Nadvláda hygieniků v době epidemie. Hrozba demokracii, cupují Blatného návrh ministři

Jan Horák Jan Horák
7. 12. 2020 19:53
Pod vedením ministra zdravotnictví Jana Blatného připravil jeho resort dramatickou změnu fungování státu během epidemie. Podle návrhu novely zákona o ochraně veřejného zdraví by získala zásadní pravomoc hygiena. Právě ona by mohla rozhodnout o omezení ekonomiky, veřejných akcí či shromažďování. S předlohou však nesouhlasí klíčová ministerstva. Plyne to z dokumentů, které Aktuálně.cz prostudovalo.
S návrhem přišel resort zdravotnictví ministra Jana Blatného.
S návrhem přišel resort zdravotnictví ministra Jana Blatného. | Foto: Libor Fojtík

Kvůli epidemii nemoci covid-19 platí v Česku od 5. října nouzový stav. Vyhlásila ho vláda, opakovaně ho pak prodloužila Poslanecká sněmovna. Stav nouze dovoluje kabinetu omezovat občanská práva, aby bylo možné účinně zpomalit rychlost šíření epidemie. Vláda může zakázat provoz restaurací, omezit volný pohyb obyvatel či přerušit školní výuku.

Návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví by dosavadní pravidla výrazně proměnil. Aby se mohla prosadit opatření k boji proti epidemii, vyhlášení nouzového stavu už by nebylo nutnou podmínkou. Pravomoc k omezení společenského a ekonomického života by vedle vlády měl hlavní hygienik. Úzce by spolupracoval by s nově zřízenou Státní hygienickou službou.

"Smyslem navrhované změny zákona tak je upravit zákonné mantinely pro vydávání mimořádných opatření, která by měla za účelem zamezení dalšího šíření infekčních onemocnění omezovat některé činnosti či poskytování služeb, které jsou z pohledu epidemiologického rizikovými, případně naopak nařídit nějakou činnost, která by bránila šíření tohoto onemocnění," zní jedna z klíčových pasáží důvodové zprávy předlohy.

Telefonní operátoři jako nástroj hygieny

Podle ministra Blatného epidemie koronaviru ukázala, že stávající zdravotnický systém není v jejím potlačování efektivní. Soustavu hygieny nyní tvoří čtrnáct krajských stanic, jež v důsledku rozhodují samostatně. Nově uvažovaná služba by je přetvořila na územní pracoviště podléhající ústřednímu řediteli. Ten by svou činnost koordinoval s hlavním hygienikem, který by měl nově status náměstka ministra.

Vedle pravomoci rozhodovat o protiepidemických opatřeních v podání hlavního hygienika by Státní hygienická služba podle Blatného návrhu mohla telefonním operátorům nařídit, aby jí pro účely ochrany veřejného zdraví a epidemiologického šetření poskytli data svých uživatelů. Cílem je umožnit lokalizovat pohyb za poslední tři týdny.

V pondělí se uzavřelo připomínkové řízení, během něhož vybraná ministerstva a další instituce mohly k předloze vznášet připomínky. Námitky slouží jako podklad pro rozhodování vlády. Z dokumentů prostudovaných Aktuálně.cz plyne, že všechny orgány se postavily proti. K předloze mají zásadní výhrady. Největší z nich směřují proti omezení práv z rozhodnutí jediné autority.

Blatný ignoruje soudní rozsudky

"Považujeme proto za žádoucí, aby minimálně ta opatření, jimiž budou určité činnosti zcela zakázány nebo výrazně omezeny, a u nichž tedy bude intenzita zásahu do základních práv a svobod velmi vysoká, musela být schválena vládou či případně byla předložena ke schválení až po projednání s věcně příslušným resortem či byla podrobena jinému kontrolnímu mechanismu, který by umožňoval za jejich nařízení vyvodit nejen právní, ale i politickou odpovědnost," píše ministerstvo spravedlnosti.

