reklama
 
 

NKÚ slaví patnáctiny, jeho šéf chválí Topolánka

26. 7. 2008 13:35
František Dohnal: Vláda má zájem o to, co zjistíme

Praha - Češi jim důvěřují, že ochrání jejich peníze, které odvádějí státu na daních.

Na rozdíl od ministrů, poslanců a soudců si dlouhodobě udržují popularitu na třech čtvrtinách a konkurovat jim podle průzkumu STEM dokáží jen ombudsman a centrální banka.

S takovou vizitkou oslavil Nejvyšší kontrolní úřad patnáct let existence. "Spíše si výročí připomínáme, než abychom ho slavili. V Evropě jsou instituce, které mají mnohem delší historii a neslaví," podotýká jeho prezident František Dohnal. Do čela kontrolorů se dostal před třemi lety, jediným jeho předchůdcem byl Lubomír Voleník.

Dohnal, kterého do vysoké funkce nominovali lidovci, překvapil při patnáctileté bilanci tím, že pochválil vládu, se kterou NKÚ spolupracuje jako nikdy předtím

"Od roku 1993 do roku 1998 se vláda našimi kontrolními závěry nezabývala vůbec. Na začátku roku 1998 začal být prezident NKÚ doktor Voleník zván občas do vlády. Tehdy projednávala jen některé kontrolní závěry a obvykle k nim nepřijímala žádná usnesení. Po roce 2000 se situace začala vyvíjet tak, že kontrolních závěrů bylo projednáváno čím dál více a začala se také objevovat jednotlivá usnesení, která také většinou jen brala na vědomí kontrolní zprávu a stanovisko kontrolované osoby.

Na konci roku 2005, kdy jsem nastoupil na Nejvyšší kontrolní úřad, už vláda projednávala většinu kontrolních závěrů, ale velká část usnesení měla pořád jen ten charakter, že vláda bere na vědomí. A v posledních dvou letech cítím i při projednávání ve vládě zájem, aby se za prvé projednaly všechny kontrolní závěry, které jsou publikovány, a potom aby všechny materiály, které se předkládaly do vlády, obsahovaly část, kde bude přesně definováno, jaká nápravná opatření budou přijata, kdo za ně zodpovídá a dokdy," shrnul historické vztahy s vládou prezident Dohnal.

Aktuálně.cz: Znamená to, že se český stát opravdu začíná lépe starat o peníze, které mu občané svěřili?

Abych to neviděl jen v optimistických barvách, zatím můžeme konstatovat, že jde o pokrok při jednání vlády. Jestli jsou nápravná opatření skutečně realizována, to uvidíme v následných kontrolách.

A.cz: Kdy by se to mělo ukázat na konkrétních případech?

Následné kontroly by měly proběhnout už v příštím roce, a pak budeme moci konstatovat, jestli to nejsou jen politické deklarace, a zda se skutečně koná.

Premiér plní sliby

A.cz: Myslíte, že větší zájem je spojen s osobou nějakého premiéra, nebo jde o přirozený vývoj, kdy si prostě politici začínají uvědomovat, že v kontrolních závěrech jsou pro ně cenné informace?

Z mého pohledu je to záležitost, kterou mi osobně při nástupu do funkce premiéra slíbil pan Topolánek, a musím říct, že slovo drží. Je to vidět při jednáních vlády, protože pokud některý z ministrů předložil materiál, který neobsahoval nápravná opatření, tak se pan premiér nerozpakoval jednání přerušit a ministrovi ten materiál vrátit s tím, že ho musí doplnit. Čím je osobní zájem premiéra motivován, na to se musíte zeptat jeho. Obecně přitom platí, že všichni politici bez ohledu na politickou příslušnost nemají zájem, aby je sdělovací prostředky kritizovaly, že se nějakým kontrolním zjištěním nezabývají.

A.cz: Stávalo se, že některý ministr zpochybnil postup nebo závěry NKÚ - byl to svého času premiér Václav Klaus, vicepremiér Jan Kalvoda i ministr pro místní rozvoj Jiří Paroubek. To se ještě stává?

Ve stanoviscích, které do vlády předkládá konkrétní ministerstvo, se na to občas narazí, ale už je to spíše výjimka. Ministerští úředníci obvykle ve stanovisku pro vládu opakují argumenty, které už byly vypořádány v námitkovém nebo v odvolacím řízení během kontroly, a snaží se tak vrátit proces trošičku zpátky. Nicméně když se na to na vládě upozorní, tak ministr většinou připustí, že to není úplně v pořádku, a souhlasí s úpravou usnesení vlády.

