Heydrich zdecimoval český odboj. Sokolové mu to s pomocí Anthropoidu vrátili

Operace Anthropoid: Tito lidé pomáhali Gabčíkovi s Kubišem po jejich výsadku
František Samek, římskokatolický farář v Nehvizdech. Vůbec první osoba, se kterou se Josef Gabčík s Janem Kubišem setkali na půdě vlasti. Nezištně pomohl parašutistům s orientací v neznámém terénu a poradil, jak se odsud dostat vlakem do Rokycan a Plzně.
František Kroutil, náčelník Sokola v Nehvizdech. Patřil k prvním, kteří přišli do styku s výsadkáři Anthropoidu. Poskytl parašutistům cenné kontakty na své kamarády z odboje.
Václav Stehlík, penzista z Rokycan, člen ilegální sítě železničářů. Parašutisté jej po přejezdu do Rokycan kontaktovali jako prvního, Stehlík zajistil ošetření Gabčíkovy zraněné nohy tamním lékařem Zdenko Čápem.
Jaroslav Starý. Zprostředkoval kontakty na další spolehlivé členy Sokola.
Foto: Archiv Jaroslava Čvančary / publikace Anthropoid
Jan Gazdík Jan Gazdík
31. 1. 2022 14:41
Od příjezdu Reinharda Heydricha, jednoho z nejvlivnějších nacistických pohlavárů, uplynuly koncem ledna 1942 pouhé čtyři měsíce. Jeho represivní mašinerie však za tu dobu způsobila odboji značné ztráty. Sokolská rezistence, bez jejíž pomoci by paraskupina Anthropoid Heydricha nikdy nezlikvidovala, přežila. O významné roli odboje v operaci Anthropoid je další díl seriálu Aktuálně.cz.

Píše se leden 1942. Němcům v té době všechno vycházelo: Velká Británie byla vyčerpaná. Na dně Atlantiku končily stovky torpedovaných lodí západních spojenců a jednotky wehrmachtu stály před Moskvou.

Operace Anthropoid - cílem je Heydrich.
Operace Anthropoid - cílem je Heydrich. | Foto: VHÚ

Jak na tom byl v roce 1942, v pro třetí říši euforické době, český odboj? Aparát jednoho z nejvýkonnějších nacistů německé třetí říše Reinharda Heydricha mu uštědřil těžké rány. Pozatýkáni a později povražděni byly například stovky příslušníků odboje z Obrany národa a Petičního výboru Věrni zůstaneme. Do koncentračních táborů poslal i 1500 sokolů (po válce se jich vrátilo 30).

"Heydrich svůj úkol v protektorátu splnil: potlačil rostoucí odpor a sabotáže Čechů, stabilizoval poměry v okupovaném protektorátu, ale hlavně rozjel naplno zbrojní výrobu určenou pro východní frontu," shrnuje poslání SS-Obergruppenführera a generála policie Michal Burian z Vojenského historického ústavu (VHÚ). Podrobně se tématu českého odboje věnuje v analýze Sokolové proti Heydrichovi na webových stránkách VHÚ.

O zatýkání a vraždách na podzim 1941, nedlouho před výsadkem (29. prosince 1941) parašutistů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše, kteří tvořili skupinu Anthropoid, hovoří i Vojtěch Šustek z Archivu hlavního města Prahy. Jinak také autor ojedinělé edice dokumentů "Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava".

"Němci zatkli kolem pěti tisíc odbojářů. Gestapu se navíc podařilo přerušit radiotelegrafické spojení odboje s československou exilovou vládou v Anglii. Parašutisté přicházeli i proto, aby ho obnovili. Nehledě na drastické ztráty se sokolská organizace dokázala o Anthropoid postarat, aby splnil svůj úkol," vyzdvihuje Šustek stále nedoceněnou roli českého odboje v druhé světové válce.

Nicméně se stále nabízí otázka, jaké byly příčiny úspěšných zátahů gestapa na tuzemské odbojáře. Na toto téma panuje i mezi historiky mnoho spekulací s odkazem na naivitu a nezkušenost odbojářů. Vojtěch Šustek má po rozsáhlém studiu archivních dokumentů jiný názor: "Gestapo bylo velmi výkonnou organizací, která nebyla vázána žádnými zákonnými, natož lidskými ohledy. Úředníkům gestapa jejich brutalita a rafinovanost umožnila postupně od roku 1939 rozkrývat české odbojové organizace."

Gestapo používalo metody kontrarozvědky jako například nasazování konfidentů a provokatérů, později i rádiových protiher. Brutalita výslechových metod gestapa, včetně vyvražďování celých rodin i s dětmi, se stále stupňovala. A s tím odboj zvláště zpočátku války nepočítal. Německý represivní aparát zkrátka pracoval cílevědomě a dlouhodobě. Shromažďoval poznatky o obrovském počtu lidí, po dobu měsíců nezasahoval, aby pak po proniknutí do odbojářské sítě spustil rozsáhlý zátah.

Po smrtících úderech přišel "silvestrovský dárek"

I podle badatele Jaroslava Čvančary postihly Heydrichovy represe nejvíce odbojovou organizaci Obrana národa. "Šlo o smrtící údery. Gestapo po příchodu Heydricha postupně odhalovalo a zatýkalo jednu odbojovou skupinu za druhou. Připomínalo to dominový efekt. Například podle zprávy samotného Heydricha bylo odhaleno a zajištěno přes dvacet odbojářských radiostanic," popisuje Čvančara.

