reklama
 
 

Grafika: Souboj o homosexuální manželství vrcholí. Ve hře je i doplnění ústavy

14. 11. 2018 8:00
Čeští poslanci jednali ve středu o tom, zda budou moci páry stejného pohlaví uzavírat manželství se všemi právy i povinnostmi jako heterosexuální páry. Debatu zatím nedokončili. Ve hře je i návrh ukotvit manželství jako výlučný svazek muže a ženy výslovně v české ústavě. Projděte si přehlednou grafiku k výbušnému tématu.

Měly by mít stejnopohlavní páry možnost uzavírat manželství se všemi jeho právy a povinnostmi? Nebo by se mělo naopak manželství zakotvit v ústavě jako výsada muže a ženy? Dva protichůdné zákony budou poslanci poprvé projednávat ve středu odpoledne. Podívejte se, o co se hraje ve střetu mezi zastánci tradic a příznivci tolerance, napříč politickými stranami.

3 poslanecké návrhy

1Manželství pro všechny ― Novela občanského zákoníku má zajistit homosexuálům a jejich dětem stejná práva a důstojnost, jako mají manželé a jejich potomci. Podepsalo se pod ni 46 poslanců napříč politickými stranami, jako například Ivan Bartoš (Piráti), Dominik Feri (TOP 09), Petr Dolínek (ČSSD) nebo Vít Rakušan (STAN), v čele s hlavní předkladatelkou Radkou Maxovou (ANO). Ta už v minulém volebním období navrhovala uzákonit osvojení dítěte v rámci registrovaného partnerství tím druhým, nebiologickým rodičem. zobrazit celý text ›

Jelikož návrh poslanci nestihli odhlasovat, v novém období Maxovou znovu oslovily jeho iniciátorky – právnička Adéla Horáková a odbornice na rovnost žen a mužů Lucia Zachariášová, a nabídly předložit pokročilejší verzi – manželství pro všechny. Spočívá v několika málo úpravách v občanském zákoníku, které veskrze nahrazují formulaci „spojení muže a ženy“ „spojením dvou lidí“.

„Kývla jsem na to ze dvou důvodů. Jeden je narovnání práv, především pro děti, které vyrůstají ve stejnopohlavních párech. Když mají registrované rodiče, nemají nárok na výživné, na sirotčí důchod, na automatické dědictví a podobně po druhém, nebiologickém rodiči. Dalším důvodem je narovnání práv párů žijících v registrovaném partnerství, protože automaticky nevzniká společné jmění manželů nebo například nemají právo na vdovský důchod. Navíc by mohli uzavírat sňatek slavnostně, na všech radnicích, mohli by mít stejné příjmení,“ vyjmenovává Maxová.

Návrh jednotně podporují piráti, proti jsou lidovci a SPD. Většina stran dala svým poslancům možnost volného hlasování.

2Manželství je muž a žena ― Skupina 37 poslanců v čele s lidovci přišla s vlastní reakcí na návrh „manželství pro všechny“. Manželství jakožto „trvalý svazek jednoho muže a jedné ženy, kolem nějž vzniká rodina“, chtějí zakotvit do ústavy. zobrazit celý text ›

„Jsme přesvědčeni, že manželství má být tak, jak je v současné legislativě upraveno, zachováno i do budoucnosti,“ uvedl předseda strany Pavel Bělobrádek. Pod návrh se podepsal například Miroslav Kalousek (TOP 09), Petr Gazdík (STAN), Jaroslav Foldyna (ČSSD), Václav Klaus mladší (ODS) nebo Helena Válková (ANO). V čele navrhovatelů stojí lidovec Marek Výborný.

„Nejsme přesvědčeni o tom, že by bylo manželství něco, co by upravovalo vztah dvou zamilovaných osob. Je to pro nás termín označující svazek muže a ženy. Kdybychom chtěli definici přeměnit, budeme zasahovat do něčeho, co vytváří základ tradiční rodiny,“ řekl Výborný, který zdůrazňuje, že návrh nemíří proti právům menšin. „Nemáme nic proti tomu, aby se napravily nerovnosti, které mohou u stejnopohlavních svazků být. Diskutujme o tom. Ale nikoliv tou cestou, že tomu budeme říkat manželství,“ říká Výborný. Jelikož jde o návrh ústavního zákona, ve třetím čtení by potřeboval získat podporu tří pětin všech poslanců a následně tří pětin přítomných senátorů, aby prošel.

3Stejná práva, ale ne manželství ― Stejná práva a povinnosti pro registrované partnery jako pro manžele navrhuje také poslanec ANO Patrik Nacher. Chystá se ale předložit vlastní návrh novely zákona o registrovaném partnerství. Vadí mu totiž, že by se stejnopohlavní partneři rovněž označovali jako manželé. zobrazit celý text ›

„Obsah chystaného návrhu směřuje k tomu, aby se vyrovnala práva manželů a registrovaných partnerů, co do praktických záležitostí, jako je možnost si vzít příjmení, osvojit dítě, pobírat vdovský důchod a podobně. Ale aby se svazek nejmenoval manželství, protože to při veškeré možné úctě manželství není. Nesouhlasím s relativizací všeho a všech,“ popisuje Nacher, který se prý ve středu chystá zdržet hlasování. Vlastní návrh pak předloží, až bude připravený. Se sepsáním do paragrafů mu pomohou například bývalé ministryně spravedlnosti Helena Válková a Daniela Kovářová.