Obdobně v tomto ohledu uvažují i resorty vnitra, financí, práce a sociálních věcí či průmyslu a obchodu. Některé z nich upozorňují na rozpor novely s několika rozsudky, jež se týkaly postupu státu během jarní vlny epidemie. Několik restrikci tehdy vydalo místo vlády ministerstvo zdravotnictví. Městský soud v Praze pak ale jasně rozhodl, že zásah do občanských práv nesmí náležet jediné autoritě.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová.
Hlavní hygienička Jarmila Rážová. | Foto: Jakub Plíhal

"Opačný výklad by bezdůvodně koncentroval moc do rukou jednoho správního orgánu, čímž by potenciálně mohl být narušen princip fungování právního a demokratického státu," stálo v rozsudku z 23. dubna, jímž soud zrušil omezení volného pohybu. Ve stejném duchu se vyjádřil i Nejvyšší správní soud, když zrušil přeložení doplňovacích senátních voleb kvůli epidemii.

"Nelze - bez popření ústavnosti - rezignovat na základní pravidla, která ústavní zákon právě pro takové mimořádné krizové situace, jaké nyní čelíme, stanoví. Chránit je třeba nejen zdraví, životy a hospodářství, ale i demokratický ústavní a právní stát," uvedl 1. dubna v rozsudku Nejvyšší správní soud. Blatného novela jde přímo proti smyslu uvedených soudních výroků.

Varování ombudsmana

V připomínkovém řízení poukázal na ohrožení demokracie i veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. Varuje, že při uložení omezujících opatření se nesmí obcházet vláda ani sněmovna. "Novela zákona se v tomto ohledu jeví být v rozporu s ústavní garancí dělby moci, ústavními pravomocemi Poslanecké sněmovny, ústavními pravidly omezování základních práv a svobod a principy fungování demokratického právního státu."

Resorty se shodují i v tom, že by v důsledku omezení ekonomického života nařízeného hlavním hygienikem utrpěli občané i finančně. Pokud o opatřeních rozhoduje vláda v nouzovém stavu, činí tak podle zákona o krizovém řízení. Tato legislativa zaručuje možnost žádat o odškodnění. Novela zákona o ochraně veřejného zdraví, podle níž by jednal hlavní hygienik, však s možností kompenzací nepočítá.

Když hlavní hygienik vládne

Podle návrhu novely ministerstva zdravotnictví Jana Blatného by hlavní hygienik bez souhlasu vlády či dalšího orgánu mohl rozhodnout o zásadních omezeních ekonomického a společenského života. Přinášíme výběr jeho pravomocí: 

  • zákaz nebo omezení výroby, úpravy, úschovy, dopravy, dovozu, vývozu, prodeje, distribuce a jiného nakládání s potravinami a dalšími výrobky, kterými může být šířeno infekční onemocnění, popřípadě příkaz k jejich zničení,
  • zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi,
  • omezení veřejné dopravy nebo stanovení podmínek jejího provozování nebo používání,
  • příkaz poskytovatelům zdravotních služeb vyčlenit lůžka, věcné, technické nebo personální kapacity ve zdravotnických zařízeních,
  • příkaz k vyčlenění objektu v majetku státu, kraje nebo obce k izolaci fyzických osob nebo jejich karanténě,
  • omezení výuky nebo jiného provozu vysoké školy nebo stanovení podmínek pro výuku nebo jiný provoz vysoké školy,
  • omezení činnosti provozovny nebo provozu obchodního centra nebo stanovení podmínek pro jejich provoz,
  • omezení provozování holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry nebo solária, poskytování kosmetických, masérských, regeneračních nebo rekondičních služeb nebo provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže, nebo stanovení podmínek pro jejich provoz nebo poskytování,
  • zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, nebo stanovení podmínek jejich konání snižujících riziko přenosu onemocnění, včetně stanovení maximálního počtu fyzických osob, které se jich mohou účastnit; zákaz nelze vztáhnout na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím,
  • zákaz nebo nařízení další určité činnosti za účelem snížení rizika onemocnění, likvidace epidemie nebo nebezpečí jejího vzniku.