Zatýkání unikla část sokolské organizace kolem úderné skupiny "Říjen" v čele s Janem Zelenkou-Hajským. "Tihle lidé seskok Anthropoidu nadšeně přivítali. Manželky odbojářů si dokonce parašutisty Gabčíka s Kubišem samy pro sebe pojmenovaly jako ,silvestrovský dárek´. Sokolové tak konečně mohli po obrovských ztrátách znovu začít něco dělat. Měli sice až neskutečnou vůli bojovat a prahli po odplatě, ale scházely jim k tomu zbraně a výcvik," připomíná Čvančara.

Z přísně tajné informační zprávy britského kapitána a šéfa československé sekce SOE (Oddělení pro zvláštní operace pod MI6) Alfgara Hesketha-Pricharda z 22. ledna 1942 navíc vyplývá, že "oba agenti Anthropoidu se (v protektorátu - pozn. red.) dobře uchytili a že akce bude provedena i v případě, že únik z místa (atentátu - pozn. red.) nebude možný".

"Uchytit by se ovšem v protektorátu Čechy a Morava nikdy nemohli bez nezištné pomoci stovek sokolů, kteří je vybavili dokumenty, pracovními knížkami, ubytovali je, živili a poskytovali důležité informace o Heydrichově pohybu," doplňuje Čvančara. A poukazuje na ještě jeden detail zprávy Alfgara Hesketha-Pricharda, jenž se podílel i na výcviku Anthropoidu. "Gabčík s Kubišem museli mít tehdy nějaký kontakt s Londýnem. Ale jaký přesně, to se už asi nikdy nedozvíme."

Odhodlání sokolů Heydrich podcenil

Podle Michala Buriana z VHÚ český odboj již od 15. března 1939, kdy došlo k okupaci zbytků Československa, s obrovskými nadějemi očekával okamžik, kdy konečně dojde k významné porážce wehrmachtu. Avšak až do bitvy před Moskvou marně.

"Obdivuhodné je, že v boji a sabotážích neustávali odbojáři ani v těch nejtemnějších chvílích beznaděje, kdy jejich organizace byly přičiněním Heydricha v troskách a úvahy o tom, že Německo bude poraženo, se zdály jen šíleným snem," popisuje Burian.

A doplňuje: "I proto měl Anthropoid po chybném vysazení u středočeských Nevizd, a nikoliv u Ejpovic nedaleko Plzně neskutečné štěstí, že se hned druhý den spojil se stále ještě akceschopnou sokolskou organizací s osmdesátiletou tradicí. Sokolové stáli u zrodu legií, ale i Československa. Sokolové navíc nesčetněkrát prokázali, že jsou pro ideu samostatného státu a demokracie ochotni obětovat cokoliv. Heydrich jejich odpor zkrátka a dobře - nehledě na jím rozpoutané represe - zjevně podcenil."

Historici se shodují, že mnohé z toho, o čem se v souvislosti s odbojem sokolů a jejich pomocí Anthropoidu občas hovoří, je pro současnou mladou generaci zcela nepochopitelné. "Ani Heydrich si koneckonců neuvědomil, s jakými lidmi, kteří stojí proti němu, má co do činění. I přesto, že jich nechal patnáct set popravit či pozatýkat," pokračuje vojenský historik Burian.

Leden 1942 byl tedy pro operaci Anthropoid klíčovým měsícem. Právě v této době se totiž zrodila rozsáhlá struktura spolupracovníků Josefa Gabčíka a Jana Kubiše, od které se parašutistům dostalo až neuvěřitelné podpory. Sokolové jim například zařídili celou síť ilegálních bytů, aby se mohli neustále stěhovat, ale také lékařská osvědčení, která je vyvázala z pracovní povinnosti a chránila je před náhodnými kontrolami. Zásadně důležité byly také informace o pobytu Heydricha v Praze. Tento vysoce postavený nacista například v lednu 1942 předsedal konferenci ve Wannsee.

Bez této dlouhodobé a pečlivé přípravy by Gabčík s Kubišem Heydricha nikdy nezlikvidovali.

Leden 1942 je proto podle historiků jedním z pádných důkazů o tom, že Češi nesklonili v krizových chvílích vždy hlavy a nepodřídili se okupační moci. "V lednu už všichni věděli, že za odboj zaplatí životy," připomíná Burian. I z výslechových protokolů gestapa pak vyplývá, že sokolové věděli, do čeho jdou, a po svém zatčení se tím před úředníky gestapa ani netajili. A ještě více překvapily postoje zatčených žen, které vmetly vyšetřovatelům do tváře, že jsou hrdé na to, že položí život za český národ.

"Určitě by proto neuškodilo, pokud bychom si občas uvědomili, co všechno byli naši předci ochotni obětovat pro republiku a jak moc si svého státu vážili," míní Burian.

Západní civilizace už po celá desetiletí neumí ani podle Vojtěcha Šustka z Archivu hlavního města Prahy docenit hrdinství, které bývá výtkou laxnímu a lhostejnému životu. Jinými slovy: statečnost výjimečných osobností znepokojuje lidi v jejich pohodlí. "A to je také důvod, proč bychom si měli více připomínat tisíce statečných Čechů, kteří se postavili německým okupantům. Tito hrdinové nás i dnes mohou inspirovat k odvaze a setrvávání na životně důležitých etických principech."

Seriál Aktuálně.cz k operaci Anthropoid
Autor fotografie: VHÚ

Seriál Aktuálně.cz k operaci Anthropoid

  • Seriál připomíná 80. výročí operace Anthropoid, při které parašutisté Josef Gabčík s Janem Kubišem smrtelně zranili zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.
  • Již krátce po likvidaci jednoho z nejmocnějších mužů nacistické říše a architekta vyvražďování Židů odvolaly vlády Velké Británie a Francie své podpisy pod Mnichovskou dohodou.

Již jsme publikovali:

 

Právě se děje

Další zprávy