Sametová revoluce

Jako Sametová revoluce je označováno období mezi 17. listopadem a 29. prosincem 1989, ve kterém proběhly politické změny v bývalém Československu, které zapříčinily pád komunistického režimu.

Československo se po pádu totality, ke kterému výrazně napomohl také rozpadu Východního bloku, stalo demokratickou zemí.

Během státního převratu nebyl zmařen jediný život, kromě napadení demonstrantů 17. listopadu 1989 Veřejnou bezpečností, nedošlo k žádnému násilí. Právě pro absenci násilí při převzetí moci, se toto období nazývá "sametovou revolucí".

Pokračovat