Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Čerpání evropských dotací by se mělo zjednodušit

komerční článek
8. 10. 2014 10:13
Rozhovor s Janem Hanušem, vedoucím specializovaného centra KB EU POINT, k čerpání evropských dotací.
Foto: komerční článek

Česká republika má za sebou desetileté zkušenosti ze dvou programových období EU. Prostředky z evropských fondů dovolily vzniknout řadě projektů. Přispěly k vytvoření nových pracovních míst, vybudování školských zařízení, nebo vylepšení městských parků a komunikací. S jakými problémy se firmy a municipality nejčastěji potýkaly a v jaké výši musely využívat cizí zdroje, aby byly jejich projekty naplněny? Jaké změny čekají na žadatele o dotaci v programovém období 2014-2020 a na koho se mohou se svými vizemi obrátit? Na tyto otázky nám odpovídal Jan Hanuš, vedoucí specializovaného centra KB EU POINT.

Foto: komerční článek


Často je s dotačními programy spojována administrativní náročnost a nadměrná kontrola, stěžují si také vaši klienti na tyto problémy?

Ano, tyto a další problémy, jako nejednotné zdroje informací, časté změny podmínek pro žadatele, nebo nepředvídatelné výsledky kontrol z různých státních orgánů jsou vůbec nejčastějším terčem kritiky. I přes tyto problémy se však městům, obcím, ale i firmám žádost o dotace vyplatí. Pro nové období 2014-2020 navíc připravuje státní správa řadu změn, které by měly vést ke zjednodušení celého procesu.

Vnímáte nějaké rozdíly u žadatelů z řad obcí a měst v porovnání s podnikateli?

Určité diference mezi podnikateli a municipalitami existují. Obce podávají obecně větší množství žádostí o granty než firmy, úspěšnost v jejich získání je ale vyrovnaná. Obecně platí, že podnikatelé žádají o větší dotační částky a samotná dotace pak firmám pokryje menší podílů výdajů, než je tomu u měst a obcí. Výše dotace se u obou subjektů pohybuje průměrně v rozmezí od 3 do 4 milionů korun. Zároveň je pravidlem, že čím je obec nebo podnik větší, žádá i o vyšší množství prostředků.

Musejí žadatelé často přistoupit k financování projektů prostřednictvím cizích zdrojů, a kdo nejčastěji vyhledává poradenství či financování Komerční banky?

Se zpracováním žádostí se firmy a municipality nejčastěji obrací na poradenské společnosti. Zároveň ale často využívají služeb bankovních specialistů. V současné době zaznamenáváme hlavně z řad obcí pozitivní reakce na naší odbornou podporu. O spolupráci s bankou při zpracování projektů přemýšlí stále více našich klientů, neboť zájem žadatelů o využití cizích zdrojů na předfinancování nebo spolufinancování dotovaných projektů narůstá.

Na Komerční banku se obrací municipality a podnikatelé s žádostmi o spolufinancování projektů zhruba ve stejné míře. Úvěr pokrývá většinou asi 50 % hodnoty projektu. Bankovní zdroje využívají především naši současní klienti, kteří již využívají služeb KB EU POINT specialistů.

Služby KB EU Point

corporate image podzim hlavni
  • komplexní informace o vhodných dotačních zdrojích
  • na míru šité financování
  • rozsáhlý tým interních a externích odborníků ve všech regionech ČR
  • bezplatná infolinka: 800 900 930

S programovým obdobím pro roky 2014-2020 se pojí řada změn. Jaké novinky se chystají pro toto dotační období a do jaké míry se změní zastoupení finančních nástrojů?

Hlavní výhody nového programové období vidím ve snížení počtu operačních programů z dosavadních 17 na 8. Všechny dotační tituly by se měly řídit jednotnými pravidly. A to zásadní je, že Česká republika bude mít k dispozici asi 22 miliard EUR, což je velmi zajímavý objem prostředků.

Mimo klasické dotační programy, které budou směřovat do víceméně podobných oblastí, jako dosud, budou v novém programovém období více zastoupeny nedotační formy podpory. Záruky bankám nám umožní navýšit financování projektů v oblastech, kde by banka úvěr nebyla schopna poskytnout. Díky levným zdrojům budou banky schopné nabízet zvýhodněné bankovní úvěry a část prostředků by mohly poskytnout formou kapitálového vstupu do inovativních podnikatelských projektů, které budou hrát i stěžejní roli v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Jaké služby zajišťuje Komerční banka pro žadatele o evropské datace a kdy je nejvhodnější doba, aby se municipality a firmy na Komerční banku obrátily?

Komerční banka má své vlastní specialisty, kteří v rámci KB EU POINT poskytují klientům žádajícím o datace zdarma komplexní poradenský servis. Pracovníci mají zastoupení ve všech regionech České republiky a všem, kdo mají byť třeba jen základní představu o svých investičních plánech, doporučuji kontaktovat KB co nejdříve. Společně totiž mohou najít nejen nejlepší způsob financování projektu, ale také najít vhodný dotační program. Zkušenosti specialistů KB EU POINT vycházejí z dlouhodobé praxe v oblasti evropských i národních dotací. 

 

Právě se děje

před 10 minutami

Putin chystá na červen vojenskou přehlídku k výročí konce války

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil připravit na 24. června vojenskou přehlídku na počest vítězství v druhé světové válce, oznámila média. Odklad akce z 9. května si vynutila epidemie koronaviru.

Zdroj: ČTK
Další zprávy