Podpora živnostníků končí, dohodářů začíná. Podívejte se, jak žádat a kolik dostanete

Kateřina Hovorková Kateřina Hovorková
7. 8. 2020 13:00
Pátek je posledním dnem, kdy mohou osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých "eseróček" žádat o takzvaný kompenzační bonus. A to za období od 1. května do 8. června, kdy skončila vládní opatření kvůli pandemii koronaviru. Naopak dohodářům, kteří se dočkali státní pomoci jako poslední, se začne dnešním dnem teprve vyplácet.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Jakub Plíhal

OSVČ a společníci malých s. r. o. mohou ještě naposledy v pátek 7. srpna požádat o pět set korun za každý den ušlého zisku v květnu a za prvních osm dnů měsíce června. Aby žadatelé peníze dostali, musí vyplnit formulář, který je dostupný na webu finanční správy, případně i na jednotlivých finančních úřadech.

Podmínkou pro získání bonusu u OSVČ je, že:

  • mají podnikání jako hlavní činnost,
  • mají podnikání jako vedlejší činnost a pobírají invalidní nebo starobní důchod, jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené, pečují o zdravotně postiženou osobu, připravují se na budoucí povolání (studenti), pracují na dohodu o provedení práce s odměnou do 10 tisíc korun měsíčně a současně podnikají (mají živnostenský list a působí jako OSVČ i na vedlejší činnost).

Na příspěvek dosáhnou i lidé, kteří podnikají sezonně, podmínkou je, že svou činnost pozastavili až po 31. srpnu 2019 a v období od 12. března do konce dubna svou činnost opět nastartovali. 

Společníci malých s. r. o. mohou žádat o bonus, pokud se jedná o společnost s nejvýše dvěma společníky. U rodinných firem může být společníků víc, ale musí být členy jedné rodiny.

Jednostránková žádost obsahuje čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na který má být částka odeslána. Peníze vyplatí finanční správa většinou do několika dnů. 

"Žádosti jsou přijímány e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky či prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu, ale také na podatelnách finančních úřadů," uvedl Tomáš Heřtus z finanční správy.

Podle zákona je čerpání bonusu možné v případě, že podnikatelé nemohli svou činnost zcela nebo zčásti vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření. Případně došlo k omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech činnosti nebo došlo k omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti.

Údaje o kompenzačním bonusu
Údaje o kompenzačním bonusu | Foto: Generální finanční ředitelství

Podle posledních údajů finanční správa do pondělka 3. srpna přijala 917 234 žádostí o vyplacení příspěvku OSVČ a 79 407 žádostí o vyplacení příspěvku společníkům malých společností.

Pomoc dohodářům teprve startuje

Dnes také nabyla platnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, která umožňuje získat podporu i osobám vykonávajícím práci na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Finanční správa tak může začít vyplácet bonus ve výši 350 korun za den i této skupině osob, které bylo v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření kvůli koronaviru znemožněno pracovat.

Opět musí žádost o bonus vyplnit na jednoduchém formuláři a poslat na finanční úřad e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu, prostřednictvím poštovních služeb nebo osobně.

Žádosti lze podávat až do 30. listopadu 2020. Formulář žádosti o kompenzační bonus naleznete zde.

Jak uvádí finanční správa na svých stránkách, podmínkou nároku na kompenzační bonus je, že daná osoba v období od 1. října 2019 do 31. března 2020 alespoň čtyři z šesti měsíců pracovala na základě dohod o práci a odváděla nemocenské pojištění jako zaměstnanec.

"Dále muselo dojít k omezení nebo úplnému znemožnění výkonu této práce z důvodu koronavirové krize buď na straně zaměstnavatele, nebo na straně žadatele," doplňuje správa.

Finanční správa ale upozorňuje, že vyřizování žádostí nebude tak rychlé, jako tomu bylo u bonusu pro živnostníky a společníky malých s. r. o. "Vyřizování žádostí pro dohodáře je komplikovanější, protože o nich nemáme žádné údaje a musíme důkladně kontrolovat splnění zákonných podmínek. Prosíme proto veřejnost o trpělivost," uvedla generální ředitelka Finanční správy ČR Tatjana Richterová.

Kromě obecných náležitostí musí žádost o bonus pro tzv. dohodáře obsahovat:

  • čestné prohlášení, 
  • číslo bankovního účtu, na který má být kompenzační bonus vyplacen,
  • vlastnoruční podpis v případě podání učiněného v listinné podobě či prostřednictvím e-mailu (vlastnoruční podpis naskenovaný),
  • identifikaci zaměstnavatele, pokud na jeho straně nastaly důvody omezení činnosti, 
  • kopii dohody o práci konané mimo pracovní poměr, na základě které byl žadatel v rámci rozhodného období účasten nemocenského pojištění jako zaměstnanec,
  • kopii mzdového listu zahrnujícího kalendářní měsíce, kdy byl subjekt kompenzačního bonusu účasten nemocenského pojištění na základě dohod o práci konané mimo pracovní poměr v rozhodném období (lze nahradit potvrzením od zaměstnavatele).
 

Právě se děje

Další zprávy