Dokument: Pravidla pro (ne)komunikaci s médii v ČT

Domácí Domácí
9. 1. 2014 14:22
Závazná pravidla pro komunikaci s médii stanovil ředitel Petr Dvořák v březnu 2012

ROZHODNUTÍ
GENERÁLNÍHO ŘEDITELE
č. 14 ze dne 6. 3. 2012,
kterým se vydávají Pravidla pro komunikaci s médii v České televizi
    
I.

Tímto rozhodnutím vydávám závazná Pravidla pro komunikaci s médii v České televizi (dále jen „Pravidla"), která jsou uvedena v příloze tohoto rozhodnutí. Tato Pravidla jsou závazná pro všechny zaměstnance České televize.


II.

Žádám všechny vedoucí zaměstnance, aby své podřízené zaměstnance seznámili s obsahem tohoto rozhodnutí a zajistili jeho dodržování.


III.

1) Tímto rozhodnutím se ruší rozhodnutí generálního ředitele č. 10 ze dne 18. 2. 2010, kterým se vydávají pravidla Komunikace s médii v České televizi.
2) Tímto rozhodnutím se mění článek IV. rozhodnutí generálního ředitele č. 48 ze dne 16. 9. 2002 o ochraně informací.
3) Tímto rozhodnutím nejsou dotčena práva odborové organizace, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.
4) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem vydání.


          Petr D v o ř á k

I. Pravidla pro komunikaci s médii

V zájmu ochrany a posilování dobrého jména České televize a za účelem podávání pravdivých a nezkreslených informací o České televizi v hromadných sdělovacích prostředcích stanovuji následující pravidla pro koordinovaný postup při poskytování informací o České televizi médiím:

1. Informacemi o České televizi se pro účely tohoto rozhodnutí rozumí jakékoliv slovní či obrazové sdělení, týkající se České televize, poskytované ústní či písemnou formou či na jakémkoliv nosiči, dále jen „informace o České televizi".
2. Médii se pro účely tohoto rozhodnutí rozumí hromadné sdělovací prostředky jako tisk, rozhlas, televize, internetové servery, sociální sítě, ale i jiné sdělovací prostředky, pokud jsou přístupné veřejnosti, dále jen „média".
3. Poskytovat informace o České televizi médiím jsou oprávněny pouze oprávněné osoby.


II. Poskytování informací médiím

1. Osoby oprávněné poskytovat informace o České televizi médiím bez omezení
a) Generální ředitel
b) Tisková mluvčí a/nebo vedoucí vnější a vnitřní komunikace

- mohou poskytovat, zveřejňovat a publikovat informace o České televizi médiím bez omezení.
Tyto osoby mohou určit další zaměstnance tiskového oddělení ke zprostředkování informace o České televizi médiím.

2. Osoby oprávněné poskytovat informace o České televizi s omezením
a) Ředitelé na 1. stupni řízení

- mohou poskytovat, zveřejňovat a publikovat informace o České televizi médiím k problematice úseku, který řídí, ale pouze se zmocněním generálního ředitele nebo po konzultaci s tiskovou mluvčí nebo vedoucí vnější a vnitřní komunikace.
            
b) Tisková mluvčí Televizního studia Brno, tisková mluvčí Televizního studia Ostrava
c) Zaměstnanci ČT Nová média
d) Další zaměstnanci a osoby spolupracující s Českou televizí (tvůrci, herci, autoři, zástupci koprodukčních společností, právní zástupci České televize apod.)

- mohou poskytovat informace o České televizi médiím, jen pokud jsou k tomu výslovně zmocněni tiskovou mluvčí nebo vedoucí vnější a vnitřní komunikace a jen v přímé souvislosti s činností, kterou pro Českou televizi aktuálně vykonávají.


3. Jiné než oprávněné osoby

- nesmí poskytovat informace o České televizi médiím, zejména svévolně odpovídat na jakékoliv dotazy médiím a vyvíjet aktivity směřující k medializaci témat souvisejících s fungováním České televize,
- pokud jiná osoba obdrží dotaz zástupce média, odkáže tazatele na útvar Vnější a vnitřní komunikace - Tiskové oddělení.


III. Kontakt na útvar Vnější a vnitřní komunikace

Tiskové oddělení:

telefon: 2 6113 3312, 2 6113 3332

e-mail: [email protected]

Tisková mluvčí: Michaela Fričová

telefon: 724 093 483

e-mail: [email protected]


IV. Pravidla komunikace prostřednictvím internetu, sociálních sítí, internetových diskusních fór a chatů

Tento předpis se vztahuje i na komunikaci zaměstnanců prostřednictvím internetu, sociálních sítí, internetových diskusních fór a chatů.


V. Pravidla komunikace při veřejných vystoupeních (konference, semináře, prezentace)

V zájmu ochrany dobrého jména a vytváření jednotné image České televize na konferencích, seminářích či jiných typech prezentací jsou zaměstnanci povinni předat útvaru Vnější a vnitřní komunikace veškeré prezentované materiály o České televizi (s výjimkou interního jednání České televize).


VI. Obecné zásady pro komunikaci

Zaměstnanci České televize jsou při vystupování na veřejnosti povinni dodržovat tato pravidla:

- transparentně vyjádřit svoji příslušnost k České televizi;
- nepoškozovat kredit a dobré jméno České televize;
- neposkytovat matoucí, zavádějící či neověřené informace o České televizi;
- nesdělovat osobní a citlivé údaje zaměstnanců České televize a další informace, které požívají v České televizi zvláštní ochrany (čl. II RGŘ č. 48 ze dne 16. 9. 2002, ledaže by šlo o výjimky stanovené v čl. III RGŘ č. 48 ze dne 16. 9. 2002);
- úmyslně nepoškozovat a respektovat ostatní osoby pracující v České televizi;
- reagovat slušně a ohleduplně.


VII. Dotazy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Česká televize je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem, který má podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti.
Žádost o informaci podle tohoto zákona, která směřuje vůči České televizi, vyřizuje útvar Vnější a vnitřní komunikace ve spolupráci s útvarem Mediální legislativy. O odvolání proti odmítnutí žádosti o informaci podle tohoto zákona rozhoduje generální ředitel České televize.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 34 minutami

KLDR odpálila podle Soulu balistickou raketu krátkého doletu

KLDR odpálila do moře balistickou raketu krátkého doletu, informovala agentura AP s odvoláním na jihokorejskou vládu. Střela spadla zřejmě do vod mimo japonskou výlučnou ekonomickou zónu, uvedla agentura Kjódó. Severokorejský velvyslanec při OSN zhruba v téže době na Valném shromáždění OSN v New Yorku vyzval Spojené státy, aby upustily od "nepřátelské politiky" vůči Severní Koreji.

Vypuštění rakety nepředstavuje okamžitou hrozbu pro americký personál, území ani pro spojence USA, sdělila v reakci armáda Spojených států, která má v Jižní Koreji na 28 000 vojáků. Odpálení střely však podle ní "zdůraznilo destabilizující dopady nedovoleného" severokorejského zbrojního programu.

Testy balistických raket zakazují KLDR rezoluce Rady bezpečnosti OSN. Soul nejprve informoval o blíže neurčené střele, kterou KLDR odpálila do moře východně od svých břehů. Japonsko už tehdy uvedlo, že by mohlo jít o balistickou raketu.

Zdroj: ČTK
Další zprávy