Ministerstvo vnitra se ozvalo také proti tomu, aby Státní hygienická služba měla k dispozici údaje o občanech od telefonních operátorů. Podle resortu jde pro "vágně stanovené epidemiologické účely, bez vazby na výskyt či hrozbu epidemie a v rozsahu všech fyzických osob 'prokazatelně' nemocných infekčním onemocněním o nepřípustný zásah do ochrany soukromí a osobních údajů ve smyslu Listiny základních práv a svobod". 

Totéž kritizuje Úřad vlády. Všímá si, že podle návrhu by mohla hygienická služba získaná data sdílet se soukromými subjekty, jež by dohodě s ní pomáhaly s epidemiologickým šetřením, třeba trasováním. "Je nutné přesně vymezit, jaké údaje, kým a za jakých podmínek budou předávány (…), sbírány či naopak předávány státem třetímu soukromému subjektu a jak s nimi tento subjekt bude nakládat," míní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková.

Škodlivá legislativní nouze

Resort Jana Blatného požaduje kvůli akutní epidemiologické situaci, aby se nová soustava hygieny s rozšířenými kompetencemi ustavila co nejrychleji. Proto naléhá na přijetí novely ve stavu legislativní nouze. V praxi to znamená třeba to, že připomínkové řízení se omezilo jen na některá ministerstva a trvalo oproti obvyklým 14 dnům pouze týden. Proti této rychlosti protestuje vedle dalších třeba ministerstvo financí.

"Máme za to, že způsob projednávání návrhu ve stavu legislativní nouze (…) je právě s ohledem na zamýšlené zásadní dopady do oblasti chráněných práv občanů a dalších subjektů práva neadekvátní. Návrh zjevně vyžaduje podrobnou a pečlivou diskusi jak na úrovni meziresortního připomínkového řízení, tak na úrovni parlamentního projednání, spojenou s důkladným odůvodněním návrhu zákona a s kvalifikovanou oponenturou," píše resort.

Kdy se Blatného předloha dostane na stůl vládě, není jasné. Pokud by ji projednávala ve stavu legislativní nouze, jak žádá ministerstvo zdravotnictví, mělo by se tak stát ještě v tomto roce. Stanovisko kabinetu odrážející námitky ministerstev bude ukazatelem, jak by se k ní při jejím konečném schvalování měli postavit provládní poslanci.

K aktuálnímu návrhu zazněla výrazná kritika už předtím, než vstoupil do připomínkového řízení. Ozvala se platforma sdružující neziskové organizace Rekonstrukce státu. "Nejen tedy, že by došlo k bezprecedentnímu posílení pravomocí jednoho státního úředníka zasahovat do práv a svobod občanů bez zvýšené kontroly, došlo by také k oslabení postavení osob, které budou takovými opatřeními poškozeny," uvedl její analytik Jakub Černý.

Video: Sledování mobilů? Důležitější je lidský život než abstraktní svoboda, říká Hořejší

Nový superúřad je dobrý nápad, systém bude pružnější, nevyžaduje to, aby se o opatřeních zdlouhavě debatovalo v parlamentu, říká imunolog Hořejší | Video: DVTV, Martin Veselovský
 

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. Děkujeme!

Právě se děje

před 1 hodinou

Merkelová podpořila na mítinku svého stranického kolegu Lascheta, varovala před levicovou vládou

Německá dosluhující kancléřka Angela Merkelová na mítinku ve Stralsundu osobně podpořila svého stranického kolegu z konzervativní unie CDU/CSU Armina Lascheta, který se chce po nedělních parlamentních volbách postavit do čela Německa. Ústředním tématem setkání s voliči, při kterém vydatně pršelo, bylo varování před levicovým obratem Německa, který by mohl nastat v případě vítězství sociálnědemokratického kandidáta Olafa Scholze.

