Texty takřka stejné, podle školy ale politik neopisoval

Radek Nohl Radek Nohl
2. 8. 2011 17:35
Náměstek ústeckého primátora podle vysoké školy bakalářskou práci neopsal
Byla skutečně bakalářská práce Jana Řeřichy inovativní? Škola o tom nepochybuje.
Byla skutečně bakalářská práce Jana Řeřichy inovativní? Škola o tom nepochybuje. | Foto: ČTK

Praha - Vysoká škola finanční a správní (VŠFS) po týdnech zkoumání rozhodla, že v případě bakalářské práce náměstka ústeckého primátora Jana Řeřichy (ODS) se nejedná o plagiát.

A to přesto, že se většina jeho díla shoduje s materiálem, který zpracovali úřednici magistrátu. Na samotném napsání se podle jednoho z nich Řeřicha nepodílel a ve svém bakalářské práci uvádí stejné věty, které v dokumentu pracovníci radnice použili.

Prověřování tak skončilo zcela opačně, nežli tomu bylo u poslance ČSSD Miroslava Svobody. Jeho prací se VŠFS zabývala poté, co Aktuálně.cz zjistilo, že větší část Svobodovy diplomové práce je opsaná.

Ale ani Svoboda o titul, který na stejné vysoké škole získal, nakonec nepřijde.

Byl to novátorský přístup, říká škola

Jak se Řeřichova práce a dokument města shodují:

Logo Vysoké školy finanční a správní

V čem se například shoduje bakalářská práce náměstka primátora a materiál, který zpracovali úředníci ústeckého magistrátu:

Centrum města bylo na základě analýzy vybráno jako území s vysokým potenciálem růstu, které svým rozvojem bude mít kladný vliv jak na obyvatele městského obvodu Ústí nad Labem - město (převážně městské části Ústí nad Labem - centrum a Klíše), tak se jeho rozvoj pozitivně projeví v zlepšení kvality života obyvatel celého města. Centrum Bude přirozeným motorem rozvoje širšího území a impulsem pro další růst regionu. (strana 13 v bakalářské práci a strana 65 v dokumentu)

Realizace IPRM CENTRUM se projeví v oživení centra města, které se stane vyhledávanou lokalitou pro obyvatele i návštěvníky pro trávení volného času. Centrum bude nabízet občanů města všechny potřebné služby v kvalitě na úrovni 21. století. (strana 16 v bakalářské práci a strana 77 v dokumentu)

Ústí nad Labem může být do roku 2015 důstojnou metropolí regionu, městem, které bude postupně ztrácet nálepku nezajímavého, nehezkého shluku nevyužitých chátrajících budov. Do centra města se navrátí přirozený pohyb, občané nebudou "uzavřeni" v sídlištích, v nich bydlí, ale budou svou společenskou a ekonomickou aktivitou v centru motorem růstu celého města. (strana 30 v bakalářské práci a strana 64 v dokumentu)

VŠFS u práce ústeckého náměstka nezjistila, že by Řeřicha při psaní práce s názvem Integrovaný plán rozvoje města Ústí nad Labem opisoval ze stejnojmenného dokumentu, který zpracovali tehdejší pracovníci magistrátu - Tomáš Sýkora, Lucie Hanušová a František Podrábský. Ten byl dokonce oponentem práce.

"V době přípravy bakalářské práce pana Řeřichy bylo IPRM v začátcích, jednalo se o zcela novátorský přístup z praxe a v teoretické vzdělávací rovině o neznámý pojem, a tak bylo pro náměstka primátora logické přinést tuto informaci ve své bakalářské práci," prohlásila pro Aktuálně.cz mluvčí VŠFS Magdalena Straková.

Tomáš Sýkora, jeden z autorů, který nyní pracuje na Úřadu regionální rady Severozápad, potvrdil, že se Řeřicha na přípravě dokumentu podílel, samotný text ale už nepsal.

"Někdo to musí učesat a uspořádat do nějakého textového dokumentu. Tuto část jsem dělal já, pan Podrábský a paní Hanušová. To byl hlavní tým, který tomu dával finální úpravu," řekl Aktuálně.cz Sýkora.

Ten také uvádí, že příprava dokumentu začala na podzim roku 2007 a skončila dříve, než náměstek primátora bakalářskou práci odevzdal.

Řeřicha přitom ve své bakalářské práci používá naprosto stejné věty, které napsali tři úředníci magistrátu (příklady jsou uvedeny v pravém boxu). Náměstek primátora na začátku své práce uvádí, že dokument využíval. Citace ale na jednotlivých stránkách neoznačil.

"Já jsem v tom tehdy neviděl žádný problém a samozřejmě ani teď," řekl Řeřicha České televizi v době, kdy se objevilo podezření, že bakalářskou práci opsal.

Teď na dotazy, které se týkají jeho díla, nechce již odpovídat. "Myslím, že vyjádření školy netřeba komentovat," napsal jen Aktuálně.cz. Na kontrétní otázky ale už neodpověděl.

Za Řeřichu se postavil i primátor

Vedoucí bakalářské práce Václav Netolický označil Řeřichovo dílo za kvalitní a inovativní.

"V té době, kdy se zabýval tímto problémem, to byla věc úplně nová a ani jiné práce na toto téma neexistovaly," zdůvodnil Netolický, proč tolik dílo vychválil.

Podle vyjádření VŠFS Netolický již od roku 2007 téma s náměstkem primátora konzultoval. Za Řeřichu se postavil i jeho kolega z radnice - primátor Vít Mandík (ČSSD).

Straková uvedla, že Mandík vedení vysoké školy ujistil, že Řeřicha stál u zrodu Integrovaného plánu rozvoje města Ústí nad Labem.

"Na sběru a zpracování informací se osobně podílel, aktivně se účastnil mnoha odborných jednání a přinášel podněty, které byly do IPRM následně zapracovány," prohlásila Straková.

Mandík však v době, kdy Řeřicha své dílo psal, na radnici nepůsobil. Do vrcholové politiky vkročil teprve v loňském roce. Rovnou ale usedl do křesla primátora.

VŠFS nechala kvůli pochybnostem zkontrolovat i další práci, ve které náměstek primátora psal o problematice výběrových řízení ústeckého magistrátu a za níž získal v letošním roce titul Ing.

"Ta byla vyhodnocena jako kvalitní, a to včetně citací z řady odborných pramenů i jiných zdrojů," dodala mluvčí vysoké školy.

 

Právě se děje

Další zprávy