Komise: UJAK studentům nedává objektivní informace

ČTK Domácí ČTK, Domácí
Aktualizováno 22. 4. 2015 17:22
Státnice měly být vypsány v obvyklém červnovém termínu, nikoliv už v dubnu, jak jsou nyní.
UJAK.
UJAK. | Foto: Vojtěch Marek

Praha - Kritika studentů speciální pedagogiky Univerzity Jana Amose Komenského (UJAK) podle Akreditační komise (AK) ukazuje, že s nimi tato soukromá vysoká škola hazarduje a neposkytuje jim objektivní informace.

Státnice měly být vypsány v obvyklém červnovém termínu, nikoliv už v dubnu, jak jsou nyní.

V tom případě by se stihly vyřešit komplikace s plněním podmínek pro připuštění k závěrečným zkouškám. Uvádí se to ve stanovisku, které poskytl tajemník komise Jiří Smrčka.

UJAK s tvrzením nesouhlasí, podle ní je veřejnost v případu soustavně dezinformována. Zveřejnila proto chronologický popis vývoje celé situace a komunikace s komisí.

Bez praxe a kvalifikační práce

Drtivá většina z přibližně 400 studentů závěrečného ročníku podle hodnotící odborné skupiny neměla odpovídající praxi a kvalifikační práci, aby mohla být připuštěna ke státnicím.

Kritériím vyhovělo jen 59 studentů závěrečného ročníku. Studenti ale v dopise ministru školství poukázali na to, že neznají konkrétní důvody, proč nemohou jít ke státním závěrečným zkouškám. Nevědí tak, co mají napravit.

Stanovisko Akreditační komise, pod nímž je podepsána její předsedkyně Vladimíra Dvořáková, připomíná dohodu o fungování hodnotící skupiny složené z odborníků nominovaných pedagogickými fakultami veřejných vysokých škol a zástupců příslušné pracovní skupiny Akreditační komise.

Bylo v ní uvedeno mimo jiné to, že studenti s bezproblémovou praxí i vedením diplomové práce budou moci státnice skládat v červnu.

Pro ostatní je možný termín po nápravě nedostatků v září nebo v prosinci.

V rozporu se studijním plánem

UJAK ale vypsala termín státnic na tento týden, tedy hned v následujícím týdnu po jednání Akreditační komise.

Určením tohoto termínu i pro aktuální studenty závěrečného ročníku prý postupovala v rozporu se studijním plánem a je otázkou, nakolik mohli studenti plnit povinnosti posledního semestru.

Navíc tím škola neumožnila, aby se studenti v průběhu dubna po zpracování podrobných podkladů dozvěděli, kde je případně problém, a mohl s nimi být projednán individuální postup.

"Zřejmě byly desítky studentů pozvány na státní závěrečné zkoušky v dubnu uprostřed běžného semestru a napjatá situace pramenící z nejistoty, kdo a proč půjde ke státnicím, byla využita ke zpochybňování závěrů expertní skupiny," upozornila Dvořáková.

UJAK: je to legální

UJAK se ohradila, že konání státnic v dubnovém termínu je zcela legální a všichni studenti splnili své povinnosti. S více než měsíčním předstihem bylo podle UJAK o tomto termínu informováno ministerstvo školství, které nic nenamítalo.

Nedodání veškerých informací ze strany AK ihned po jejím rozhodnutí podle školy přímo ohrozilo tento termín závěrečných zkoušek.

I když AK ve zveřejněné korespondenci s UJAK uvádí, že závěry hodnotící skupiny o možnosti připuštění studentům ke státnicím je nutno vnímat jako závazné, podle univerzity to není zákonný důvod pro zakázání účasti studentů u státnic.

Akreditační komise pak poskytla nové právní stanovisko, podle nějž zjištění hodnotící skupiny nemohou být závazná a právně vymahatelná. Jejich závaznost je podle AK ale nutno vnímat s ohledem na neformální dohodu, na niž UJAK přistoupila v zájmu dostudování studentů speciální pedagogiky v odpovídající kvalitě.

UJAK komisi nepřesvědčila

UJAK komisi úplně nepřesvědčila o tom, že je schopna zajistit dostudování všech studentů v odpovídající kvalitě.

Akreditační komise jí sice prodloužila akreditaci na dostudování současných studentů do září 2015, ale velmi pečlivě to zvažovala.

Škola především nedoložila konkrétní kroky pro vyřešení problematického vedení praxí a diplomových prací.

Tím se vznáší především pochybnost nad dostudováním současných prvních ročníků dvouletého magisterského studia.

Studium v nejistotě

Podle Dvořákové je na vedení největší soukromé vysoké školy v Česku, zda využije analýzu hodnotící skupiny pro zkvalitnění výuky.

Škola totiž podle Akreditační komise musí vytvořit podmínky pro to, aby bylo vůbec možné zvažovat případné prodloužení platnosti akreditace pro dostudování současných prváků.

Kvůli problémům s akreditací školy bylo ohroženo 1418 studentů učitelsky i neučitelsky zaměřeného oboru speciální pedagogika, z nichž si většina na UJAK doplňuje kvalifikaci požadovanou zákonem o pedagogických pracovnících.

Většina z nich žije v nejistotě i po prodloužení akreditace.

 

Právě se děje

Aktualizováno před 1 hodinou

Porota shledala expolicistu Chauvina vinným ve všech třech bodech žaloby v případě vraždy a zabití Afroameričana Floyda. Verdikt přečetl soudce

Floyd zemřel loni v květnu poté, co mu běloch Chauvin devět a půl minuty klečel na krku, i když si Floyd stěžoval, že nemůže dýchat. Případ vyvolal celosvětové protesty proti rasismu, násilí a debatu o rasismu a postupech policie v USA.

Zdroj: ČTK
před 3 hodinami

Ukrajinský prezident Zelenskyj vyzval ruského prezidenta Putina, aby přijel na východní Ukrajinu a projednal s ním snížení napětí

Zdroj: ČTK
Další zprávy