Wolf: běžný případ v řadě

A.cz: Do centra politického zájmu se při patnáctém výročí dostal kontrolní závěr, který zmiňuje společnost UT 2002 poslance Petra Wolfa. Čerpal státní dotace ve výši 800 tisíc korun na služební cesty, další částku zaplatil poradenské firmě za analýzu, kterou mohl najít na internetu. Neprokázal, že tyto výdaje přispěly k tomu, aby splnil slíbený cíl. Byla to podle vás chyba, nebo zlý úmysl?

To zásadně nehodnotíme. Pro nás ta společnost byla jednou z řady kontrolovaných osob, které dostaly podporu ze státního rozpočtu. Ve chvíli, kdy ta firma dostatečně jasně neprokáže, že splnila podmínky dotace, tak se to pochopitelně objeví v kontrolním protokolu i kontrolním závěru a ten zbytek je na posouzení ministerstva životního prostředí, které tam peníze dávalo, případně na finančních orgánech. Konkrétně tento případ je spojen se šetřením policie, už jsem podepisoval zproštění mlčenlivosti našich kontrolorů. Ale to už není věc, která by se nás bezprostředně týkala.

A.cz: Objevily se spekulace, že poslance Wolfa někdo vydíral a využíval k tomu váš kontrolní závěr. To by mohl těžko udělat, kdybyste vyhodnotili, že se nestal trestný čin? Nestal se?

Podle nás se nestal a trestní oznámení jsme nepodávali. Při čerpání dotace byly vykazovány cestovní náklady, které podle nás nesouvisí přímo s tím projektem, u zmíněné studie byly naprosto zbytečné. Jestli to byl úmysl, nebo jestli šlo o přehlédnutí, to musí posoudit někdo jiný.

A.cz: Přehlédnutí poslance Wolfa je podle vašich zkušeností něčím výjimečným?

V dotacích na podobné záležitosti narážíte často. Předejít by se tomu dalo velmi jednoduše. Kdyby se ministerstvo, které dotace rozdává, zabývalo detailně kontrolní činností a procházelo doklady i vyúčtování, tak na řadu věcí muselo přijít rovnou. Vždy záleží na tom, jak je ta dotace poskytována. Zkusím to říct na příkladu. Jestliže ministerstvo napíše, že peníze ve výši milion korun se poskytují na základě toho, že bude realizován projekt s velmi obecným názvem, tak při kontrole kloužete po povrchu, protože tam není kritérium, kterým byste prokázali, že se peníze utratily za něco jiného. Ve chvíli, kdy jsou podmínky definovány striktněji, velmi často zaznívá kritika, že jsou zbytečně přísné a jejich nedodržení vede k absurdním situacím. Obec dostane peníze na kanalizaci s tím, že ji má dokončit do 30. října. Bohužel v polovině října onemocní pracovník stavebního úřadu, jediný, který tu agendu dělá, a vrátí se do práce až na začátku listopadu. Kanalizace je zkolaudována 7. listopadu. Kanalizace sice existuje, nikdo ty peníze neukradl, ale formálně nebyly podmínky splněny a obec by měla peníze vrátit do státního rozpočtu.

Kdy se stane zločin

A.cz: Kdy jde prokázat při čerpání dotací trestný čin?

Bývá ve formě úvěrového podvodu, když někdo už při podání žádosti o dotaci uvede nepravdivé údaje. Ale jestli někdo dodrží nebo nedodrží účel, to mohou orgány v trestním řízení těžko posoudit. Musely by prokázat, že to ten člověk nebo ta firma chtěli od začátku udělat, a to by se prokazovalo těžko.

A.cz: Z toho vyplývá, že trestní oznámení proti Wolfovi je politicky účelové?

To říkáte vy. Nevím, kdo a s jakým ohledem ho podával, ale zřejmě byl v té chvíli přesvědčen, že by o trestný čin mohlo jít. Jestli to bude jako trestný čin posouzeno, je v rukou státního zástupce.     

A.cz: Trestní oznámení jste podali v případu budovy v Lannově ulici v Praze, kterou prodávalo ministerstvo práce a sociálních věcí. Uvedli jste, že ji prodali o 120 milionů korun pod cenou. To se také stává běžně?

Nevzpomínám si za poslední tři roky na podobný případ. To ovšem neznamená, že nic podobného neexistuje. Byl výjimečný tím, že šlo o směnu státního majetku za soukromý. Nás zarazilo, že celou směnu chystala soukromá firma. Dodala znalce i znalecký posudek a ministerstvo se ani nezabývalo tím, aby se podklady od soukromé firmy ověřily. Aby se zadal druhý posudek, že nedochází k problému, bylo minimum, co se dalo udělat. Ale upozorňuji, že trestní oznámení se týkalo osoby soudního znalce, nikoli pracovníků ministerstva. Na ně podalo trestní oznámení samo ministerstvo.

autor: Petr Holub | 26. 7. 2008 13:35

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama