Plzeňský kraj chce zajistit i e-bezpečnost

Domácí Domácí
6. 9. 2011 8:19
Kraj vzdělává pedagogy i rodiče, aby ochránili děti před kybešikanou
S vývojem nových technologií dochází například ke změně formy "šikany", před kterou je potřeba chránit....
S vývojem nových technologií dochází například ke změně formy "šikany", před kterou je potřeba chránit.... | Foto: Karel Toman

Plzeň - Plzeňský kraj se v rámci svého sloganu "Plzeňský kraj-bezpečný kraj" vrhnul i na nebezpečí spojené s užíváním internetu a realizuje projekt "e-Bezpečnost".

Tento preventivní program funguje od prosince loňského roku. Jeho cílem je zvýšení informovanosti a bezpečnosti dětí a mládeže na internetu, jejich ochrana před tzv. "kyberšikanou". Do programu jsou zahrnuti učitelé a další pedagogičtí pracovníci.

Projekt je realizován ve třech etapách. V první etapě byly vytvořeny potřebné informační materiály, webový portál a byl zřízen profil projektu na sociální síti Facebook.

Ve druhé etapě bylo proškoleno celkem 12 lektorů, kteří v současné době realizují na základě dohody s jednotlivými školami Plzeňského kraje semináře pro pedagogický sbor. Lektoři byli vybráni z řad učitelů samotných, zejména pak z učitelů výpočetní techniky, kteří mají k této problematice nejblíže.

Tito lektoři dále proškolili téměř 1000 učitelů v Plzeňském kraji, kteří již šíří informace mezi žáky a studenty a cestou rodičovských schůzek rovněž mezi jejich rodiče. Těm rozdávají informační letáky s "rodičovským desaterem, neboli doporučení pravidel bezpečného užívání internet.

E-Bezpečnost je dlouhodobým projektem, v budoucnu se rozšíří i na nové cílové skupiny jako jsou senioři, nebo podnikatelé.

 

Právě se děje

Další zprávy