Studenti a daně: Podat daňové přiznání za výdělek z brigády se vyplatí, ještě je čas

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
14. 4. 2021 6:11
Studenti, kteří si loni přivydělávali na brigádách, by neměli zapomenout na daňová přiznání. Mohou získat za určitých podmínek daňovou vratku, která může představovat i několik tisíc korun. Je ještě čas - daňové přiznání je letos možné podat bez sankce až do 3. května. V případě elektronického podání až do 1. června.
Foto: Tereza Dostálová

Studenti chodí při studiu na brigády. Nejčastěji pracují na dohodu o provedení práce. Pokud je jejich měsíční příjem do 10 tisíc korun a nepodepsali u zaměstnavatele takzvaný růžový formulář, zdaňuje se jejich příjem před odesláním na účet 15% srážkovou daní.

A právě peníze poslané na tuto daň může student získat zpátky, pokud si sám podá daňové přiznání. Nejde ovšem o povinnost, a tak řada studentů na podání daňového přiznání zapomíná a přichází tak o dost peněz. 

"Za loňský rok jsem si vydělal v recepci sportovního zařízení skoro 41 tisíc korun. Chodil jsem několik dní v týdnu, když mohlo být centrum otevřené. Šéfka mi teď poslala potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti z dohody o provedení práce a podle toho jsem vyplnil daňové přiznání. Budou mi vracet za zaplacenou srážkovou daň víc než šest tisíc korun, což je skvělé," říká vysokoškolský student Mikuláš. 

"Při studiu po celý rok 2020 a celkovém daňovém základu do 192 400 Kč se při podaném daňovém přiznání obdrží zaplacená srážková daň v plném rozsahu zpět. Při trochu vyšším daňovém základu se může obdržet zpět alespoň v částečné výši," říká Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars. Upozorňuje, že do daňového přiznání je ovšem nutné zahrnout příjmy ze všech dohod o provedení práce.

Kdy se musí daňové přiznání z brigády podat

Zatímco u brigády do 10 tisíc korun a nepodepsaného prohlášení u zaměstnavatele je podání daňové přiznání dobrovolné, u jiných způsobů přivýdělku je už povinností. A to v případě, že:

  • student pracoval jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)
  • má k závislé činnosti ještě kapitálové příjmy, příjmy z pronájmu či ostatní příjmy vyšší než 6000 korun
  • student pracoval pro dva zaměstnavatele současně a příjem byl zdaněn zálohovou daní

"Někteří studenti pracovali třeba pouze v letních měsících loňského roku, avšak pro více zaměstnavatelů současně, měli více brigád. Pokud jim z těchto zaměstnání byla odvedena zálohová daň z příjmu, potom mají povinnost podat za rok 2020 daňové přiznání," říká Gabriela Ivanco. 

Studenti, kteří mají příjmy ze samostatné výdělečné činnosti, musí kromě daňového přiznání vyplnit i přehledy pro okresní správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění nemusí podnikající studenti dodržet minimální vyměřovací základ a sociální i zdravotní pojištění se vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu, tedy z poloviny daňového základu.

Navíc studenti, kteří vykonávají "jen" vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, budou mít úsporu na pojistném oproti výkonu hlavní činnosti. O vedlejší činnost se jedná i v případě, že je student spolupracující osobou svého podnikajícího rodiče.

"Sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti studenti za rok 2020 vůbec neplatí, jestliže je jejich hrubý zisk nižší než 83 603 Kč. Pokud student vykonával svoji činnost jen po část roku, tento limit se snižuje v závislosti na počtu odpracovaných měsíců," dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Stabilní práce za více peněz

Pokud si student vydělal více než 10 tisíc z dohody o provedení práce, příjem se zdaňuje zálohovou daní ve výši 15 procent. Zálohová daň se platí ve formě záloh, které jsou na konci zdaňovacího období zúčtovány.

"Zaměstnavatel tedy poplatníkovi vyplatí čistý příjem po odečtu 15% zálohové daně. Zaměstnanec má pak možnost zahrnout tento příjem do daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob a o tuto daň si požádat správce daně. Pokud totiž poplatník podává daňové přiznání, může uplatnit všechny slevy, na které má zákonný nárok - tedy slevu na poplatníka za loňský rok ve výši 24 840 Kč a slevu na studenta ve výši 4 020 Kč," říká Markéta Szotkowská, daňová specialistka z V4 Group.

Slevu na studenta lze z daní odečítat až do dovršení věku 26 let nebo po dobu prezenční formy studia v doktorském studijním programu, který poskytuje vysokoškolské vzdělání až do dovršení věku 28 let.

V případě, že student podepsal u firmy, pro kterou pracoval, prohlášení k dani, je jeho příjem vždy snížen o zálohovou daň.V takovém případě se o daně nemusí starat, pokud tedy sám nechce, a může požádat zaměstnavatele, aby mu roční zúčtování daně udělal on. 

Daňové termíny letos opět jinak

Termíny pro podání daňového přiznání za rok 2020 se změnily.

  • Ten, kdo podává přiznání klasicky v papírové formě, může tak bez sankce učinit do 3. května 2021.
  • Kdo podává přiznání elektronicky, například přes datovou schránku, má čas do 1. června 2021.
  • Ti, co podávají přiznání prostřednictvím daňového poradce, musí tak učinit do 1. července 2021.

Nejedná se o faktické posunutí termínu přiznání, ale jde o prominutí pokuty za opožděné podání daně, pokud ovšem bude ve stejném termínu také zaplacena vypočtená daň. 

ČSSZ: Česká správa sociálního zabezpečení oznámila nová data pro letošní rok. Přehledy o příjmech a výdajích za rok 2020 mohou OSVČ podat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení v delším termínu bez sankcí, a to nejpozději do 30. června 2021. Stejně jako v minulém roce je nutné splnit podmínku, že k tomuto datu zároveň uhradí i případný doplatek pojistného za rok 2020. Pak bude prominuto penále, které by jinak musely platit za opožděnou platbu.

Zdravotní pojišťovny: Termín pro podání přehledu o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu jsou také jiné než běžně. 

Pro odevzdání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020 je jednotný termín do 2. srpna, ať už OSVČ využívá služeb daňového poradce či nikoliv. Případný nedoplatek na zdravotním pojištění za rok 2020 je nutné uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu o příjmech a výdajích.

"OSVČ, které změnily od 1. července 2020 zdravotní pojišťovnu, musí odevzdat přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 na původní i novou zdravotní pojišťovnu," upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

 

Právě se děje

Další zprávy