Foto: Zavedl první sanitky, po válce pátral po přeživších. Červený kříž slaví 100 let

Prohlédněte si fotografie, které dokumentují 100 let fungování Československého a posléze Českého červeného kříže.
Důležitou postavou v historii Červeného kříže je Alice Masaryková, která je jeho zakladatelkou a také jeho první předsedkyní. Masaryková viděla poslání spolku v prevenci a léčbě tuberkulózy, v boji proti hladu a podvýživě, zejména u dětí, ve zdravotní výchově i výchově ošetřovatelek, v provozování sociálních zařízení, hovořila rovněž o výstavbě sanatorií pro chudé či nemajetné. Předsedkyní byla od února 1919 až do své rezignace v prosinci 1938.
Na pomoc obětem hladomoru v Sovětském Rusku a na Ukrajině ve 20. letech
zorganizoval spolek rozsáhlou akci. Od března 1922 bylo vypraveno mnoho desítek 
železničních vagonů se šatstvem a základními potravinami. Pomoc směřovala především do Samary, Povolží a Alexejevské volosti, kde Červený kříž (za finančního přispění československého státu) vybudoval také pekárnu a centrální sklad potravin.
Červený kříž se zasloužil o založení první automobilové záchranné služby, předchůdce dnešní zdravotnické záchranné služby. Již v roce 1935 měl spolek k dispozici 120 záchranných stanic se 190 sanitkami. Kromě poskytování první pomoci se tato služba zabývala také převozy raněných a nemocných.
Těžké časy Červený kříž prožíval během protektorátu. Nacisté 5. srpna 1940 zabavují veškerý majetek v dnešní hodnotě 780 milionů korun. Řada členů byla uvězněna a popravena. Naštěstí o pár týdnů později vzniká Československý červený kříž v exilu při londýnské exilové vládě. Je vhodné zmínit, že kvůli chování německých okupantů vůči Červenému kříži se po válce zakotvilo do Ženevské úmluvy o ochraně civilního obyvatelstva za války speciální ustanovení. Píše se v něm, že okupační správa musí umožnit národní společnosti Červeného kříže pokračovat v plnění úkolů a nesmí do jejího fungování nepříznivě zasahovat.
Foto: Český červený kříž
Michal Polák Michal Polák
7. 5. 2019 13:59
Rok 2019 je rokem stého výročí založení Československého červeného kříže. Historii humanitární organizace mapuje unikátní publikace Století s Červeným křížem, kterou redakce Aktuálně.cz dostala k dispozici, a může čtenářům nabídnout výběr raritních fotografií z historie spolku. Podle vedoucí programového oddělení Červeného kříže Miroslavy Jirůtkové publikace vznikla jen pro interní účely spolku. "Pokud o ni však veřejnost projeví zájem, zvážíme možnost objednat dotisk," dodává.
 

Právě se děje

Další zprávy