Firmy nechtějí platit DPH za práci pro dlužníky

Petr Kučera Petr Kučera, pek
14. 8. 2009 10:30
Návrh Hospodářské komory a PricewaterhouseCoopers nemá podporu ministerstva financí
Foto: Aktuálně.cz

Praha - Podnikatelé nechtějí platit daň z přidané hodnoty (DPH) za zboží a služby dodané firmám, které jim za ně nezaplatily. Daňová skupina Hospodářské komory České republiky ve spolupráci s poradenskou společností PricewaterhouseCoopers proto připravila návrh na změnu zákona o DPH.

Návrh reaguje na nárůst počtu firem, které se nacházejí v konkurzním řízení, a tudíž nejsou schopny dostát svým závazkům vůči věřitelům. "Řada dodavatelů není schopna vymoci pohledávky v plné výši, navíc zákon dodavatelům nařizuje přiznat DPH v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bez ohledu na to, zda pohledávka bude řádně vypořádána," říká prezident Hospodářské komory Petr Kužel. Tato povinnost se podle něj negativně projevuje na cash-flow dosud životaschopných podniků.
 
Komora navrhuje, aby dodavatel mohl požadovat vrácení DPH odvedené státu, pokud mu tato daň není zaplacena obchodním partnerem za řádně dodané zboží či poskytnuté služby. "Zamýšlený návrh prozatím upravuje pouze problematiku konkurzního řízení, v budoucnu je však možné úpravu rozšířit i na ostatní případy," upřesňuje Kužel.

Jinde to funguje

Obdobná úprava platí podle šéfa Hospodářské komory nejméně ve 12 členských státech Evropské unie, například v Německu či Rakousku. "V žádném případě se tedy nejedná o žádnou legislativní novinku," zdůrazňuje.

Za prospěšný považuje návrh i Martin Diviš, odborník na DPH z poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers. "Česká republika umožňuje speciální režim odpisu nedobytných pohledávek u daně z příjmu, ale nikoli vrácení DPH," připomíná.

Foto: Ondřej Besperát
Další aktuality pro podnikatele:
Firmy už mohou měnit sídlo bez omezení, zákon zmírnil
Sleva na sociálním pojištění startuje, firmám se uleví
Byrokratickou knihu jízd nahradí paušální odpočet

Úleva v placení DPH by podle něj chránila podniky před nutností platit daň u již uskutečněných, ale neuhrazených plnění z vlastních finančních prostředků. "Ze zkušenosti našich klientů víme, že podniky po této možnosti dlouhodobě volají. Je to zvlášť důležité pro malé společnosti, které vždy nemusí mít k dispozici dostatečné finanční prostředky. Je-li režim vhodně upraven v zákoně, jeho zavedení nemusí mít pro stát negativní dopad," říká Diviš.

Ministerstvo je proti

Současné vedení ministerstva financí již návrh posuzovalo a nepodpořilo jej.

"Návrh je problematický zejména pro značnou složitost nastavení pravidel fungování tak, aby se předešlo možnému zneužití a spekulacím, dále je jeho realizace značně administrativně náročná," říká zástupce tiskového mluvčího ministerstva Jakub Haas.

Upozorňuje i na možnost, že by mohlo dojít k negativním dopadům na platební morálku a k úmyslnému neplacení. "Obdobný systém je zaveden pouze v části členských zemí EU a jeho fungování je poměrně složité," dodává Haas.

Zástupci největších politických stran ODS a ČSSD se k návrhu zatím nevyjádřili.

 

Právě se děje

Další zprávy