Rozdíly mezi manželstvím a registrovaným partnerstvím

Místo uzavření svazku (1 z 11)

Manželství

Snoubenci se mohou vzít na jakékoliv matrice.

Registrované partnerství

Registrovaní partneři jen na 14 určených úřadech.

Svědkové (2 z 11)

Manželství

Sňatek potvrzují dva svědci.

Registrované partnerství

Registrují se beze svědků, zákon věc neupravuje.

Před kým probíhá obřad a registrace (3 z 11)

Manželství

Prohlášení činí před starost(k)ou, místostarost(k)ou nebo pověřeným/nou členem/kou zastupitelstva.

Registrované partnerství

Akt probíhá pouze před matrikářem/matrikářkou.

Právní vztah k příbuzným (4 z 11)

Manželství

Manželstvím získávají manželé příbuzné, jejichž vztah zákon uznává.

Registrované partnerství

Zákon např. švagry a švagrové registrovaných partnerů neuznává.

Nárok na volno (5 z 11)

Manželství

Mají nárok na dvoudenní pracovní volno na svatbu.

Registrované partnerství

Pracovní volno na uzavření registrovaného partnerství nemají.

Společné jmění (6 z 11)

Manželství

Automaticky vzniká společné jmění manželů. Ti si díky tomu nemusí ke všemu udělovat plnou moc. Také znamená, že na manžela může při dědění připadnout větší podíl než na registrovaného partnera. Společné jmění je také výhodnější z hlediska daní.

Registrované partnerství

Společné jmění partnerům nevzniká, jsou jen podíloví spoluvlastníci. Vypořádání majetku, pokud se vztah rozpadne, není nijak upravené.

Společné příjmení (7 z 11)

Manželství

Už při uzavření sňatku si snoubenci mohou určit, jaké společné příjmení budou používat.

Registrované partnerství

Partneři si mohou o změnu jména zažádat dodatečně po registraci.

Nárok na vdovský a vdovecký důchod (8 z 11)

Manželství

Manželé mají nárok na vdovský a vdovecký důchod. Po úmrtí na ně přechází nárok na různé dávky (důchod, nemocenské atd.).

Registrované partnerství

Registrovaní partneři po úmrtí jednoho z nich nárok na vdovský a vdovecký důchod nemají, nepřechází na ně ani nárok na různé dávky.

Osvojení dítěte a pěstounská péče (9 z 11)

Manželství

Manžel může přiosvojit dítě druhého manžela (například z předchozího vztahu) nebo mohou manželé společně osvojit dítě z ústavu či se stát společnými pěstouny.

Registrované partnerství

Manžel přiosvojit dítě druhého manžela nemůže, nelze ani společně osvojit dítě z ústavu nebo se stát společnými pěstouny.

Vztahy k dětem po rozpadu vztahu (10 z 11)

Manželství

Při rozvodu je podmínkou úprava vztahů k dětem. Po rodičích děti ze zákona dědí.

Registrované partnerství

Partner, který není biologickým rodičem, nemá automaticky možnost děti dále vídat ani povinnost platit výživné. Děti ani nemají možnost po tomto partnerovi dědit.

Nárok na sirotčí důchod (11 z 11)

Manželství

Děti mají nárok na sirotčí důchod po svém rodiči.

Registrované partnerství

Ve vztahu k partnerovi, který není biologickým rodičem, děti nárok na sirotčí důchod nemají.

26

26 zemí na pěti kontinentech už uzákonilo manželství pro všechny.

2 818

2 818 párů vstoupilo v Česku od roku 2006 do registrovaného partnerství. Jak uvádí důvodová zpráva návrhu „manželství pro všechny“, soudy od té doby zrušily 401 registrovaných partnerství, což je přes 14 %. Míra rozvodovosti manželství v Česku činila před dvěma lety podle informací Českého statistického úřadu 45 %.

925

Podle posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 žilo 925 dětí ve stejnopohlavních rodinách. Jejich počet ale bude aktuálně vyšší, jde totiž jen o ty rodiny, které se jako stejnopohlavní samy přihlásily, navíc takových rodin přibývá.

Soužití párů stejného pohlaví v Evropě (1 z 2)

Kde si smí páry stejného pohlaví osvojit děti (2 z 2)

Veřejnost a manželstvíprůzkum agentury Median v roce 2018, pro kampaň za manželství pro všechny Jsme fér | v %

V zemích, kde bylo umožněno manželství bez ohledu na sexuální orientaci partnerů, zaznívaly před přijetím takového zákona ve veřejné debatě různé argumenty pro i proti. Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky?

rozhodně souhlasím spíše souhlasím nevím / bez odpovědi spíše nesouhlasím rozhodně nesouhlasím
Když se dva dospělí lidé milují, mají mít možnost zajištěného partnerského života v manželství bez ohledu na svou sexuální orientaci.40357135
Pokud by se umožnilo manželství gayům a lesbám, ohrožovalo by to samotný základ společnosti.71683535
Pokud by se umožnilo manželství gayům a lesbám, ohrožovalo by to manželství heterosexuálů.31073346
Pokud by se umožnilo manželství gayům a lesbám, ohrožovalo by to moji rodinu.3553157
Pokud by se umožnilo manželství gayům a lesbám, ohrožovalo by to mě osobně.2652661

Fotografie: Shutterstock

autoři: Adéla Skoupá, Jiří Kropáček | 14. 11. 2018 8:00

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama