Trumpeta či Má vlast. Zástupci menšin se vyfotili s věcmi, jež jim symbolizují Česko

Jan Gazdík Jiří Kropáček Markéta Bernatt-Reszczyńská (Paměť národa), Jan Gazdík, Jiří Kropáček
18. 12. 2018 20:07
Výstava Paměti národa nazvaná "Nejsme tu sami" vypráví příběhy Srbů, Řeků, Vietnamců, Němců a dalších příslušníků národnostních menšin u nás.

V české kotlině tu s námi vždy žili a stále žijí lidé jiných národností. Bělorusové, Bosňané, Bulhaři, Chorvaté, Maďaři, Němci, Poláci, Slováci, Srbové, Romové, Rusíni, Rusové, Řekové, Ukrajinci, Vietnamci, ale například i Chilané či Syřané. Jejich často dramatické příběhy ukazují, jak historické události ovlivňují konkrétní životy jednotlivců, a právě proto jsou součástí sbírky Paměť národa. Jejich příběhy ukazují, jak příslušníci jiných národností obohacují naši společnost o jinou zkušenost s uvědoměním, v čem vlastně spočívají naše hodnoty, ale i to, jak důležitá je lidská solidarita a vzájemná tolerance. S nápadem na připomenutí národnostních menšin v Česku přišla etnoložka Barbara Šabachová.

"Součástí historie každého národa jsou osudy jiných národů. K Československu patřila kdysi i Podkarpatská Rus. Co se stalo s těmito lidmi, kteří přišli o občanství kvůli změně hranic? Jaké jsou osudy těch, kteří si kvůli válečným konfliktům nebo perzekuci diktátorských režimů našli nový domov?" ptá se autorka ojedinělé výstavy o menšinách v Česku Markéta Bernatt-Reszczyńská. Snímky zástupců národnostních menšin doprovázejí fotografie s artefakty, které pro ně symbolizují Českou republiku. K vidění jsou spolu s dalšími 24 panely v suterénu Městské knihovny v Praze do 20. prosince. Autorem fotografií je Lukáš Žentel.

Příběhy příslušníků národnostních menšin zaznamenávají dokumentaristé neziskové organizace Post Bellum pro sbírku Paměť národa od roku 2016 díky podpoře Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hlavního města Prahy. Ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze představují 37 příběhů s fotografiemi pamětníků v suterénu knihovny od 6. do 20. prosince 2018. Součástí výstavy je katalog se všemi příběhy a fotografiemi, o který můžete požádat Post Bellum.

 

Právě se děje

Další zprávy