reklama
 
 

Kdo je profesor Pavel Klener

7. 11. 2007 13:56
Přečtěte si profil předního onkologa

- narozen 9. 4. 1937 v Bratislavě

- vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK v Praze (promoce v roce 1961), pracoval jako sekundární lékař, odborný asistent, docent 2. interní kliniky FN

- od poloviny 70 let se systematicky věnuje problematice onkologické, zejména protinádorové chemoterapii. Patří k zakladatelům této discipliny u nás

- již v r. 1974 vydal první monografii věnovanou této problematice

- v letech 1988-1990 působil jako přednosta Onkologické kliniky

- v letech 1999-2003 byl předsedou České onkologické společnosti. Tři měsíce působil jako hostující profesor na univerzitě v Southamptonu v Anglii.

- od roku 2002 je ředitelem Ústavu hematologie a krevní transfúze

- kromě toho je činný na akademické půdě. Ucházel se o funkci rektora Univerzity Karlovy v Praze, porazil jej tehdy fyzik Ivan Wilhelm. Na UK působil tedy jako prorektor pro vědu (1994-2006). Byl také proděkanem na 1. Lékařské fakultě UK

- po listopadu 1989 se vrhl do vysoké politiky. V letech 1989-1990 byl ministrem zdravotnictví a sociálních věcí Československa

- v letech 1990-1992 byl poslanec České národní rady za Občanské fórum

- momentálně je bezpartijní. Do strany vstoupil jen jednou - v letech 1992-95 byl členem Občanské demokratické aliance

- je ženatý a má dvě dospělé děti - dceru Veroniku a syna Pavla

Zdroj: Webové stránky Pavla Klenera

autor: sim | 7. 11. 2007 13:56

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama