Přísnější pravidla pro exekuce. Podrobný přehled změn

Petr Kučera Petr Kučera
19. 9. 2012 16:10
Poslanci schválili novelu, mezi hlavní novinky patří takzvaná předžalobní výzva
Foto: Aktuálně.cz

Praha - Pravidla pro činnost exekutorů se od Nového roku zpřísní. Rozhodli o tom poslanci, když definitivně schválili novely občanského soudního řádu a exekučního řádu. Zákon nyní míří k podpisu prezidentovi republiky.

Mezi hlavní novinky patří takzvaná předžalobní výzva. Ta má zamezit praxi, kdy se dlužníci o svých závazcích údajně dovídají až v momentě, kdy jejich relativně nízký dluh několikanásobně vzrostl.

Dlužníkům se mohou snížit náklady tím, že exekuce se budou v některých případech spojovat do jedné. Na druhou stranu dostanou exekutoři nově možnost vzít řidičský průkaz neplatičům alimentů. Další změna má zabránit excesům a sporům - z exekuce bude nutné pořizovat zvukový a obrazový záznam.

Poslanci zamítli pozměňovací návrhy Senátu, který chtěl pravidla zpřísnit ještě více, tedy nad rámec původně schválené novely. Konkrétně šlo o návrhy z dílny senátora Jiřího Dienstbiera, zavádějící územní omezení exekutorů (princip teritoriality), snížení limitu pro výpočet nákladů na exekuční řízení a povinné právní zastupování nezletilých.

Odmítnutí pozměňovacích návrhů Senátu však neznamená, že by ztratily šanci na přijetí nebo musely čekat až do případné změny vlády. Podle ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS je možné o dalším omezení debatovat.

Předžalobní upomínka

Dlužníkům má pomoci povinná předžalobní výzva. Věřitel bude muset oficiálně kontaktovat dlužníka ještě před podáním návrhu na zahájení exekučního řízení a vyzvat ho, aby dluh zaplatil.

Podle dosavadní právní úpravy totiž nemá věřitel povinnost informovat dlužníka před tím, než uplatní svůj nárok u soudu. Zejména u relativně drobných dluhů - například za jízdu načerno v městské dopravě - se pak stává, že se lidé o nezaplacené částce dozvědí až po letech.

Ano - neměli jezdit načerno, měli dluh hned zaplatit, případně se měli postarat o přebírání pošty při stěhování, nicméně v mnoha případech narostl dluh na několikanásobnou výši poměrně snadno a nepřiměřeně. Na tom se shodovali jak zástupci ministerstva spravedlnosti, tak neziskové organizace jako Člověk v tísni. Upozorňovali, že dosavadní úprava může být některými věřiteli nebo „vymahači" i úmyslně zneužívána.

Od ledna 2013 má platit, že věřitel musí takovou „poslední výzvu" zaslat nejméně sedm dnů před podáním návrhu na zahájení exekučního řízení.

Pokud tak neučiní, exekuci to sice nezabrání, ale věřitel nebude mít nárok na proplacení nákladů řízení. V praxi by tedy věřitel přišel řádově o několik tisíc korun, zjednodušeně řečeno by se vymahačům nezaplatila odměna.

Dlužníci by přitom neměli mírnější úpravy zneužívat a tvrdit, že upomínku nedostali. Novela totiž nehovoří o doručení, nýbrž o zaslání.

Stačí tedy, pokud věřitel prokáže, že ve stanoveném termínu odeslal výzvu na poslední známou adresu dlužníka.

Spojování exekucí a limit na cestovné

Také další dvě změny mají dlužníky ochránit před skokovým zvýšením dluhu, respektive mají exekutorům zamezit účtování nepřiměřených částek.

Novela výslovně stanoví, že exekuce vedené proti témuž dlužníkovi se mají slučovat. Nejde jen o exekuce prováděné stejným exekutorským úřadem. Zákon stanoví i pravidla pro spojování, pokud jde o řízení prováděné různými exekutory.