"Budeme se muset vrátit k řádným financím," prohlásila Merkelová s tím, že Německo má nyní nadměrné výdaje kvůli následkům pandemie nemoci covid-19. Masivní podpora k udržení pracovních míst vedla k velkému zadlužení. Pokud by volby vyhrál Scholz a do vlády pozval vedle Zelených také postkomunistickou Levici, rozpočtové hospodaření by podle kancléřky do pořádku nedal.

Laschet před koalicí sociálních demokratů, Zelených a Levice varuje opakovaně, podle něho by to znamenalo politické zemětřesení. Před politickým obratem země doleva varoval i Michael Sack, konkurent sociálnědemokratické premiérky Meklenburska-Předního Pomořanska Manuely Schwesigové. V této spolkové zemi se v neděli vedle parlamentních voleb konají i zemské volby, do kterých konzervativce vede Sack.

Zdroj: ČTK
před 1 hodinou

České fotbalistky deklasovaly doma v kvalifikaci MS Kypr

České fotbalistky deklasovaly ve druhém kvalifikačním utkání o postup na mistrovství světa v roce 2023 na domácím hřišti Kypr 8:0 a dostaly se se čtyřmi body do čela neúplné tabulky skupiny C. Andrea Stašková s Lucií Martínkovou daly v Liberci dvě branky, po jedné přidaly Kamila Dubcová, Tereza Krejčiříková, Klára Cvrčková a jeden gól byl vlastní.

Osmigólovým vítězstvím vyrovnaly svěřenkyně trenéra Karla Rady výhru nad Ázerbájdžánem z kvalifikace MS ze srpna 2010. Jejich rekordním triumfem je vítězství 12:0 nad Litvou z roku 1997.

Ve druhém duelu skupiny C se dnes od 20:45 představí favorizované Nizozemky na hřišti Islandu.

České reprezentantky chtěly v Liberci navázat na úspěšný úvod kvalifikace, kdy v prvním zápase remizovaly na hřišti obhájkyň stříbra a úřadujících evropských šampionek z Nizozemska 1:1. Proti kyperskému outsiderovi se dostaly do vedení už v 9. minutě, kdy povedenou týmovou akci zakončila Stašková.

O tři minuty později se podařilo Češkám náskok zvýšit poté, co si centr Szewieczkové srazila do vlastní brány Charalambusová. Radův výběr dál udával tempo hry a v úvodní půlhodině se prosadila i důrazně dorážející Dubcová. Do přestávky se trefila po přihrávce Staškové tvrdou střelou také Krejčiříková.

Také ve druhé části Češky dominovaly a po dvou přesných hlavičkách Martínkové a další trefě Staškové se dostaly do vedení o sedm gólů. Konečný stav zpečetila ve třetí minutě nastaveného času střídající Cvrčková. Dvacetiletá útočnice dosáhla premiérové branky při prvním startu v národním dresu.

Na mistrovství světa, které budou v roce 2023 společně hostit Austrálie a Nový Zéland, z Evropy přímo postoupí devět vítězů kvalifikačních skupin, celky z druhých míst čeká baráž. Radovy svěřenkyně usilují o premiérovou účast na velkém turnaji.

Utkání skupiny C kvalifikace mistrovství světa 2023 fotbalistek v Liberci:

ČR - Kypr 8:0 (4:0)

Branky: 9. a 63. Stašková, 56. a 65. Martínková, 12. vlastní Charalambusová, 26. Dubcová, 42. Krejčiříková, 90.+3 Cvrčková.

Sestava ČR: Votíková - Šlajsová (71. Ringelová), Bertholdová, Necidová, Bartoňová (57. Mrázová) - Krejčíříková (58. Bužková), Cahynová, Dubcová - Stašková, Martínková (71. Cvrčková), Szewieczková (57. Chlastáková). Trenér: Rada.

Zdroj: ČTK
Další zprávy