Komín bez revize může způsobit požár nebo otravu

td
22. 12. 2011 2:31
Revize komínu je povinná a nevyplatí se ji podceňovat, za chybějící doklad hrozí vysoká pokuta
Foto: Veronika Skálová

Nedostatečná péče o komín a kontrolu spalinových cest může vést až k požáru či vážné újmě na zdraví. Právě z těchto důvodů je revize komínů od 1. ledna 2011 povinná. Nezáleží na typu komínu, jedinou výjimku tvoří ty nepoužívané, kontrole ze zákona nepodléhá ani odvětrávání WAW topení. Revize spalinových cest se vykonává jednou ročně profesionálním kominíkem, cena kontroly se pohybuje od 500 do 1500 korun.

Kromě provedení revize by se měl komín rodinných a bytových domů ještě nejméně třikrát ročně důkladně vyčistit. Ideální doba pro nezbytné kontroly komína je konec topné sezóny, tedy jaro. Vyhnete se tak situaci, kdy dojde těsně před zimou k odhalení stavebních problémů, které vyžadují okamžitou opravu. Právě revize spalinových cest totiž často objeví stavební chyby nebo nevhodně zvolený spotřebič, který nekoresponduje s typem komínu v domě.

Ve špatně udržovaném komíně může dojít ke vznícení usazených sazí a následnému požáru. S ohledem na chybějící doklad o revizi komína pak má pojišťovna právo částečně, i zcela odmítnout náhradu za škodu způsobenou ohněm. Navíc za nedodržení předpisů náleží pokuta ve výší až 25 tisíc korun. Další nebezpečí se vyskytuje zejména u kotlů na pevná paliva. Kvůli ucpání spalinových cest se nečistoty začnou vracet zpět a pronikat do obytných prostor. Může dojít k přiotrávení, ale i celkové otravě oxidem uhelnatým.

Včasnou revizí a čistěním komína tak lze předejít nejen ztrátě majetku, ale i osobního zdraví.

 

Právě se děje

Další zprávy