„Budou-li exekuce proti témuž dlužníkovi vedeny u více exekutorů, soud tato řízení na návrh dlužníka spojí a určí, který exekutor spojené řízení povede. Tento režim se bude týkat zejména takzvaných bagatelních pohledávek," upřesňuje prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.

Ten nicméně připomíná, že slučování exekucí je uskutečnitelné již v současné době a Exekutorská komora vydala v tomto smyslu doporučující pokyn všem exekutorským úřadům. Novela to nyní stanoví jako povinnost.

Novela také stanovuje limit nákladů na jednu cestu exekutora. „Toto opatření má zabránit tomu, aby si exekutor - dejme tomu z Brna provádějící exekuci v Liberci - neúčtoval pět tisíc korun navíc," vysvětluje Prošek.

Ani dosavadní úpravy ale většina exekutorů podle Proška nezneužívá. „Jestliže exekutor jede za dlužníkem, aby provedl soupis movitých věcí a zabavil je, obvykle se nevydává pouze za jedním. Cestu spojuje s ostatními exekučními řízeními v okolí, a pakliže cestovní náklady převyšují paušál, rozpočítávají se mezi všechny navštívené dlužníky," říká šéf Exekutorské komory.

Videozáznam z exekuce

Od ledna 2013 budou muset exekutoři povinně pořizovat videozáznam (samozřejmě se zvukem) z průběhu takzvané mobiliární exekuce. Ovšem jen tehdy, pokud o to někdo z přítomných požádá - nejčastěji může jít o dlužníka, jeho rodinu nebo lidi, kteří jsou majiteli neoprávněně zabavovaných věcí.

Kromě toho může sám exekutor nebo vykonavatel (zaměstnanec exekutora) rozhodnout, že záznam pořídí dobrovolně. „Typicky půjde o situace, kdy při soupisu movitých věcí nikdo není nebo se objeví verbální či fyzické útoky na zaměstnance exekutora," říká Prošek.

Práva v bytových družstvech

Nově bude možné dražit členská práva v bytových družstvech.

V současné praxi jsou totiž vyčísleny podle vypořádacího podílu na základě obchodního zákoníku. Tato hodnota se pohybuje řádově v desetitisících korun a zdaleka nedosahuje hodnoty družstevního bytu na realitním trhu.

Dlužník tedy přijde o byt a z jeho dluhu je umořena pouze malá část. „Nově bude družstevní byt zpeněžen formou dražby za jeho skutečnou tržní cenu a z výtěžku bude možné uspokojit několikanásobně větší část dluhů," říká Prošek.

Zahájení exekuce

Další novinka se týká zahájení exekucí. V zásadě končí dosavadní dvoukolejnost, kdy si mohl věřitel vybírat mezi výkonem rozhodnutí, které provádí soudy, a exekucí zajištěnou soudními exekutory.

Foto: Aktuálně.cz
Čtěte také:
Konec drsných exekucí? Česko se může přiblížit Evropě
Byznys s černými pasažéry: Jistota osminásobku končí
Triky splátkových firem a podvodníků zakáže další zákon

Nově budou soudy rozhodovat jen ve stanovených případech a většinu exekucí bude zahajovat soudní exekutor zápisem do nově zřizovaného rejstříku.

„V praxi se tak soudům uleví od administrativní činnosti a budou moci lépe dohlížet na samotné provádění exekucí," očekává poslanec ODS a zpravodaj zákona Pavel Staněk.

Další schválené změny

Mezi dalšími novinkami je pravidlo, že neoprávněně zabavenou věc budou muset exekutoři po dohodě s majitelem vracet na místo, odkud ji vzali.

Prodlužuje se lhůta pro „dobrovolné" plnění dluhu na základě výzvy zaslané soudním exekutorem z 15 na 30 dní.

Exekučně postižitelná už nebudou zvířata v lidské péči, tedy domácí mazlíčci.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Další zprávy