Slovanský ústav zveřejnil on-line největší překladový slovník v Česku

ČTK ČTK
8. 12. 2023 9:29
Slovanský ústav zveřejnil on-line největší překladový slovník v Česku

Téměř 129 tisíc hesel obsahuje doposud nikdy nevydaný Velký česko-ruský slovník, který v kompletní podobě zveřejnil Slovanský ústav Akademie věd. Jde o největší překladový slovník v Česku. Slovník je přístupný on-line, využívat ho může odborná i široká veřejnost. Jedná se o digitalizovanou podobu díla, které vznikalo v Akademii věd ČR od 70. let do počátku 90. let minulého století. 

Lidé v něm najdou slovníkový materiál, který odráží politickou a společenskou situaci i každodenní život nejen doby svého vzniku, ale celého minulého století. Heslář slovníku vznikal na základě Slovníku spisovného jazyka českého. Projekt tvorby slovníku byl v 90. letech minulého století utlumen a některá hesla autoři nedokončili. Ta odborníci z AV ČR následně upravili, případně kompletně zpracovali.

"U některých jsme se museli rozhodnout, zda tam mají být, nebo ne. Ve slovníku tak prozatím chybí například slovo ´mobil‘, které patří do novější slovní zásoby, než jakou slovník pokrývá, na druhou stranu slovník obsahuje třeba sloveso "tlemit se", které sice není obsaženo ve Slovníku spisovného jazyka českého, ale prokazatelně se v té době používalo," řekla hlavní redaktorka digitalizace slovníku Iveta Krejčířová ze Slovanského ústavu AV ČR.

Slovník je určený odborníkům, studentům i široké veřejnosti, obsahuje i ustálená spojení a encyklopedická hesla. Nabízí velmi podrobně zpracovanou a jinde nedostupnou slovní zásobu. Heslář vychází ze čtyřsvazkového Slovníku spisovného jazyka českého, který byl vydáván v letech 1960 až 1971. Slovní zásobu však tvůrci čerpali také ze všech dostupných odborných překladových i výkladových slovníků, encyklopedií, beletrie, tisku, ale i dalších zdrojů.

Badatelé zpracovali hesla tak, aby si lidé ve slovníku mohli najít veškeré gramatické, syntaktické i stylistické informace, což jim umožní materiál použít při překladu správně. Poněkud netypicky se ve slovníku nachází i hesla, která mají charakter encyklopedie. Najdou se tam tak i jména významných osobností, zeměpisné názvy nebo latinské citáty či zkratky. Badatelé budou ještě zpracovávat dodatky s moderní slovní zásobou.

 

Právě se děje

Další zprávy