo i letiště v Istanbulu

Přívaly sněhu dál komplikují život v řadě oblastí Řecka a Turecka. Řecká vláda  kvůli tomu na úterý vyhlásila den volna pro všechny s výjimkou osob, které zajišťují chod státu a základní služby. Už v pondělí kvůli přívalu sněhu a komplikacím v dopravě zavřela řada obchodů, s výjimkou potravin či lékáren, provoz zastavila i očkovací centra.

Tisíce lidí uvěznily přívaly sněhu i na řecké dálnici v blízkosti Atén, někteří strávili v autech i 20 hodin, napsal deník Kathimerini. I v úterý ráno pokračovali hasiči a vojáci ve vyprošťování uvázlých aut na dálnici, lidem nosili vodu, jídlo a přikrývky. Na sociálních sítích se objevovaly záběry, na nichž i rodiny s dětmi jdou pěšky po dálnicí od svých vozů, jež sníh uvěznil na silnici.

V Turecku prodloužili kvůli sněhu do jedné odpoledne místního času (11:00 SEČ) uzavírku mezinárodního letiště v Istanbulu, kde jsou zastaveny odlety a přílety už od pondělka. Istanbul se s hustým sněžením potýká od nedělního večera. Chaos způsobil sníh v dopravě, tisíce lidí zůstaly dočasně uvězněny v autech na dálnici, včetně té, jež spojuje patnáctimilionový Istanbul s metropolí Ankarou. V Istanbulu zemřeli tři lidé při nedělní nehodě autobusu, který na zasněžené silnici havaroval, informoval deník Hürriyet.

Pozastavení provozu na istanbulském letišti se dotklo desítek mezinárodních letů. Kvůli mase sněhu se na letišti zřítila v pondělí i střecha jedné budovy využívané společností Turkish Airlines, nikdo ale nebyl zraněn.

Zdroj: ČTK
Další zprávy