Menší prostor pro chyby? Vyšší ochrana "peněženek" dostala zelenou, míří i na smlouvy po telefonu

ČTK Jan Prokeš ČTK, Jan Prokeš
Aktualizováno 18. 9. 2017 11:27
Na ministerstvech obchodu a spravedlnosti vzniká návrh na zlepšení postavení zákazníků vůči obchodníkům. Vláda dnes tento plán schválila. Nový kodex chce zakotvit povinnosti i sankce na jednom místě. Například smlouvy uzavírané po telefonu by podle něj mohly být účinné až od podpisu.
Smlouvy po telefonu dostanou přísnější pravidla. Ilustrační snímek.
Smlouvy po telefonu dostanou přísnější pravidla. Ilustrační snímek. | Foto: Thinkstock

Praha - Smlouvy uzavírané po telefonu by mohly být účinné až od okamžiku, kdy spotřebitel nabídku podepíše. Týká se to třeba smluv o telekomunikačních službách, které firmy často přes telefon prodávají. Spotřebitel by také v budoucnu nemusel platit za plnění, které si výslovně neobjednal. S opatřeními počítá věcný záměr nového zákona o ochraně spotřebitele, který podpořila vláda.

O schválení materiálu ministerstev průmyslu a spravedlnosti, který by měl vést ke zlepšení postavení zákazníků vůči obchodníkům, informoval na twitteru mluvčí vlády Martin Ayrer. Vzhledem k říjnovým volbám rozhodne o dalším osudu úpravy to, jak se k ní postaví příští vláda.

Navrhovaný spotřebitelský kodex by měl v budoucnu nahradit příslušnou část občanského zákoníku a má být v souladu se spotřebitelským právem EU. Nyní určuje práva spotřebitelů občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele. Vedle toho v této oblasti existuje řada zvláštních předpisů, třeba zákon o spotřebitelském úvěru či zákon o potravinách.

To v řadě případů vede k dvojímu přístupu k ochraně spotřebitele. Například pokud se jedná o místo, kde mohou lidé reklamovat zboží. Občanský zákoník i zákon o ochraně spotřebitele nabízejí odlišný výklad, což vede k nejasnostem.

Kodex zakotvuje povinnosti i sankce na jednom místě. "Uzákonění spotřebitelského práva je nezbytné. Dojde k odstranění roztříštěnosti a dvojkolejnosti stávající právní úpravy, zajištění vyšší míry vymahatelnosti práva a k celkovému posílení právní jistoty," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (ČSSD).

Případné vyjmutí spotřebitelského práva z občanského zákoníku by uvítal například Viktor Vodička, ředitel Sdružení českých spotřebitelů. Nový zákon by podle něj mohl ochranu spotřebitelů zjednodušit, na druhou stranu by podle něj mohl například zvýšit administrativní náklady na změnu smluv pro mobilní operátory.

Novou povinností obchodníka má být výslovně upozornit spotřebitele, že se objednávkou zavazuje k zaplacení. Materiál počítá i se zákazem předem zaškrtnutých políček v různých smlouvách.

Obchodníci by podle návrhu nemohli účtovat poplatky spotřebiteli za způsob placení, pokud převyšuje jejich náklady. Stejně tak by nemohli používat pro komunikaci se spotřebitelem, s nímž mají uzavřenou smlouvu, telefonní číslo s vyšší než běžnou sazbou. Návrh nově stanovuje výčet ujednání, která budou vždy považována ve smlouvách za zneužívající.

Nový zákon má představovat "základní kámen" ochrany spotřebitele v Česku. "Nová právní úprava by měla být co možná nejvíce přehledná, jasná a srozumitelná, což je předpokladem patřičného právního vědomí spotřebitelů i podnikatelů. Důsledkem nové právní úpravy bude posílení vymahatelnosti spotřebitelského práva obecně," uvádí materiál.

Shromáždění spotřebitelského práva do samostatného právního předpisu, zejména díky vyjmutí příslušných částí z občanského zákoníku, má umožnit pružnou reakci na potřebu implementovat novou evropskou legislativu.

Z občanského zákoníku by se do nového kodexu měla přesunout mimo jiné pravidla pro uplatnění záruky, úprava cestovní smlouvy či finančních služeb, úprava distančních smluv a smluv uzavíraných mimo obchodní prostory či problematika elektronického obchodu.

Ministerstvo spravedlnosti si od novinky slibuje i to, že by měla snížit počet soudních sporů, který výrazně vzrostl poté, co v roce 2014 začal platit nový občanský zákoník. Podle statistiky ministerstva spravedlnosti vzrostl od roku 2013 počet soudních sporů například v oblasti zaplacení kupní ceny z 1532 případů na 7355 v loňském roce.

"Ačkoliv lze jen spekulovat, co je pravou příčinou takového zvýšení, jako jedno z možných vysvětlení lze nabídnout nesrozumitelnost a složitost nové právní úpravy," stojí v návrhu.

 

Právě se děje

Další zprávy