Dokument: Právní analýza ČSSD o postupu při volbě

job
8. 2. 2008 11:25
Jak by se podle ČSSD mělo postupovat při volbě prezidenta

Právní analýza ČSSD má následujících dvanáct bodů:

1. Nacházíme se v oblasti práva veřejného,kde platí zásada, že to, co není zákonem upraveno a povoleno, to se zapovídá. Sněmovna nemůže vystupovat mimo právní rámec pouhým usnesením.

2. Jediný, kdo může podat návrh na zpsůob volby, je předseda sněmovny.

3. To, co bude přijato, se vztahuje na všechna případná tři kola první volby.

4. S předloženým nárvhem musí souhlasit obě komory s tím, že každá přijímá shodné usnesení samostatně.

5. v případě nesouhlasu jedné z komor není usnesení přijato.

6. Podle jednacího řádu sněmovny, který se užívá společnou schůzi, platí, že není-li zákonem nebo usnesením sněmovny stanoveno, že má být hlasováno tajně, pak se hlasuje veřejně.

7. Zákon zde nic nestanoví, může to tedy určit pouze usnesení obou komor.

8. Proto bude navrženo jako první halsování tajné.

9. Protinávrh není přípustný, ledaže by si ho předseda sněmovny osvojil.

10. nebude-li návrh na tajné hlasování přijat, hlasuje se bez dalšího veřejně.

11. Ústavní soud podle svého usnesení ze dne 21.10.1998 není příslušný posuzovat platnost provedené volby.

12. Schůzi nelze ani přerušit a žádat Ústavní soud o výklad.

Někteří právníci se domnívají, že v některých speciálních případech by bylo možné Ústavní soud o výklad požádat. To by ovšem znamenalo odklad prezidentské volby přibližně o měsíc. ODS nemůže zablokovat volbu tím, že se její zákonodárci nezúčastní, protože obě komory mohou volit i v tom případě, že je přítomna pouhá třetina zákonodárců v každé z nich.

 

Právě se děje

Další zprávy