Česko má plán, jak se bránit suchu. Přináší revoluční návrhy, řeší i zdražení vody

Martin Biben Veronika Neprašová Martin Biben, Veronika Neprašová
Aktualizováno 24. 7. 2017 12:53
Vláda má poprvé v ruce ucelený materiál, který ukazuje, jak se v příštích letech bránit suchu. Zejména jižní Moravu a Polabí trápí ubývání vody a zemědělské půdy, sucho je ale i důvodem lesní kalamity na severní Moravě. Navrhovaná opatření, například návrat řek k původnímu stavu bez regulací, jsou revoluční. Hlavním cílem koncepce je snížit odtoky vody z území ČR.
Ubývání vody a ničení zemědělské půdy už trápí hlavně jižní Moravu a Polabí. (ilustrační foto)
Ubývání vody a ničení zemědělské půdy už trápí hlavně jižní Moravu a Polabí. (ilustrační foto) | Foto: iStock

Praha - Výjimečný materiál, jenž zatím nejdůkladněji shrnuje recepty na boj proti suchu, dnes schválila vláda. Text, který vypracovali experti ministerstva životního prostředí, ukazuje, jak se v příštích letech bránit zejména ubývání vody a ničení zemědělské půdy. To už trápí hlavně jižní Moravu a Polabí.

Některá opatření, která koncepce navrhuje, jsou revoluční. Například řeky by se měly postupně vrátit ke svým přirozeným korytům. Experti dokonce navrhují nechat jejich břehy po případných povodních bez oprav. "Následky povodňových událostí není nutno vždy řešit zásahem směrem k obnově původního technicky upraveného stavu," stojí v textu.

Dražší vodné a stočné

"Výjimečným ekonomickým nástrojem, v případě fatálního nedostatku vody a nutnosti snížit úsporným užíváním spotřebu pitné vody, je možnost zavedení 'pásmových cen' pro vodné a stočné. Při zohlednění sociálních dopadů by byly uplatňovány diferencované ceny podle různé úrovně spotřeby - čím vyšší, tím vyšší ceny pro vodné a stočné," uvádí schválený materiál. Jde prý o hypotetickou variantu, musely by se mimo jiné instalovat nové typy vodoměrů a upravit legislativa.

Stejně tak se neplánuje obnovovat staré jezy, stupně či prahy. Řeky je mají postupně zlikvidovat samy. "Samovolné procesy rozpadu technicky upravených koryt mohou zlepšit prostupnost toků," píší autoři. Výjimku mají přehrady, jež se osvědčily, a měla by se hledat místa pro další. Podporu bude mít i přirozená obnova říčních niv, každé rozlití vody do krajiny je vítáno, každý mokřad má být chráněn.

Značné státní podpory by se mělo dostat ekologicky hospodařícím zemědělcům. Stát jim chce například pomoct s odbytem, rád by podpořil jejich prodej v řetězcích.

Naopak přitvrdit má dosud nepříliš účinný boj proti používání pesticidů a herbicidů, využívaných zejména při pěstování biopaliv, jako jsou řepka či kukuřice. "Znečišťují podzemní vody, s pěstováním kukuřice je navíc spojena zvýšená míra vodní eroze půdy," zdůrazňují autoři.

Více se mají propojit vodovody, aby oblastem bez vody pomohli ti momentálně šťastnější. Aby bylo pitné vody více, měla by se její úprava zejména v suchých oblastech rozšířit o třetí stupeň. Prostá sedimentace a filtrace už nestačí. Nově by měla voda procházet i ozonizací, filtrací membránovou či přes aktivní uhlí. Hitem budou oddělené okruhy pro pitnou a užitkovou vodu, využívání dešťové vody.

"S čištěnými odpadními vodami je třeba nakládat jako se surovinou a recyklovat je," prosazuje koncepce. Blízko lesů ohrožených požáry mají vzniknout požární nádrže, při samotné těžbě v lesích mají víc pomáhat koně, kteří neničí a neudusávají půdu jako těžké stroje.

Experti plán převážně chválí, vyčítají mu však přehnaný důraz na přehrady a nekonkrétnost. "Když si rozpočítáte, kolik vody může zadržet každý čtvereční metr půdy, sebevětší nádrže jsou proti tomu legračně málo. Pro zadržení velkých objemů vody v krajině je klíčové hospodařit s půdou a tím, co na ní roste. Se strukturou lesa a polností," zdůrazňuje bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Podle Adama Viziny z Výzkumného ústavu vodohospodářského obsahuje koncepce všechny základní principy pro zajištění požadavků na vodní zdroje pro současné i budoucí podmínky. "Měla by však být podpořena například Národním akčním plánem v této problematice, typovým plánem pro dlouhodobé sucho a nezbytným operačním plánem na problematiku sucha," říká.

Opatření budou samozřejmě velmi nákladná. "Na boj se suchem máme vyčleněno celkem asi 13 miliard korun z fondů EU, osm už jsme utratili. Ministerstvo zemědělství má zase ve svém rozpočtu peníze na opatření na vodních tocích," uvádí ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Potíž bude s obnovou vodárenské infrastruktury. "Peníze, které se vydělaly, na obnovu sítě nešly. Letos naposled můžeme čerpat přislíbené evropské peníze. Bude to obrovský úkol pro novou vládu, najít prostředky na výměnu zanedbané vodovodní sítě bez evropských dotací," říká Brabec.

Kvůli boji se suchem je potřeba změnit také zákony. Dosud chybí takový, který by se obraně před nedostatkem vody věnoval komplexně. Změnit to má novela vodního zákona, kterou připravuje ministerstvo zemědělství. Suchu má být věnována celá jedna nová hlava zákona. Přesné znění teprve vzniká, a do podzimních voleb už ho proto poslanci schválit nestihnou.

Zajistit, aby lidé měli i v krizovém období dost vody, má také nový Plán pro zvládání sucha. Povinně je vytvoří jednotlivé kraje. Tomu, aby zůstávalo více vody v půdě, má pomoci také nová protierozní vyhláška.

 

Právě se děje

před 34 minutami

Ekonomika EU i eurozóny vzrostla nejrychleji od roku 1995

Ekonomika Evropské unie se ve třetím čtvrtletí částečně zotavila z koronavirového propadu, hrubý domácí produkt (HDP) se ve srovnání s předchozím čtvrtletím zvýšil o 12,1 procenta. V prvním rychlém odhadu to dnes oznámil evropský statistický úřad Eurostat. Podobně v zemích eurozóny ekonomika vzrostla o 12,7 procenta. Je to nejvýraznější vzestup od roku 1995, kdy se tento údaj začal sledovat.

Ve druhém čtvrtletí se ekonomika EU propadla kvůli koronaviru o 11,4 procenta. V eurozóně se HDP snížil o 11,8 procenta.

Zdroj: ČTK
Další zprávy