Půjčíme vám bezúročně peníze, nabízí kraj. Sám však musí za vypůjčené sumy platit

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
10. 8. 2020 6:36
Až 50 tisíc korun bezúročně půjčí Středočeský kraj podnikatelům, na jejichž živnost měla negativní ekonomický dopad epidemie koronaviru. Půjčku si přitom administruje sám, což je v Česku ojedinělý krok. A vyvolává otázku, zda je to vůbec možné, když na půjčování peněz nemá příslušnou licenci. Kraj si navíc musí na bezúročné půjčky sám, tentokrát již za malý úrok, u banky půjčovat.
Foto: Ludvík Hradilek

Středočeští radní odsouhlasili poskytování půjček už v květnu. V prvním kole o ní mohli podnikatelé žádat do 30. června, nyní běží do konce září druhé kolo. Výše podpory je od 10 tisíc do 50 tisíc korun a podnikatelé mohou začít splácet až v červnu 2021, nejdéle však do 15. března 2024.

Zajímavé je, že na rozdíl od podobných programů, například nyní často zmiňovaného úvěru Covid I až III, kdy peníze půjčovaly banky a stát jen ručil, v tomto případě si vše dělá kraj sám - vyplácí, kontroluje, spravuje. 

Jenže, každá instituce, která půjčuje peníze, má mít licenci od České národní banky. A tu kraj nemá. "Kraje licenci nemají a ani o ni nemohou žádat, ale za určitých podmínek poskytovat úvěry mohou. Podmínky se dají najít v zákoně o spotřebitelském úvěru. Naopak krajské úřady, na rozdíl od krajů, nemají právní subjektivitu, a tak peníze půjčovat nemohou," říká Denisa Všetíčková z České národní banky.  

Krajský úřad je ale jedním z orgánů kraje a kdo jiný než právě zaměstnanci úřadu by měl půjčky spravovat? "Krajský úřad nemá právní subjektivitu, jednoduše řečeno, pokud by uzavřel smlouvu jako jedna ze stran, smlouva by od počátku byla neplatná. Úřad sám nicméně pak může proces zápůjček administrovat," vyjasnila Aktuálně.cz Jana Pavlíková z Asociace krajů ČR.

Podrobnosti jejich poskytování jsou podle ní v kompetenci jednotlivých krajů a rozhodně jde spíše o individuální záležitost. 

Už v minulosti Svaz měst a obcí před půjčováním peněz své členy opatrně varoval. I když v té době nikdo nepředpokládal situaci, která nastala právě kvůli pandemii koronaviru. Svaz v textu na svých webových stránkách uvedl podmínky, za jakých je možné, aby kraje a obce půjčovaly peníze: úvěr musí být poskytnut bezúročně nebo se zápůjční úrokovou sazbou nižší, než je na trhu obvyklé, a musí být jen pro omezený okruh osob nebo musí být poskytnut ve veřejném zájmu.

"Ovšem obec musí s veřejnými prostředky a se svým majetkem nakládat s péčí řádného hospodáře, takže poskytování půjček bezúročně by bylo podle zástupců svazu nehospodárné a není vhodné ho aplikovat. V dnešní době, kdy banky poskytují úvěry za výhodných podmínek, přístup k úvěrům je širší, než tomu bylo dříve, a široká je i paleta nabídek různých peněžních institucí, se naskýtá otázka, zda by obce měly úvěry a půjčky svým občanům poskytovat," píše se na stránkách Svazu měst a obcí v článku z roku 2017.

Novější informace k tomu svaz na dotaz Aktuálně.cz neposlal. Předseda svazu František Lukl doporučil tehdy zvolit spíše zdrženlivý přístup už kvůli riziku, které na sebe obce tímto rozhodnutím berou. 

Jak tedy konkrétně bude Středočeský kraj peníze půjčovat? "Pro výplatu návratných finančních výpomocí i splátky půjček byl zřízen speciální bankovní účet, který slouží jen k tomuto účelu. Jednotlivé splátky jsou označovány variabilními symboly. Každá půjčka je zaevidována v systému, který sám automaticky hlídá splácení půjčky. V případě nesrovnalostí upozorní příslušné oddělení a to pak dlužníka vyzve k nápravě," vysvětluje administraci půjček Helena Frintová z tiskového oddělení Středočeského kraje.

Příjemce je v případě prodlení s úhradou jednotlivých splátek povinen uhradit poskytovateli zákonný úrok z prodlení, který odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů.

A kde téměř 100 milionů korun, které byly na tento projekt vyčleněny, vzal? "Návratné finanční výpomoci jsou finančně kryty z bankovního úvěru, který má Středočeský kraj k tomuto účelu k dispozici. Úvěr je úročen výši úrokové sazby 0,415 procenta p. a.," vysvětluje Frintová. 

Podle ní je to poprvé, kdy kraj nabízí půjčku větší skupině obyvatel. "Kraj má ale významné zkušenosti s poskytováním darů a dotací pro skupiny obyvatel a z těchto zkušeností čerpá. Jedná se především o středočeské jízdné a o kotlíkovou dotaci," říká Frintová.

Dodává, že podmínky takových zápůjček jsou ošetřeny smluvně, tedy není možné, aby se změnily třeba vlivem nové situace po volbách do krajského zastupitelstva.

Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz. Půjčky jsou určené osobám samostatně výdělečně činným, které jsou ke dni podání žádosti evidovány v rejstříku živnostenského podnikání a zároveň měli k datu 12. března 2020 včetně alespoň jednu živnost, která nebyla pozastavena, přerušena či zrušena. U žadatele nesmí probíhat exekuční a insolvenční řízení. Sídlo podnikání musí být na území kraje.

Doposud o půjčku požádalo téměř 1200 živnostníků. "Finanční výpůjčku budou živnostníci vracet bezhotovostně formou pravidelných čtvrtletních splátek. Výše každé splátky činí 1/12 výše poskytnuté návratné finanční výpomoci, zaokrouhleno na celé koruny nahoru. První splátka musí být uhrazena k 15. červnu 2021. Poslední splátka, splatná k 15. březnu 2024, musí být uhrazena v takové výši, aby byla splacena celá poskytnutá návratná finanční výpomoc," uvádí úřad. 

Aktuálně.cz oslovilo zbývajících 13 krajů, žádný z nich půjčky ve vlastní režii nenabídl ani nechystá. "Pražský magistrát se v dubnu rozhodl ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou zřídit záruční program podpory Covid Praha pro ekonomicky postižené podnikatele na svém území a nabídnout jim tak pomocnou ruku. Vzhledem k velkému zájmu podnikatelů o tuto podporu nyní Praha navyšuje alokaci podpůrného programu," uvedl Vít Hofman, tiskový mluvčí magistrátu.

Ústecký kraj připomněl že místo půjčky poskytl přímou finanční pomoc osobám samostatně výdělečně činným v rámci dotačního programu na zmírnění následků koronaviru ve výši 25 tisíc korun pro jednoho žadatele, rovnoměrně rozděleného mezi prvních 400 žadatelů z každého ze sedmi okresů kraje. "Celková alokace tohoto dotačního programu tedy činila 70 milionů korun a v tuto chvíli se již podepisují smlouvy s posledními úspěšnými žadateli," uvedl mluvčí kraje Martin Volf. 

 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

Další zprávy