Pětinu Česka trápí zamořené řeky. Víme, kde je nejhůř

Pavel Baroch
14. 2. 2012 11:02
Dusičnany se v těle mohou při vyšších koncentracích proměnit na rakovinotvorné látky
Řeky na pětině plochy republiky nesplňují kvůli dusičnanům ekologické požadavky.
Řeky na pětině plochy republiky nesplňují kvůli dusičnanům ekologické požadavky. | Foto: Aktuálně.cz

Praha - Na více než pětině rozlohy České republiky jsou v řekách nadměrné koncentrace dusičnanů, které nesplňují požadavky na ekologickou kvalitu povrchové vody.

Postižená plocha se navíc za posledních 20 let prakticky nezmenšila. Nejvíce zatížené jsou vodní toky ve středních Čechách a na jižní Moravě.

Hlavním zdrojem znečištění je intenzivní zemědělství a průmyslové hnojení, které se dostává do řek a podzemních vod.

Vyplývá to z rozsáhlého výzkumu České geologické služby, jejíž pracovníci porovnávali tisíce vzorků odebraných nejprve v letech 1984 až 1997 a poté mezi lety 2007 až 2010.

Dusičnany napomáhají vzniku vodního květu. Ve vysokých koncentracích se v lidském těle mohou dusičnany měnit na rakovinotvorné látky. U nemluvňat se dusičnany už při nízkém množství vážou na červené krevní barvivo a blokují přenos kyslíku - také proto se doporučuje používat kojeneckou balenou vodu.

Pitná voda z vodovodů musí splňovat limity stanovené vyhláškou, riziková by mohla být spíše voda ze soukromých studní.

Postižená plocha menší o procento

Spoluautor výzkumu Jakub Hruška uvedl, že právě nezmenšená plocha s vysokými koncentracemi dusičnanů je jeden z nejpřekvapivějších výsledků měření.

"Oblasti, kde koncentrace dusičnanů překračují normu environmentální kvality povrchové vody, se prakticky nezměnily a zůstávají soustředěny ve středních Čechách a na jižní Moravě. Obsah nad 23,9 mikrogramů na litr mají vody na 22,3 procent území České republiky," uvádí se v dokončovaném Atlasu chemismu povrchových vod České republiky, který má Aktuálně.cz k dispozici.

Ukazuje to tato mapa:

Foto: Česká geologická služba

Předchozí měření z let 1984 až 1996 přitom ukázalo, že zasažená plocha je pouze o necelé procento větší, přesně 23,3 procent.

Ukazuje to tato mapa:

Foto: Česká geologická služba

Snížily se emise z továren

Aktuální měření aspoň prokázalo, že se rozšířila plocha s nízkými, přirozenými koncentracemi dusičnanů, a to na 12,6 procenta území. "Tvoří kompaktněji ohraničená území na Šumavě, Krušných horách, Krkonoších a v Brdech," uvádí se ve zprávě.

Studie připomíná, že koncentrace dusičnanů v povrchových vodách byly ovlivněny hospodářskými a politickými změnami v roce 1989, kdy se změnila struktura zemědělství a snížily se dusíkaté emise z továren či aut.

Škodliviny v Labi měřili i Greenpeace:

"Omezení emisí ze stacionárních zdrojů se projevilo především v severozápadních Čechách, kde se v oblasti Krušných hor a Slavkovského lesa koncentrace přiblížily přirozeným hodnotám," uvádí se ve zprávě České geologické služby, jejíž výzkum podpořily granty z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Výrazně se podle dokončovaného Atlasu chemismus povrchových vod snížilo i znečištění na Ostravsku.

Polepšily si podhorské oblasti

"Změny v zemědělské činnosti se projevily spíše lokálně v podhorských oblastech, kde se snížila plocha orné půdy s vysokým přísunem dusíku s používanými hnojivy ve prospěch méně hnojených luk a pastvin," stojí v dokumentu.

Foto: Jiří Kropáček

"V oblasti středních Čech, Polabí a jižní Moravy, kde je vysoce rozvinutá a intenzívní zemědělská činnost hlavním zdrojem dusičnanů v povrchových vodách, k výrazným změnám nedošlo a koncentrace dusičnanů jsou zde stále vysoké a překračují stanovené přípustné hranice."

Kolísající dusičnany

O dusičnanech se zmiňuje i aktuální Zpráva o stavu životního prostředí, kterou zkraje roku projednala vláda.

Podle dokumentu, který každoročně ve spolupráci s dalšími institucemi připravuje Česká informační agentura životního prostředí CENIA, vykazovaly v roce 2010 dusičnany v povodí Labe "kolísající trend".

"Koncentrace dusičnanů se nedaří snižovat zejména v důsledku plošného znečištění, přestože aplikace dusíkatých zemědělských hnojiv v posledních dvou letech poklesla," uvádí se ve zprávě, podle níž se i zvýšilo vypouštění dusíku z bodových zdrojů, jako jsou města nebo továrny.

Ekologická zpráva zároveň konstatovala, že spotřeba minerálních hnojiv v roce 2009 výrazně poklesla, protože je farmáři nemohli použít kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám. To bylo také důvodem toho, proč následující rok spotřeba naopak stoupla o 37 procent.

 

Právě se děje

před 6 hodinami

Požár na Říčansku mohl kontaminovat vodu v Lítožském rybníce, platí v něm zákaz koupání

V Lítožnickém rybníce v pražské Dubči a v Říčanském potoce byl v úterý vyhlášen zákaz koupání a rybolovu. Voda může být kontaminovaná po požáru skladovací haly v Uhříněvsi. Na Ttwitteru o tom dnes vpodvečer informovali pražští hasiči. Požár uhasili v úterý odpoledne.

V Lítožnickém rybníce v Praze 10 a v Říčanském potoce, který rybníkem protéká, by mohla být závadná voda z čističky odpadních vod. Byl proto vydán zákaz koupání, odebírání vody a lovu ryb v této oblasti. Na místě jsou chemici, uvedli pražští hasiči.

Hala s drogistickým zbožím v Uhříněvsi začala hořet v neděli odpoledne. Plameny se hasičům podařilo dostat pod kontrolu zhruba po dvou hodinách. Dnes dopoledne byla na místě ještě jedna jednotka, která vyhledávala a dohašovala skrytá ohniska.

Vodu použitou při hašení, která měla zvýšené pH, hasiči nejprve nechávali odtéct kanalizací do nedaleké čističky odpadních vod. Ta ale nedokázala zpracovat všechnu kontaminovanou vodu, a i když hasiči s přečerpáváním přestali, část přetekla do Říčanského potoka. Na problém podle mluvčího pražských hasičů Martina Kavky upozornil úhyn několika ryb.

Zdroj: ČTK
Další zprávy