Co přinesl vstup do EU českému zemědělství? Klady i zápory přehledně

Radim Klekner
30. 6. 2018 11:40
Vstup do Evropské unie a napojení na Společnou zemědělskou politiku (CAP) výrazně přispěly ke stabilizaci agrosektoru v ČR. Vedly k zastavení propadu hospodářského výsledku odvětví a od roku 2011 k jeho pozvolnému a trvalému růstu. Přinesly ale i útlum živočišné produkce a nárůst dovozů.
Foto: Archiv Asociace soukromého zemědělství ČR

Chováme méně prasat a hovězího

Po vstupu do EU se změnila struktura zemědělské produkce.

Nižší ceny konkurence z jiných členských zemích EU, mimo jiné z Polska, měly za následek pokles živočišné výroby, čeští zemědělci chovají méně prasat a hovězího dobytka a také drůbeže.

Zatímco v roce 1998 činil dle ČSÚ podíl skotu na celkové zemědělské produkci 7,6 %, v roce 2017 to bylo 5,6 %, u prasat v roce 1998 to bylo 16,6 % a 6,9 % v roce 2017.

Procentní podíl produkce mléka či obilovin zůstal přibližně stejný, čeští zemědělci ale nyní pěstují více technických plodin, mimo jiné řepky a máku.

Výrazně se nezmenšila plocha obdělávané zemědělské půdy (3,5 milionu hektaru), ze 75 na 70 % klesl podíl orné půdy.

 

Právě se děje

Další zprávy