Dokument: Dopis akreditační komise Miloši Zemanovi

Jakub Novák
20. 5. 2013 14:39
Přečtěte si, co akreditační komise napsala na Hrad kvůli profesuře Martina Putny
Foto: archiv

Praha - Dopis akreditační komise adresovaný prezidentovi Miloši Zemanovi ve věci (ne)jmenování Martina Putny profesorem:

 

 

 

Akreditační komise
sekretariát Akreditační komise, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12  Praha 1;  234 811 488; fax: 234 811 351; e-mail:
[email protected]

 

V Praze 20. května 2013

Vážený pane prezidente,


obracím se na Vás jménem Akreditační komise ve věci jmenování pana doc. Mgr. Martina Putny, Dr., profesorem na návrh vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze.

Řízení ke jmenování profesorem je vyvrcholením vědecké a pedagogické kariéry vysokoškolského učitele. Je dokladem autonomie, plurality a svobod, jež si univerzity v dějinách mnohokrát musely znovu vydobývat. Akt jmenování profesorů prezidentem republiky je vnímán jako projev úcty k akademickému prostředí a jeho hodnotám. Vaše rozhodnutí o možnosti nejmenovat kandidáta představuje faktické vyjádření nesouhlasu se závěry vědeckých rad Univerzity Karlovy v Praze a její Fakulty humanitních studií, v nichž zasedají desítky předních autorit české vědy, a je současně projevem nedůvěry vůči akademické obci. Toto rozhodnutí muselo mít své závažné důvody.

Zákonnou povinností Akreditační komise je pečovat o kvalitu vysokoškolského vzdělávání a všestranně posuzovat vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost vysokých škol. Akreditační komise rovněž vydává stanovisko k žádostem vysokých škol o oprávnění konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, přičemž posuzuje pedagogické a vědecké zázemí vysokoškolských pracovišť a hodnotí, zda kritéria uplatňovaná při jednotlivých profesorských řízeních svou náročností odpovídají požadavkům na hodnost profesor.

Akreditační komisi v současnosti nejsou známa žádná odborná ani procesní pochybení při řízení ke jmenování profesorem doc. Mgr. Martina Putny, Dr. Prosím o sdělení, k jakému konkrétnímu procesnímu pochybení v tomto řízení došlo či které výstupy odborné a publikační činnosti kandidáta byly vědeckými radami nesprávně posouzeny a neodpovídají podle Vašich informací požadavkům na hodnost profesora.

Předem Vám děkuji za odpověď.

S pozdravem

 
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.
    předsedkyně Akreditační komise

 

Vážený pan
Ing. Miloš Zeman, CSc.
Prezident České republiky
Pražský hrad
119 08 Praha 1

 

Právě se děje

Další zprávy