reklama
 
 

Příbory, hračky či čelenky. Toxický odpad je ve čtvrtině výrobků, může snižovat IQ

Nejtoxičtější předměty v Česku Foto: Ludvík Hradilek

Nejtoxičtější předměty v Česku

V Česku testovala Arnika 41 kusů zboží. V regálech vybírala takové plastové výrobky, jejichž materiál svou strukturou připomínal boxy, do kterých je uložena elektronika.

Právě ty se totiž vyráběly ze sloučenin bromu, které měly v případě požáru v domácnosti zpomalovat hoření.

  • Takzvané polybromované difenylethery (PBDE) či haxabromocyklododekany (HBCD) jsou uměle vyráběné organické sloučeniny, které se kvůli svým vlastnostem přidávají kromě elektroniky i do součástek v automobilovém a leteckém průmyslu. Jsou vysoce jedovaté a do výrobků se dostávají z recyklovaných plastů.

Náhodně nakoupené výrobky (od dubna až do června 2018) Arnika nejprve sama otestovala pomocí rentgenového spektrometru. Jakmile přístroj ukázal vysoké hodnoty olova (PB), bromu (Br) či antimonu (Sb), které mohou indikovat PBDE  či HBCD, předala výrobky k dalšímu testování na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze.

"Analýza jednoho vzorku stojí zhruba 4000 korun, proto musíme dělat užší výběr," vysvětluje Karolína Brabcová z neziskové organizace.

Ze 13 předvybraných výrobků, které Arnika předala k podrobnému zkoumání do laboratoří Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, obsahovalo PBDE 12 z nich.

  • Z celkového počtu výrobků nakoupených v Česku (41) jich tak jedovaté látky obsahovalo 29 procent.

autor: Iva Špačková | 18. 10. 2018 8:44

reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama