Daňový chyták: Čerpáte-li covid program, slevu na manželku si letos neodečtete

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
2. 4. 2021 16:33
Uplatnění slevy na manželku či manžela s nízkým příjmem je mezi živnostníky oblíbeným nástrojem, jak si snížit vypočtenou daň z příjmu o částku 24 840 korun za rok. Letos se ovšem do příjmů počítají i některé finanční podpory poskytnuté v pandemii koronaviru, a tak řada živnostníků bude muset na slevu zapomenout.
Foto: iStock

Nárok na uplatnění daňové slevy na manželku či manžela vzniká, jestliže její roční příjmy nepřekročily 68 tisíc korun. Do hodnocených příjmů se počítají běžně odměny z pracovních dohod, ale i mateřská, nemocenská nebo podpora v nezaměstnanosti. 

A letos také vyplacená finanční pomoc, tedy peníze získané z kompenzačního bonusu, ošetřovného pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), a také peníze čerpané z programu Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci či z dotace v souvislosti s covid-19. 

"Tyto finanční podpory nejsou v zákonu o daních z příjmů uvedeny mezi nezapočitatelnými příjmy. Z toho je tedy zřejmé, že jsou tyto příjmy započitatelné do vlastního příjmu manžela, manželky pro uplatnění této slevy. Jednorázový příspěvek důchodcům, takzvané rouškovné, se ovšem do vlastního příjmu manžela, manželky nezahrnuje," uvedla v prohlášení finanční správa. 

Bonus může zkomplikovat i danění spolupracující osoby

Vyplacení bonusu může zkomplikovat také možnost převedení části příjmu a výdajů na spolupracující osobu. Pokud byl totiž spolupracující osobě vyplacen kompenzační bonus, bude v některých případech povinna peníze od státu vrátit. 

Jak vysvětluje finanční správa, podle zákona má na kompenzační bonus nárok podnikatel, jehož převažující část příjmů v rozhodném období bezprostředně pocházela z omezené nebo zakázané činnosti. Zůstanou-li spolupracující osobě i po převedení části příjmů a výdajů od druhého podnikatele vlastní příjmy těmi převažujícími, nárok na bonus nezaniká a nemusí ho vracet.

"Pokud by ovšem po rozdělení příjmů na spolupracující osobu nebyly v rozhodném období příjmy z její činnosti převažujícími, nárok na kompenzační bonus zaniká a vyplacené částky by bylo nezbytné vrátit," uvedl Tomáš Heřtus z tiskového oddělení finanční správy. 

Nezapomínejte na slevu, i když máte děti

V případě, že byl příjem manželky či manžela loni nižší než 68 tisíc, může si podnikatel odečíst z vypočtené daně 24 840 Kč, případně o dvojnásobek u držitelů ZTP/P.

"Nehodnotí se dávky státní sociální podpory, proto se v praxi tato sleva uplatňuje nejčastěji na manželku na rodičovské dovolené pobírající pouze rodičovský příspěvek," říká Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Upozorňuje, že tuto daňovou slevu nelze nikdy uplatnit na partnerku, ani při výchově společných dětí v dlouhodobém vztahu. "Při uzavření manželství v průběhu roku se sleva uplatní v poměrné výši, poprvé za měsíc, kdy manželství trvá k prvnímu dni daného měsíce. Při splnění zákonných podmínek je sleva na manželku (manžela) vždy stejně vysoká, bez ohledu na vlastní příjem daňového poplatníka nebo majetkovou situaci rodiny," doplňuje expertka. 

V některých případech pomáhá osobě samostatně výdělečně činné s podnikáním i druhý z manželů formou spolupráce. V takových případech je nutné počítat s tím, že na spolupracující manželku (manžela) nelze tuto slevu uplatnit.

"Před zahájením spolupráce by si měli manželé propočítat, zdali je tento krok pro ně výhodný i s ohledem na daňové povinnosti, záleží totiž vždy na konkrétní situaci," vysvětluje Gabriela Ivanco.

Říká, že někteří živnostníci, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na děti, si už s daňovou slevou na manželku nelámou hlavu. "To však není dobře, neboť uplatněním slevy na manželku může být daňový bonus vyšší. Například živnostník s hrubým ziskem 360 000 Kč se dvěma dětmi a manželkou na rodičovské dovolené při neuplatnění slevy na manželku obdrží daňový bonus 5448 Kč a při uplatnění slevy na manželku obdrží daňový bonus 30 288 Kč," vypočítává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Daňové termíny letos opět jinak

Termíny pro podání daňového přiznání za rok 2020 se změnily.

  • Ten, kdo podává přiznání klasicky v papírové formě, může tak bez sankce učinit do 3. května 2021.
  • Kdo podává přiznání elektronicky, například přes datovou schránku, má čas do 1. června 2021.
  • Ti, co podávají přiznání prostřednictvím daňového poradce, musí tak učinit do 1. července 2021.

Nejedná se o faktické posunutí termínu přiznání, ale jde o prominutí pokuty za opožděné podání daně, pokud ovšem bude ve stejném termínu také zaplacena vypočtená daň. 

ČSSZ: Česká správa sociálního zabezpečení oznámila nová data pro letošní rok. Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 mohou OSVČ podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 30. června 2021. Stejně jako v minulém roce je nutné splnit podmínku, že k tomuto datu zároveň uhradí i případný doplatek pojistného za rok 2020. Pak bude prominuto penále, které by jinak musely platit za opožděnou platbu.

Zdravotní pojišťovny: Termín pro podání přehledu o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu jsou také jiné než běžně. 

Pro odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 je jednotný termín do 2. srpna, ať už OSVČ využívá služeb daňového poradce či nikoliv. Případný nedoplatek na zdravotním pojištění za rok 2020 je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích.

"OSVČ, které změnily od 1. července 2020 zdravotní pojišťovnu, musí odevzdat přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 na původní i novou zdravotní pojišťovnu," upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Další zprávy