Triky prodejců v EU omezí nová pravidla. Na co máte nárok?

František Mašek, Hospodářské noviny
20. 7. 2014 12:39
Velkou změnou je prodloužení lhůty, v níž mohou Evropané nakupující v jiných zemích vrátit zboží či odmítnout objednanou službu bez udání důvodu.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Thinkstock

Praha - Paní Karla se zaregistrovala na zahraničních webových stránkách vedených v češtině a stahovala si z nich recepty. Po několika dnech přišlo nemilé překvapení. E-mailem dostala fakturu na 30 eur. Z průvodního dopisu se dozvěděla, že se za registraci na webu platí. Teprve pak si všimla, že je to v česky psaných podmínkách registrace drobným písmem skutečně napsáno.

Podobné zkušenosti má řada Čechů. Nejen s recepty a horoskopy, ale zejména s tipovacími soutěžemi k mistrovství světa v kopané či hokeji a lákavými cenami, které řada těchto webů nabízela vítězům. I když to nebylo nikde výslovně uvedeno, po registraci nezbytné k tomu, aby mohli soutěžit, jim rovněž přišly faktury na několik desítek eur. A když nezaplatili, následovaly výhrůžné e-maily.

Někteří se jako paní Karla obrátili na právníka, který jim doporučil nic neplatit. Že to byla správná rada, potvrdily verdikty soudů v několika evropských zemích, kde měli s podobnými praktikami rovněž zkušenosti.

Konec předem vyplněných políček

Legislativa EU dosud podobné případy neřešila. To se ovšem nyní změnilo díky nové směrnici o právech spotřebitelů, která začala platit 13. června. Místopředsedkyně Evropské komise a eurokomisařka pro spravedlnost Viviane Redingová věří, že vydání směrnice ukončí podvodné triky obchodníků, s nimiž se setkávají spotřebitelé v celé Evropě.

„Již nebude nutné škrtat předem vyplněná políčka při nákupu letenek ani platit dodatečné poplatky za platbu kreditní kartou na internetu. Znamená to konec obchodníků, kteří zákazníkům tvrdí, že zboží koupené přes internet nelze vrátit,“ jmenovala Redingová některé praktiky, které má směrnice vymýtit.

Deset změn, které mají usnadnit nákupy v EU

1. Bez skrytých poplatků a nákladů na internetu

Spotřebitelé jsou při koupi zboží a služeb na internetu chráněni před skrytými náklady. Podvodníci požadují často platbu za služby, jež jsou nabízeny zdarma, jako jsou například horoskopy či recepty. Nově musí kupující potvrdit, že je skutečně uhradí.

2. Transparentnější ceny

Obchodník musí uvést celkové náklady na produkt či službu včetně dodatečných poplatků. Jinak je zákazník nemusí uhradit.

3. Zákaz zaškrtnutých políček na webových stránkách

Při on-line nákupech, například letenek, mohou být klientovi nabízeny doplňkové služby, třeba cestovní pojištění. Někdy byly ve formuláři objednávky uváděny formou předem vyplněného políčka. Kdo je nechtěl, musel je škrtnout. Nyní jsou předem vyplněná políčka zakázána.

4. Čtrnáct dnů na odstoupení od smlouvy

Kupující může nyní bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů. Pokud ho prodejce jasně neinformuje o právu na odstoupení od smlouvy, prodlouží se lhůta na vrácení zboží na rok. Lhůta na odstoupení od smlouvy začíná běžet při převzetí zboží, nikoli při uzavření smlouvy. Klient může odstoupit také od smlouvy sjednané při „vyžádané návštěvě“, kdy mu prodejce prodal zboží doma. Odstoupit lze rovněž od smlouvy uzavřené v rámci internetové aukce, například na eBayi, pokud bylo zboží koupeno od profesionálního prodejce.

5. Vrácení peněz do 14 dnů

Obchodník musí klientovi vrátit peníze za zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to včetně nákladů na dodání zboží. Nese rizika za poškození zboží během přepravy, než ho převezme kupující.

6. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Zavádí se vzorový formulář, který může spotřebitel využít, chce-li odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku (on-line) nebo při podomním prodeji. Zjednodušuje a zrychluje se tak odstoupení od smlouvy bez ohledu na to, ve kterém členském státě EU byla uzavřena.

7. Bez příplatků za použití kreditky a telefonní linky

Obchodník nesmí spotřebiteli účtovat za platbu kreditní kartou či jiným platebním prostředkem vyšší poplatky, než činí jeho skutečné náklady. Pokud provozuje speciální telefonní linky, na něž může spotřebitel kvůli smlouvě zavolat, nesmí si za jejich použití účtovat více, než činí základní sazba za telefonní hovor.

8. Náklady na vrácení zboží

Pokud obchodník chce, aby náklady na vrácení zboží platil spotřebitel, musí ho o tom předem jasně informovat. Jinak je hradí on sám. Obchodník také musí klientovi před nákupem sdělit alespoň odhad maximálních nákladů na vrácení objemného zboží, například nábytku, aby se spotřebitel mohl rozhodnout, kde si zboží koupí.

9. Více informací o digitálních produktech

Informace o digitálním obsahu musí být jasnější, včetně podrobností o slučitelnosti hardwaru a softwaru a použití technických ochranných opatření, například omezení práva spotřebitele kopírovat obsah. Ten může odstoupit od koupě hudebních záznamů či videoobsahu do okamžiku, než si je stáhne.

10. Jednotná pravidla usnadní obchody

Po sjednocení základních pravidel platí v EU, hlavně u internetového prodeje, stejné podmínky pro podnikání. Obchodníkům tak klesnou transakční náklady. Práci jim ulehčí také standardizované formuláře.

