reklama
 
 

Bydlení, jídlo, doprava. Nová čísla, jak mizí peníze českých domácností

7. 3. 2016 13:22
Největší část rozpočtu českých domácností ukrajují náklady na bydlení včetně energií a vody - plynou na ně v průměru 21,1 procenta výdajů. Ještě větší zátěží (28 procent) je bydlení pro domácnosti důchodců, kteří nežijí s žádnými ekonomicky aktivními osobami. Druhou nejvýznamnější položkou je jídlo a nealkoholické nápoje.

Praha - Největší část peněz dává průměrná česká domácnost stále na bydlení. Nájem, platby za energie či vodu ukrajují 21,1 procenta jejich výdajů (na základní bydlení připadají 19,5 procenta). Za posledních pět let se podíl bydlení na celkových výdajích mírně snížil, ukazují dnes zveřejněná data Českého statistického úřadu.

Mezi jednotlivými typy domácností jsou ale pochopitelně rozdíly. Pokud v ní žijí děti a zaměstnaní rodiče, dávají za bydlení, energie a vodu "jen" 17 procent výdajů, zatímco u důchodců, kteří nežijí s žádnou ekonomicky aktivní osobou, tvoří tato položka téměř 28 procent.

Průměrné spotřební výdaje domácností:

Kategorie Podíl v roce 2015 Podíl v roce 2010
Bydlení, voda, energie, paliva 21,1 % 21,7 %
Potraviny a nealkoholické nápoje 20 % 19,3 %
Doprava 10,6 % 10,7 %
Rekreace a kultura 9,3 % 10,2 %
Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy 6 % 6,3 %
Stravování a ubytování 5,6 % 5 %
Odívání a obuv 5 % 5 %
Pošty a telekomunikace 4,2 % 4,6 %
Alkoholické nápoje a tabák 2,9 % 2,8 %
Zdraví 2,6 % 2,7 %
Vzdělávání 0,6 % 0,7 %
Ostatní zboží a služby 12,1 % 11,1 %

Druhou nejdůležitější položkou jsou výdaje za potraviny a nealkoholické nápoje, na které jde přesně pětina výdajů domácností. Oproti roku 2010 jejich podíl mírně stoupl, z dlouhodobějšího pohledu ale klesl - před čtvrt stoletím šlo na potraviny více než 26 procent výdajů.

Větší část svých výdajů platí za potraviny a nealkoholické nápoje opět důchodci - 23,9 procenta. Naopak zaměstnancům bez dětí stačí na tyto položky 18,3 procenta výdajů.

Podle ekonomické teorie obecně platí, že s rostoucími příjmy se podíl potravin na celkových výdajích snižuje. Bohatší domácnost sice může začít kupovat dražší jídlo, obvykle ho ale nebude potřebovat výrazně více. Pro chudé domácnosti jsou potraviny naopak položkou, na které mohou šetřit jen omezeně. Spíše si tedy odpustí různé služby, než aby škrtaly v jídelníčku.

Třetí nejvýznamnější položkou rozpočtu domácností zůstává doprava, která se na loňských výdajích podílela v průměru 10,6 procenta. Do této kategorie spadá nejen nákup pohonných hmot a výdaje na hromadnou dopravu, ale také nákup automobilů, motocyklů či jízdních kol, náhradních dílů nebo související údržba či opravy.  

Nejvíce se doprava projevuje na rodinném rozpočtu domácností zaměstnanců, které mají dětí (12,8 procenta). Naopak nejmenší část peněz za ni platí domácnosti důchodců (6,3 procenta).

Statistici spočítali také průměrné výdaje domácností vyjádřené v korunách. Jde o měsíční hodnoty přepočtené na jednotlivé členy domácnosti. 

Měsíční výdaje domácností:

Kategorie Průměr na osobu (2015) Průměr na osobu (2010)
Bydlení, voda, energie, paliva 2 154 Kč 2 106 Kč
Potraviny a nealkoholické nápoje 2 044 Kč 1 875 Kč
Doprava 1 089 Kč 1 033 Kč
Rekreace a kultura 955 Kč 985 Kč
Bytové vybavení, zařízení domácnosti, opravy 611 Kč 607 Kč
Stravování a ubytování 573 Kč 485 Kč
Odívání a obuv 514 Kč 483 Kč
Pošty a telekomunikace 427 Kč 444 Kč
Alkoholické nápoje a tabák 301 Kč 270 Kč
Zdraví 266 Kč 264 Kč
Vzdělávání 59 Kč 66 Kč
Ostatní zboží a služby 1 233 Kč 1 077 Kč

Podíváme-li se na jednotlivé skupiny domácností, tak nejméně výdajů v průměru na osobu připadá na domácnosti nezaměstnaných a také na rodiny s dětmi, kde se náklady rozpočítávají mezi více lidí. Nejvyšší částku pak mají k dispozici domácnosti bezdětných zaměstnanců (zatímco na bydlení dá každý člen rodiny s dětmi v průměru 1476 korun měsíčně, na zaměstnance bez dětí připadá 3024 korun).

Naopak u výdajů na vzdělání připadá na každého člena domácnosti s dětmi nejvyšší částka (93 korun měsíčně). U zaměstnanců bez dětí je to v průměru 36 korun na osobu a v domácnostech důchodců osm korun na osobu.

V Česku se jídlem plýtvá hlavně v domácnostech, ztrácíme k potravinám vztah, říká Adam Podhola z iniciativy Zachraň jídlo. Podle něj bychom měli začít u sebe a myslet na to, co nakupujeme. | Video: Daniela Drtinová |  16:10

autor: Tereza Holanová | 7. 3. 2016 13:22

Související

  Pokračujte dál

  Hlavní zprávy

  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama
  reklama