Evropská komise chce také přísně kontrolovat, zda členské státy EU dodržují dohodnuté zásady a přiznávají spotřebitelům práva, která jim náleží. Podstatné ale je, aby Evropané při nákupech doma, v zahraničních obchodech nebo přes internet věděli, nač mají nárok a na koho se v případě potíží obrátit.

Delší doba na vrácení zboží

Nová směrnice přináší i řadu dalších podstatných změn a sjednocuje a zpřesňuje podmínky platné v Unii. Jedno ze základních pravidel, jímž je minimálně dvouletá lhůta pro uplatnění reklamace, zůstává zachováno.

Velkou změnou je ale prodloužení lhůty, v níž mohou Evropané nakupující v jiných zemích přímo nebo přes internet vrátit zboží či odmítnout objednanou službu bez udání důvodu, a to ze sedmi na 14 kalendářních dnů. Pokud jim prodávající zamlčí, že mohou v této lhůtě od smlouvy odstoupit, prodlouží se tato doba až na jeden rok.

Uvedená lhůta začíná běžet ode dne, kdy spotřebitel zboží převzal, nikoliv již od uzavření smlouvy, jako tomu bylo doposud. A týká se prodejů přes internet, po telefonu či v zásilkových obchodech, ale také podomního i pouličního prodeje, předváděcích akcí, případně exkurzí organizovaných prodejcem.

Čtrnáctidenní lhůta, kdy lze odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů, se nově vztahuje také na smlouvy uzavřené při takzvané vyžádané návštěvě, kdy obchodník spotřebitele telefonicky přesvědčí, že mu bude zboží nabízet u něj doma. Nerozlišuje se tedy již mezi vyžádanou a nevyžádanou návštěvou. Právě tento rozdíl bylo často obtížné dokázat, čehož někteří nepoctiví prodejci zneužívali.

Omezení pro kreditky a telefonní linky

Evropská unie se rozhodla zamezit i dalším trikům prodejců, jimiž jsou drahé platby kreditní kartou a jinými platebními systémy nebo jednání s obchodníkem přes telefonní linky, jež jsou daleko dražší než běžné tarify.

Prodejci si nyní mohou účtovat za platby kreditní kartou jen skutečné náklady a za telefonní linky pouze základní sazby. Obchodníci musí nově uvádět celkové náklady spotřebitele na koupi produktu či služby včetně dodatečných poplatků. Pokud na ně nebyl kupující na internetu před objednáním zboží řádně upozorněn, není povinen je platit.

Při odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, tedy přes internet, ale i při podomním prodeji, je nyní možné v celé Evropské unii využít jednotný vzorový formulář. Obchodník pak musí zákazníkovi do 14 dnů vrátit peníze za zakoupené zboží včetně nákladů na jeho dodání. Obecně přitom nese veškerá rizika za poškození zboží během přepravy do doby, než je převezme spotřebitel.

Náklady na vracení zboží by měl hradit prodávající. Pokud chce, aby tomu bylo jinak, musí to kupujícímu předem jasně sdělit.

Pozor na nestandardní ustanovení

V Česku dohlíží na ochranu práv spotřebitelů Česká obchodní inspekce. Problémy se zbožím zakoupeným v zahraničí přímo nebo přes internet pomáhá řešit českým občanům Evropské spotřebitelské centrum při České obchodní inspekci. "Česká republika zavedla do své legislativy změny vyplývající z uvedené směrnice z velké části již v lednu, kdy začal platit nový občanský zákoník," říká šéf centra Tomáš Večl.

„Princip naší práce tato změna neovlivní. Dál pomáháme spotřebitelům vymáhat jejich oprávněné požadavky v zahraničí podle legislativy platné v době, kdy zboží či službu zakoupili. Některé případy se tak řeší podle staré legislativy, nové podle úprav, k nimž došlo v souvislosti s novou směrnicí Evropské unie,“ vysvětluje Večl.

Čeští občané si mají dát podle jeho názoru při nákupech zboží v zahraničí nebo prostřednictvím internetu pozor především na smluvní ujednání a na všeobecné podmínky nákupu. V nich se mohou skrývat ustanovení, která nejsou ošetřena právními předpisy a mohou neinformovaného spotřebitele nemile překvapit.

V Evropě jsou nyní práva spotřebitelů podle Večla upravena poměrně dobře. Aby je bylo možné účinně vymáhat, musí mít ale kupující k dispozici příslušnou dokumentaci, především doklad o koupi zboží nebo poskytnutí služby a všeobecné obchodní podmínky, stejně tak jako případné doklady o komunikaci s obchodníkem.

Plaťte kartou, usnadníte si reklamaci

Večl doporučuje platit za zboží kartou. Pak je možné banku, která ji vydala, požádat na základě důkazů o protiprávním jednání obchodníka o provedení takzvaného chargebacku, tedy vrácení peněz na účet zákazníka. V Česku není chargeback povinný, banky se ale snaží vyjít klientům vstříc. Někdy tak lze podle Večla předejít zdlouhavým sporům a dohadování.

Práva kupujících jsou tedy výrazně silnější. Nadále si je ale třeba vždy rozmyslet, s kým uzavíráte smlouvu. A přinejmenším ověřit, zda není na firmu či její prodejce na internetu nápadně mnoho stížností, a to zejména zásadního charakteru.

Některé weby registrované v zahraničí oslovují zákazníky v češtině. Ti se tak mohou v případě reklamace domáhat svých práv u jejich zahraničních vlastníků či provozovatelů. „Jde o weby, které jsou zaměřeny na český trh. Čeští občané by tak měli mít v tomto případě v rámci Evropské unie stejná práva, na jaká jsou zvyklí v českých e-shopech,“ dodává Večl.

 

Právě se děje

Další zprávy